Już 31 marca br. rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych", z przeznaczeniem na inwestycje w gospodarstwach o wartości ekonomicznej od 10.000 do 200.000 euro.

To jedno z pierwszych przedsięwzięć w ramach nowej edycji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. O pomoc finansową w wysokości od 200.000 do 900.000 złotych mogą ubiegać się producenci prosiąt, mleka krowiego i bydła mięsnego oraz rolnicy, którzy zamierzają zmodernizować lub wybudować budynki gospodarcze, zakupić urządzenia i maszyny rolnicze lub wybudować miejsca do przechowywania pasz.

Pomoc ma służyć (i trzeba to zadeklarować) poprawie efektywności ekonomicznej gospodarstwa o co najmniej 10 proc.

w stosunku do roku wyjściowego - dlatego można zakupić np. nowy traktor, pod warunkiem wszakże, że nie kupiono innego z poprzedniej edycji PROW 2007-2013 i jego zakup ujęto w biznesplanie. Pomoc będzie zróżnicowana. Producenci prosiąt mogą uzyskać dofinansowanie w maks. wysokości 900 tys. złotych; producenci mleka i bydła mięsnego - po 500 tys. złotych, natomiast rolnicy chcący modernizować sprzęt lub budynki gospodarcze - 200 tys. złotych.

Wnioski należy składać w Oddziale Regionalnym ARiMR w Poznaniu, a szczegółowych informacji udziela zainteresowanym inspektor Janusz Leśniewski  pod nr tel.: 61 84 55 639.