Polski samorząd: zbyt daleko od innowacji

Materiał informacyjny PARP
Udostępnij:
Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań do praktyki administracji samorządowej oraz wspieranie jednostek samorządu terytorialnego (JST) w zamawianiu dostaw i usług opartych na nowych technologiach – to cele pilotażowego programu „GovTech Inno_Lab – rozwój innowacji w JST”. Jego szczegóły mogliśmy poznać w trakcie kolejnej wideokonferencji z cyklu spotkań organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii pod hasłem: „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”.

Polskie samorządy są zbyt daleko od innowacji – to stan, który chcą zmienić organizatorzy GovTech Inno¬_Lab. Dość powiedzieć, że według danych jednego z operatorów nowego programu (Fundacji „OIC Poland” z Lublina) na ok. 80 zbadanych JST tylko jedna trzecia miała możliwość współpracować z innowacyjną firmą technologiczną. Co w praktyce oznacza brak kontaktów między lokalnymi samorządami a innowacyjnymi firmami, zwłaszcza start-upami? Choćby to, że w 2017 r., z którego zebrano dane, na 140 tys. zamówień publicznych, ogłoszonych przez JST, w niemal połowie przypadków złożono zaledwie jedną ofertę!

Jak można i należy to zmienić, jak „nauczyć” samorządy sięgania do nowoczesnych firm i ich rozwiązań z jednej strony, a jednocześnie „otworzyć” start-upowców na możliwość korzystnej współpracy z samorządami – temu właśnie problemowi dedykowany jest program GovTech Inno_Lab, którego pilotażowym operatorem, poza fundacją z Lublina, zostały także firmy Huge Thing by SpeedUp Group z Poznania i Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego (MARR S.A.).

Efekt, jakim powinien owocować program, przedstawił na przemawiającym do wyobraźni przykładzie Marcin Migas, zastępca dyrektora w MARR S.A. Opowiedział o przykładzie miasta Świdnik, borykającego się, jak większość polskich samorządów, z problemem nieszczelnego systemu pobierania opłat za odbiór śmieci. Rozwiązaniem okazało się właśnie sięgnięcie po innowację: w specjalnie opracowanym arkuszu kalkulacyjnym połączono dane z kilku obszarów: nie tylko z bazy odbioru odpadów, ale także m.in. z MOPS, szkół, spółdzielni mieszkaniowych.
Efekt: nowoczesne rozwiązanie, które kosztowało miasto 19 tys. zł, pozwoliło ustalić dane aż 1300 osób uchylających się od opłat za śmieci, zwiększając coroczne wpływy samorządu o aż 500 tys. zł. A innowacyjne rozwiązanie opracowane dla Świdnika wprowadzają masowo kolejne samorządy.

Dlatego warto zainteresować się programem GovTech Inno¬_Lab, do którego nabór ogłoszono we wrześniu i potrwa do 2023 r., obejmując docelowo 120 JST. Ich przedstawiciele poprowadzeni zostaną od etapu: jaki problem chcą rozwiązać? – do etapu – jak innowacyjnie go rozwiązać! Program zakłada przeznaczenie do 50 tys. zł dla każdego zgłoszonego samorządu na zakres doradztwa technologicznego i prawnego w organizacji zamówień na innowacje.

***

Cykl edukacyjnych wideokonferencji pod hasłem: „Idea Rozwoju Twojego Biznesu” ruszył we wrześniu i potrwa do grudnia. Do udziału w spotkaniach zaproszono ekspertów z 19 instytucji, m.in.: Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Finansów, KUKE, Głównego Urzędu Miar, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Urzędu Zamówień Publicznych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju czy Banku Gospodarstwa Krajowego. Eksperci przez kolejne tygodnie dzielą się z przedsiębiorcami wiedzą i praktycznymi wskazówkami na temat korzystania z rozwiązań osłonowych proponowanych firmom przez rząd.

Bezpłatny udział dla wszystkich zainteresowanych

Każde spotkanie składa się indywidualnych prelekcji zaproszonych ekspertów, moderowanej przez dziennikarkę Justynę Dżbik-Kluge dyskusji zaproszonych gości na najważniejsze z poruszonych tematów, a także odpowiedzi na pytania uczestników. Pytania można też zadawać mejlowo – organizatorzy gwarantują, że żadne z nich nie zostanie bez odpowiedzi

Konferencje z cyklu #idearozwojubiznesu są transmitowane „na żywo” na stronie internetowej www.parp.gov.pl/idearozwojubiznesu, pod tym też adresem można obejrzeć ich zapis w dowolnej chwili. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

PARP dociera z pomocą do przedsiębiorców

– PARP od początku pandemii wspiera MŚP zarówno specjalnymi programami pomocy finansowej, jak i wsparciem merytorycznym. Przykładem jest kolejny cykl wideokonferencji edukacyjnych. Zależy nam na tym, aby dzięki spotkaniom online dotrzeć do jak najszerszego grona przedsiębiorców. Do współpracy zaprosiliśmy ekspertów z różnych instytucji i branż, którzy opowiedzą o tych rozwiązaniach osłonowych, które rząd przygotował dla przedsiębiorców – zapewnia Mikołaj Różycki, p.o. prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Patronami medialnymi cyklu są: Polska Agencja Prasowa, Polsat News oraz Polska Press.

*

Materiał oryginalny: Polski samorząd: zbyt daleko od innowacji - Dziennik Bałtycki

Dodaj ogłoszenie