reklama

PEKA - nie taki diabeł straszny, jak go malują

Bogna KisielZaktualizowano 
Lęk przed nowym jest zrozumiały. Nie demonizujmy jednak PEKI. Ci, którzy pamiętają wprowadzenie komkart wiedzą, jakie katastroficzne wizje roztaczano. Szybko okazało się, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Podobnie będzie z PEKĄ.

Ci, którzy wiążą jej wdrożenie z podwyżką cen biletów, są w błędzie. Trzykrotną podwyżkę, ostatnią w 2014 r., zafundowano nam rok temu. Do rangi problemu urasta przyłożenie karty do czytnika, bo czas, bo tłok. Dzisiaj też trzeba przygotować wcześniej bilet, a potem często przepychać się do kasownika, by nie jechać na gapę. A czytniki będą przy wejściu. Nie szukajmy więc dziury w całym.

Czytaj: PEKA - fakty i mity

Flesz - nowi marszałkowie Sejmu i Senatu, sukces opozycji

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 19

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

T
Tekor

"Trzykrotną podwyżkę, ostatnią w 2014 r., zafundowano nam rok temu."
Ani się człek nie obejrzał, a mamy 2015 rok;) Tylko nie mówcie, że wyrwane z kontekstu. Zdanie tak napisane, że nie wiadomo o co chodzi.

M
Maurycy

znowu władza urzędnicza ze swoim darem komplikowania życia zaczyna Ci się podobać?

m
maurycy

znowu władza urzędnicza ze swoim darem komplikowania życia zaczyna Ci się podobać?

G
Gość

WRAZ Z OPŁATAMI :
1. Wpłata gotówkowa na poczet nabycia lub zasilenia Karty Bez opłat
2. Przelew z rachunku prowadzonego w BZ WBK na poczet nabycia lub zasilenia
Karty
wg stawek za przelew
na rachunek z BZWBK
3. Dokonanie transakcji bezgotówkowej Bez opłat
4. Wypłata gotówki w bankomatach sieci BZWBK24 5,00 zł
5. Wypłata gotówki w bankomatach poza siecią BZWBK24 i terminalach w kraju 5,00 zł
6. Wypłata gotówki w bankomatach i terminalach za granicą 10,00 zł
7. Sprawdzenie dostępnych środków w bankomatach sieci BZWBK24 2,00 zł
8. Generowanie w bankomatach sieci BZWBK24 listy 10 ostatnich transakcji 3,00 zł
9. Przesłanie w formie komunikatu SMS informacji o dostępnych środkach oraz
saldzie
Bez opłat
10. Przesłanie w formie komunikatu SMS informacji o 5 ostatnich transakcjach Bez opłat
11. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZWBK24, Zmiana kodu
aktywacyjnego na Numer PIN
Bez opłat
12. ZastrzeŜenie Karty Bez opłat
13. Wykup pieniądza elektronicznego przechowywanego na Karcie 12,90 zł
14. Zwrot środków oczekujących na zasilenie Karty do chwili zgłoszenia jej utraty
oraz środków znajdujących się na rachunku technicznym karty.
12,90 zł
15. Wypłata niewykorzystanych środków po zakończeniu umowy o instrument
pieniądza elektronicznego
12,90 zł

m
marianosss

Pani mądra inaczej Bogno. Dziś oczywiście trzeba przygotować bilet i go skasować, ale nie ma z tym najmniejszego problemu, bo tylko około 10-20% osób w tramwaju kasuje bilety. RESZTA JEŹDZI NA SIECIÓWKACH I BILETÓW NIE KASUJE! A z PEKĄ którą pani nieudolnie promuje (pewnie polecenie służbowe) będzie trzeba "odbijać" również sieciówki. I to dwa razy ! Przecież w godzinach szczytu to będzie koszmar. PROSTE?

p
peka regulamin

9. Karta umoŜliwia dokonywanie na całym świecie transakcji gotówkowych, bezgotówkowych w punktach usługowo-handlowych akceptujących karty MasterCard, w tym transakcji zbliŜeniowych (bezstykowych) w punktach usługowo-handlowych zaopatrzonych w stosowne terminale (czytniki zbliŜeniowe) oraz transakcji na odległość i transakcji
internetowych.
10. Transakcje zbliŜeniowe polegają na realizacji płatności poprzez zbliŜenie Karty do stosownego czytnika. Dodatkowo
w przypadku transakcji do 50 PLN nie ma konieczności potwierdzenia transakcji przez Posiadacza poprzez
wprowadzenie numeru PIN lub złoŜenie podpisu na wydruku z terminala. W przypadku transakcji zbliŜeniowych, do
kwoty 50 PLN, zbliŜenie Karty przez Posiadacza do takiego czytnika stanowi potwierdzenie transakcji.
11. Jednokrotna wartość transakcji dokonanej przy uŜyciu Karty nie przekroczy wartości 500 PLN z uwzględnieniem
wartości pieniądza elektronicznego zgromadzonego na Karcie w chwili przeprowadzania transakcji.
12. Przy uŜyciu Karty nie ma moŜliwości dokonywania transakcji typu quazi – cash (transakcje internetowe w kasynach i
zakładach bukmacherskich).
13. Posiadacz przy uŜyciu kodu aktywacyjnego ma moŜliwość samodzielnego nadania pierwszego numeru PIN do Karty
- w bankomatach BZWBK, w serwisie www.prepaid.bzwbk.pl lub za pomocą wiadomości SMS. Nadanie numeru PIN
przez Posiadacza wymagane jest do rozpoczęcia korzystania z Karty.
14. Nadanie pierwszego numeru PIN do Karty z kodem aktywacyjnym moŜliwe jest m.in. za pośrednictwem przesłania
odpowiednio sformatowanego komunikatu SMS na numer 2424* (numer dla Klientów korzystających z usług
zagranicznych operatorów: +48 66100 2425*):
RRRRRRRRRRKKKK P WXYZ
gdzie:
RRRRRRRRRR - ostatnie 10 cyfr numeru rachunku technicznego karty
KKKK - ostatnie 4 cyfry numeru karty
WXYZ - pierwszy numer PIN nadawany Karcie przez pełnoprawnego Posiadacza
*Koszt wysłania SMS zgodny z taryfą operatora.
2
15. Podczas dokonywania transakcji bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych, z zastrzeŜeniem punktu 10,
konieczne jest wprowadzenie numeru PIN lub złoŜenie podpisu na wydruku z terminala.
16. Punkty handlowo-usługowe mogą wprowadzić limity kwotowe realizacji transakcji zbliŜeniowych, które winny być
podane do wiadomości przez akceptantów.
17. Transakcje gotówkowe i bezgotówkowe dokonywane poza granicami Polski, przeliczane są na euro według kursu
obowiązującego w systemie MasterCard w dniu rozliczenia transakcji, a następnie są przeliczane na złote polskie
po kursie sprzedaŜy dewiz obowiązującym w Banku w dniu rozliczenia transakcji. ObciąŜenie Karty jest dokonywane
w złotych polskich.
18. Kartę zasila się poprzez wpłatę gotówkową lub bezgotówkową w polskich złotych w dowolnym Banku lub urzędzie
pocztowym z wykorzystaniem rachunku technicznego Karty.
19. W przypadku przekazania Karty Posiadacz Karty wraz z Kartą powinien przekazać kolejnemu Posiadaczowi
egzemplarz niniejszych Zasad wraz z card- carrierem
20. Środki pienięŜne przekazane tytułem zasilenia Karty znajdą się na rachunku technicznym Karty nie później niŜ w
następnym dniu roboczym od otrzymania środków przez Bank.
21. W przypadku zasilenia przekraczającego maksymalne saldo rachunku technicznego Karty transakcja zostanie
odrzucona.
22. Kartą moŜna się posługiwać do końca terminu waŜności lub/i do wyczerpania środków pienięŜnych zgromadzonych
na Karcie, z uwzględnieniem następujących limitów:
Limit pojedynczej
transakcji
gotówkowej i
bezgotówkowej
Dzienny limit kwoty
wypłat gotówki
Limit środków
przechowywanych na
rachunku technicznym
Karty w ciągu roku
kalendarzowego
Maksymalne saldo na
rachunku tec

g
gość

Skąd ta nagła chrześcijańska teologia, Pani Bogno Kisiel ?
Obawia się Pani spalenia na stosie za "herezje" które wypisuje na temat PEKI ?

Jaśnie Oświecona Wyznawczyni pokątnego mariażu ZTM z WBK nie raczyła wspomnieć
czytelnikom że PEKA to sensu stricte KARTA PŁATNICZA która z biletami ma tyle wspólnego co krzesło z krzesłem elektrycznym.

Obowiązują od 22.08.2011 r.
Zasady korzystania z „Karty prepaid MasterCard PayPass”
(obowiązujące dla funkcji płatniczej „Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej”)

1. Wydana przez Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”) „Karta prepaid MasterCard PayPass” („Karta”) jest instrumentem
pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 12 września 2002 roku o elektronicznych instrumentach
płatniczych (Dz. U. 02. 169.1385. z późn. zmianami). Karta wydawana jest wraz z dokumentem, do którego jest
dołączona („Card-carrier”). Na Card-carrierze wskazany jest kod aktywacyjny umoŜliwiający samodzielne ustalenie
osobistego numeru PIN dla Karty oraz numer rachunku technicznego Karty umoŜliwiający zasilanie Karty. Numer
rachunku technicznego Karty drukowany jest takŜe na rewersie Karty.
2. Maksymalna kwota środków przechowywanych na rachunku technicznym karty prepaid nie moŜe przekroczyć
równowartości 2 500 EUR w danym roku kalendarzowym, (wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP w danym
dniu) i nie więcej niŜ 10 000 PLN.
3. Umowa o instrument pieniądza elektronicznego („Umowa o instrument pieniądza elektronicznego”) zostaje
zawarta pomiędzy Bankiem, a Posiadaczem Karty z chwilą otrzymania przez Bank pierwszego zasilenia Karty
środkami pienięŜnymi przez Posiadacza Karty lub z chwilą otrzymania aktywnej Karty przez jakiegokolwiek
Posiadacza Karty. Umowa o instrument pieniądza elektronicznego obowiązuje maksymalnie do upływu okresu
waŜności Karty.
4. Karta jako instrument pieniądza elektronicznego staje się aktywna po zawarciu Umowy o instrument pieniądza
elektronicznego i aktywowaniu Karty w trybie wskazanym w punkcie 13 Zasad, tj. ustaleniu przez Posiadacza
osobistego numeru PIN dla Karty.
5. Kartę moŜe otrzymać osoba o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych, Posiadaczem Karty moŜe
być wyłącznie osoba fizyczna uŜywająca Karty. Odpowiedzialność z tytułu uŜywania Karty przez osobę o
ograniczonej zdolności do czynności prawnych ponosi jej przedstawiciel ustawowy, doradca tymczasowy lub
kurator.
6. Osoba, o której mowa w punkcie 5 Zasad, która otrzymała Kartę lub Posiadacz Karty ma prawo do przekazania
Karty osobie trzeciej, która staje się wówczas pełnoprawnym jej Posiadaczem o ile nie dokona rejestracji w sposób
określony w punkcie 7. Wraz z Kartą Nabywca lub Posiadacz powinien przekazać osobie trzeciej egzemplarz
niniejszych Zasad, Card-carrier z nadrukowanym kodem aktywacyjnym.
7. Pełnoprawnym Posiadaczem Karty jest kaŜdoczesny jej okaziciel, który wszedł w posiadanie Karty w sposób
dopuszczalny przez niniejsze Zasady oraz przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Pełnoprawny
Posiadacz Karty staje się stroną Umowy. Pełnoprawny Posiadacz Karty, który dokonał poprawnej rejestracji Karty w
serwisie internetowym www.prepaid.bzwbk.pl, nie moŜe przekazać Karty osobie trzeciej.
8. Pełnoprawny Posiadacz, który wszedł w posiadanie Karty otrzymując ją od osoby trzeciej zobowiązany jest do
zmiany numeru PIN. Zmiana ta zabezpiecza przed nieuprawnionymi transakcjami potwierdzanymi PIN-em. Zmiana
PIN nie chroni Posiadacza przed nieuprawnionymi transakcjami internetowymi.
9. Karta umoŜliwia dokonywanie na całym świecie

A
ABC

CZY REDAKTOR NACZELNY GŁOSU ZAUWAŻYŁ ŻE NIE MA TU OBIEKTYWNYCH GŁOSÓW POPARCIA DLA ARTYKUŁU PANI DZIENNIKARKI ? Ze zwykłej przyzwoitości może trzeba by zlecić komuś kompetentnemu obiektywny artykuł na temat PEKI ! Czyżby Wyborcza miala byc pierwsza w Poznaniu w zakresie dziennikarstwa sledczego...

X
XXX

A przeciez Poznan wzoruje się na Wroclawiu, tyle że balagan i brak kompetecji mamy większy... PEKA to przewalka urzędników i ich nadzorującego (czyżby p. Kruszyński... ?).

31 węzłowy Burke

Znakomicie sprawę ująłeś. Moja stara wędkarska czapka z głowy. Szacunek, Marych.31

31 węzłowy Burke

Jestem ciekaw jakie wnioski Pani wyciągnie z tej wpadki co cudownie podsumował Marych. W każdym bądź razie, poruta i to całom sznupom . 31

M
Marych

Bogna Kisiel jako promotor PEKI - co za niespodzianka. Niech Pani przyjrzy sie dokładnie tej karcie, czym ona jest ozdobiona: Mastercard na froncie, pay pass i BZ WBK na odwrocie. Czyli jest to imienna przed-płacona karta płatnicza BZ WBK z dodana funkcją biletu komunikacji miejskiej. BZ WBK będzie w ten prosty sposób miał co najmniej 400 tys nowych użytkowników płacących całą gamę opłat za używanie tej karty. I ten aspekt PEKI należy uważać z jej największy przekręt.

z
zed

Po1- bilet przygotowuję po to, żeby go skasowć tylko raz - przy wsiadaniu.
Po2 - odbijam tylko bilet jednorazowy, sieciówki odbijać nie muszę
Po3 - do biletu i sieciówki nie muszę podawać numeru pesel
Po4 - bilet jednorazowy (co do zasady) mogę kupić od ręki bez składania wniosków i oczekiwania na jego wydanie
Po5 - ani komkarta, ani bilet jednorazowy nie są narzędziami inwigilacji - dane osobowe (pesel) + peka to permanentna inwigilacja !!!!
Po6 - kto zapewni, żeby ZTM opanowany regularnym bałaganem i brakiem elementarnego nadzoru dopilnuje, aby te informacje "przypadkiem" nie wyciekły i nie trafiły w niepowołane ręce ????
Po7 - pani Bogno - nie wierzę, że jest pani idiotką !!!! Ale to niestety gorzej świadczy o pani, bo to znaczy, że z pełną premedytacją wypisuje pani bzdury i wprowadza ludzi w błąd. Na czyje zlecenie? Czy nie wstyd pani? Gdzie pani dziennikarska rzetelność ????
Sorry - zadaję naiwne pytania .....

z
zed

Pani Bogno - czy ten artykuł napisała pani z własnej inicjatywy, czy dostała pani takie polecenie służbowe ???
Jeśli nie widzi pani różnicy między komkartą a peką i ograniczanie dostępności do komunikacji miejskiej, to albo jest pani ślepa, albo boi się pani o swoją robotę.
O innym wariancie wolę nie myśleć.

p
poznaniak

Chodzi o to, że trzeba je odbić również przy wyjściu z pojazdu. Nie zrobisz tego i policzy Ci jak za całą trasę nawet gdy jedziesz tylko 1 przystanek. Super sprawa.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3