- Program 500 plus jak wiemy jest programem, który z jednej strony wprowadził niejako obciążenie klientów banków i sektora bankowego, bo jesteśmy poważnym płatnikiem do tego programu, ale jednocześnie banko postanowiły wystąpić z ofertą ułatwienia dystrybucji tych środków, by one jak najszybciej i najpewniej trafiały do osób, które są objęte tym programem. Dlatego nowe platformy elektroniczne sektora bankowego będą w tej mierze udostępnione właściwie w sposób nieodpłatny. Jednak obserwujemy sytuację, że coraz więcej polaków korzysta z usług bankowych i to nas bardzo cieszy, bo to świadczy o tym, że idziemy w dobrym kierunku- mówił w rozmowie z AIP Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Rolą banków uczestniczących w programie jest udostępnienie i wysłanie wniosku do organu prowadzącego w gminie. Bank nie będzie gromadził danych, weryfikował informacji podanych we wniosku oraz załączników. Dalsza obsługa wniosku będzie prowadzona przez samorząd i to on będzie informował o przyznaniu świadczenia. - Może to się tu odłożyć w postaci pewnych depozytów, być może dodatkowych kredytów, ale użycie platform elektronicznych niewątpliwie będzie zachęcało do szerszego korzystania z usług bankowych- tłumaczy Pietraszkiewicz. Wnioski można składać również w wersji papierowej. Druk należy pobrać i złożyć w urzędzie gminy zgodnym z miejscem zamieszkania. Będzie można go złożyć osobiście, wysłać listem poleconym albo przez internet.