Tegoroczny limit na planowane wypłaty finansowego wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla młodych” został wykorzystany w całości. Ponad 55 tys. beneficjentów skorzysta z programu przy nabyciu pierwszego mieszkania. Pozostają jeszcze środki na rezerwację wypłat finansowego wsparcia w 2017 r. i 2018 r.

Od początku trwania programu, czyli od stycznia 2014 r., 55 013 beneficjentów podpisało z 14 bankami kredytującymi umowy na kwotę ponad 1 mld 343 mln zł dotyczące finansowania zakupu mieszkania lub domu ze wsparciem państwa, udzielanego na zasadach ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Łączna suma dofinansowania wkładu własnego i dodatkowego finansowego wsparcia na spłatę części kredytu z budżetu państwa zarezerwowana do wypłaty w okresie 5 lat wynosi już 1 mld 542 mln zł.

Tegoroczny limit na planowane wypłaty finansowego wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”, który wynosił 715 mln zł, został zarezerwowany w całości. Liczba wniosków na 2016 r. była rekordowa w trzyletniej historii programu. Złożono ich 27 894 - trzykrotnie więcej niż w pierwszym roku działania programu. Najwięcej wniosków – około 5 tysięcy - złożono 15 marca, kiedy BGK ogłosił wstrzymanie przyjmowania wniosków nabywców w limicie na 2016 r. Zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie, wnioski przekraczające dostępny limit otrzymały status oczekujących na zwolnienie limitu, co może nastąpić, gdy jakiś wnioskodawca zrezygnuje i wycofa wniosek. Obecnie nie ma wniosków mających status oczekujących, a przyczyną jest masowe wycofanie wniosków przez beneficjentów lub przesunięcie rezerwacji ich wypłaty na 2017 r.


- Proces składania wniosku o dopłatę odbywa się poprzez system elektroniczny udostępniony bankom kredytującym. System automatycznie weryfikuje, czy wnioskodawca spełnia kryteria określone w ustawie i – jeśli spełnia –automatycznie rejestruje wniosek po akceptacji banku kredytującego. Dzięki temu wnioskodawca od ręki może otrzymać od banku kredytującego dokument potwierdzenia rejestracji wniosku z przyznanym limitem środków lub w statusie oczekiwania na przyznanie limitu – wyjaśnia Katarzyna Fortuna, naczelnik w departamencie usług agencyjnych w Banku Gospodarstwa Krajowego. - W związku z powyższym, jeśli bank kredytujący skutecznie złożył wniosek w systemie w terminie przewidzianym w ustawie (czyli najpóźniej w dniu ogłoszenia przez BGK terminu wstrzymania przyjmowania wniosków na rok 2016, tj. 15 marca 2016 r.), to BGK nie mógł takiego wniosku odrzucić – dodaje Katarzyna Fortuna.

Cały czas można składać wnioski o dopłatę do zakupu mieszkań, dla których termin wypłaty dofinansowania wkładu własnego przypada w 2017 r. i 2018 r. Do tej pory na 2017 r. złożono 3 120 wniosków, wykorzystując limit w 12,02 proc, a na 2018 r. wypłynęło 36 wniosków, rezerwując limit w 0,12 proc. Dotychczas najwięcej umów kredytu z bankami podpisali mieszkańcy Mazowsza (9 017), Wielkopolski (7 780) oraz Pomorza (7 164). Najmniej umów zakupu mieszkań ze wsparciem państwa podpisano w województwach świętokrzyskim (715) i opolskim (602). Aktualna średnia powierzchnia mieszkań nabywanych w programie wynosi 53,38 m2. Osoby korzystające z programu „Mieszkanie dla młodych” mają również możliwość zakupu domu jednorodzinnego – obecnie jego średnia wielkość to 85,46 m2 .