Na rynku finansowym pojawia się wiele niepewności dotyczącej przyszłości sektora bankowego. Daniny, które muszą płacić banki zdecydowanie wpłyną na wyniki finansowe. Jednak zdaniem prezesa ZBP, banki są bezpieczne i nie mamy się czego obawiać. Niedobrze, kiedy osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy i nie wiadomo po co, wygłaszają nieprawdziwe oceny na temat polskiego systemu finansowego - podkreśla szef ZBP odnosząc się do pojawiających się wypowiedzi polityków i artykułów w mediach o problemach niektórych banków.


- Nałożone na sektor bankowy różnego rodzaju obciążenia, powodują, że zdolność do budowania funduszy własnych i do budowania potencjału dofinansowania rozwoju gospodarczego naszej gospodarki nieco osłabła i to na to musimy zwracać uwagę – uważa Krzysztof Pietraszkiewicz, przez ZBP.

Prezes Związku Banków Polskich zapewnia że nie ma powodów do paniki, bo bankom w Polsce - pomimo kryzysu - udało się zbudować duże fundusze własne, sektor jest stabilny i może dobrze służyć rozwojowi kraju.

Pietraszkiewicz zwraca również uwagę, że w mediach przywołuje się zdarzenia z innych krajów odnosząc je do sytuacji, która może zaistnieć w Polsce. Sugeruje się, że skoro gdzieś były problemy to zapewne i u nas też będą. Jednak niewiele osób zadaje sobie trud przeanalizowania sytuacji. A przez to tego typu porównania nie mają racji bytu.