Piknik ekologiczny „Zdrowe rośliny źródłem życia”

Materiał informacyjny Stowarzyszenia Ekolubelszczyzna
Rok 2020 pozostanie w naszej pamięci jako rok pandemii, naznaczony chorobą wielu ludzi na całym świecie. Ten właśnie rok został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, jeszcze przed okresem pandemii, Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin 2020. Globalne przesłanie skierowane do ludzkości, w tym także do nas brzmi: „Chroniąc rośliny, chronisz życie”. Trudne czasy epidemii COVID-19 udowadniają wagę tego przesłania. Zakaźne choroby, które w ostatnich latach trapią ludzkość, rozprzestrzeniają się najczęściej z udziałem lub za sprawą świata zwierzęcego. Nadzieją na przyszłość jest wzmocnienie znaczenia roślin i dbałości o ich zdrowie, co niewątpliwie przełoży się na zdrowie ludzi i zwierząt.

Wydarzenie, które chcemy Państwu przedstawić, to Piknik ekologiczny „Zdrowe rośliny źródłem życia”. Było ono wspólną inicjatywą Stowarzyszenia „EkoLubelszczyzna” oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie. Zorganizowaliśmy je w dniu 22. października tego roku przed siedzibą WIORiN w Lublinie i chcieliśmy za jego pomocą zwrócić uwagę na idee związane z Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin 2020. Ze względu na ograniczenia epidemiczne, Piknik miał charakter hybrydowy. Działania realizowane w obecności organizatorów i Gości imprezy były w czasie rzeczywistym relacjonowane zdalnie przez Internet, nagraliśmy także film, którego skrót Państwu przedstawiamy.

Podczas Pikniku otworzyliśmy wystawę prezentującą działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie, który w swojej misji ma dbałość o zdrowie roślin, pokazaliśmy koncepcję warsztatów kreatywnych związanych z komponowaniem mieszanek z udziałem roślin miododajnych i założyliśmy ogród przyjazny zapylaczom. W trakcie imprezy nasi Goście oraz pracownicy WIORiN w Lublinie wygłosili przed kamerą krótkie wykłady nawiązujące do idei Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin oraz jej realizacji w nauce i praktyce. Uzupełnieniem rozmów i wykładów w kontakcie były rozmowy poprzez Internet z uczestnikami spotkania z innych miast Polski oraz z Ukrainy. Ponadto uczestnicy wydarzenia przygotowali streszczenia oraz wykłady w formie prezentacji multimedialnych które zostaną zamieszczone na nośnikach cyfrowych, a następnie przekazane uczelniom wyższym, szkołom rolniczym oraz instytucjom wspierającym rolnictwo i ochronę środowiska.

Piknik był uwieńczeniem projektu dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Projekt ten ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony środowiska i zachowania w nim bioróżnorodności, gdyż jest to warunkiem zachowania zdrowia roślin. Zdrowe rośliny nie tylko nam ludziom dają poczucie bezpieczeństwa żywnościowego - są źródłem pokarmu dla licznych zwierząt oraz owadów zapylających, w tym dla pszczół. Co już zrobiliśmy? Wiosną założyliśmy kwietne łąki na terenie WIORiN w Lublinie, Oddziału w Opolu Lubelskim i Laboratorium Wojewódzkiego w Radzyniu Podlaskim. W ramach obchodów Światowego Dnia Środowiska i Kampanii #Zielona Wstążka dla Planety, w dniu 5. czerwca tego roku, w siedzibie WIORiN w Lublinie zorganizowaliśmy piknik „Lubelszczyzna ostoją bioróżnorodności”. Wzięliśmy także udział w Lubelskich Wirtualnych Dniach Nauki w dniach 22-24 września tego roku, a prezentację przygotowaną z tej okazji opublikowała na swoich stronach Politechnika Lubelska.

W ramach projektu powstaje także album roślin miododajnych, opracowany przez pracowników WIORiN w Lublinie. Będzie on wkrótce udostępniony w wersji cyfrowej na naszych stronach internetowych.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu!

W imieniu Organizatorów –

dr hab. inż. Barbara Szymoniuk
Koordynator projektu, prezes Stowarzyszenia „EkoLubelszczyzna”

dr hab. Teresa Wyłupek
Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
Adiunkt Katedry Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

W materiale wideo wykorzystano fragmenty filmu: www.rokroslin.pl

Piknik ekologiczny „Zdrowe rośliny źródłem życia”
Piknik ekologiczny „Zdrowe rośliny źródłem życia”
Piknik ekologiczny „Zdrowe rośliny źródłem życia”
Piknik ekologiczny „Zdrowe rośliny źródłem życia”

Wydarzenie zostało objęte patronatami honorowymi Marszałka Województwa Lubelskiego, Wojewody Lubelskiego oraz JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Piknik ekologiczny „Zdrowe rośliny źródłem życia”
Piknik ekologiczny „Zdrowe rośliny źródłem życia”
Piknik ekologiczny „Zdrowe rośliny źródłem życia”

Wideo

Materiał oryginalny: Piknik ekologiczny „Zdrowe rośliny źródłem życia” - Kurier Lubelski

Dodaj ogłoszenie