We wtorek 5 kwietnia obchodzony jest Dzień bez płacenia gotówką. Ma on m.in. zachęcić tych Polaków, którzy przywiązani są do gotówki, aby przekonali się do posiadania rachunku bankowego i wykorzystywania elektronicznych instrumentów płatniczych. [video:http://get.x-link.pl/7edc34a0-be75-d7f5-89e0-a2f7e5188492,6e649436-9566-6850-8e80-d888a576c0e7,embed.html width:670 height:420]

Płatności bezgotówkowe to wygoda i bezpieczeństwo. Dlatego zachęcamy wszystkich, którzy mają dostęp do bezgotówkowych instrumentów płatniczych, aby 5 kwietnia 2016 r. płacili bez użycia gotówki. Tego dnia Ministerstwo Finansów (MF) włączy się do europejskiej kampanii „No Cash Day", która promuje zalety transakcji bezgotówkowych i posiadania rachunku bankowego. Akcja jest organizowana pod patronatem Parlamentu Europejskiego, informuje MF.

Dynamiczny rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce w ostatnich latach to zasługa m.in.

obniżenia poziomu opłaty interchange w Polsce, która jest teraz jedną z najniższych w UE. Ta należność pobierana przez bank wydający kartę płatniczą od agenta rozliczeniowego przy każdej transakcji przy użyciu karty wynosi teraz 0,3 proc. w przypadku transakcji kartą kredytową i 0,2 proc. w przypadku karty debetowej. To ograniczenie jednej z najważniejszych barier w akceptacji kart płatniczych pozwoliło na znaczny rozwój  nowoczesnych form płatności w naszym kraju. Wyraźnie widać, że Polacy są otwarci na korzystanie z elektronicznych kanałów rozliczeń i bezgotówkowych płatności.

Poziom ubankowienia polskiego społeczeństwa, liczony odsetkiem osób dorosłych, które posiadają rachunek w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, szacuje się na ok. 80 proc. (przy średnim poziomie ubankowienia w innych krajach UE przekraczającym znacznie 90 proc.).