Aktywizacja zawodowa młodych ludzi, współpraca z przedsiębiorcami, koordynowanie staży, praktyk czy warsztatów edukacyjnych to zadania powołanego przez samorząd Wielkopolski Centrum. Będzie się ono składało z pięciu jednostek, obejmujących 11 powiatów.

Powołane przez samorząd województwa wielkopolskiego Centrum Wsparcia Rzemiosła i Kształcenia Dualnego to pierwsza taka inicjatywa w kraju. Jego zasadniczym zadaniem jest koordynowanie staży, praktyk, kursów itp. tak, aby rynek pracy pozostawał w równowadze. Zapewni to kształcenie w zawodach deficytowych (których w Wielkopolsce jest 46)

Centrum Wsparcia będzie docelowo działało poprzez pięć jednostek. Od pierwszego maja funkcjonują już te w Poznaniu i Kaliszu, 1 października rozpocznie pracę jednostka w Koninie, 1 stycznia 2018 roku - dwie kolejne - w Pile i w Lesznie.

Ich powstanie jest o tyle celowe, że w każdym z powiatów potrzeby rynku pracy są nieco inne - innych fachowców potrzeba w Pile, innych w Koninie czy Lesznie. Działanie na miejscu zagwarantuje też lepszy kontakt z lokalnymi przedsiębiorcami. Ten jest niezbędny, by skutecznie prowadzić kształcenie dualne.

Jak podkreślano na konferencji nie ma od niego odwrotu. Dziś bowiem problemem pracodawców i przyszłych pracowników jest nieadekwatność umiejętności zdobytych w szkole lub na kursach do potrzeb przedsiębiorstw.

Kształcenie dualne, którego część praktyczna odbywa się w większości u pracodawcy pozwala u zarania zapobiegać tej rozbieżności.

Zobacz też: Nowy smartfon chińskiego potentata

Do zadań Centrum oprócz koordynowania całego procesu kształcenia będzie należało także wczesne diagnozowanie sytuacji na rynku pracy oraz współdziałanie ze szkołami, cechami rzemiosł, pracodawcami, ale też urzędami pracy, a także współpraca z podmiotami zagranicznymi, by organizować staże i praktyki.