Wyróżniono fotografie studentów poznańskich uczelni w ramach konkursu "Śladami organiczników". Konkurs został zrealizowany w ramach kampanii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz i Politechniki Poznańskiej "Kultura przedsiębiorczości dla mieszkańców". Prace można oberzeć w Collegium Minus, pzred aulą Lubrańskiego.

- Organicznicy z XIX wieku nie myśleli o robieniu zdjęć, ale te fotografie oddają ideę tego co nazywamy pracą organiczną - stwierdził prof. Zbigniew Pilarczyk, prorektor ds. studenckich UAM. Wczoraj nagrodzono w konkursie „Śladami organiczników” prace studentów poznańskich uczelni.  Ich zadanie polegało na połączeniu na fotografii tematu dziedzictwa historycznego pracy organicznej ze współczesnym obliczem działań na rzecz rozwoju gospodarczego regionu Wielkopolski.

W konkursie zwyciężył Dominik Klos z fotografią zatytuowaną "Transport". Drugie miejsce zajęła Paulina Popek, która sfotografowała Zakłady Cegielskiego. Ostatnie miejsce na podium należało do Dominika Antczaka z fotografią "Każda praca ma znaczenie".

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Politechnika Poznańska postanowiły połączyć swoje siły przy wspólnym projekcie "Kultura przedsiębiorczości dla mieszkańców", by znaleźć i wyróżnić w środowisku studenckim tfilantropów, aktywistów, którzy oprócz codziennek nauki, pracują, pomagają innym, realizują swoje pasje. Projekt jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i funduszy Banku Zachodniego WBK.