Pracownicze Plany Kapitałowe – czas na „budżetówkę”. Z kim podpisać umowę PPK?

Materiał informacyjny Generali Investments TFI
Pracownicze Plany Kapitałowe są wdrażane od ponad roku. Teraz przyszedł czas na państwowe jednostki budżetowe. Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych bardzo szczegółowo określa, jak ma wyglądać oferta instytucji upoważnionych do prowadzenia takich planów. Oczywiście bardzo istotne jest, czy składki pracownicze będą dobrze inwestowane. Chociaż i tu ustawodawca bardzo starannie przygotował przepisy określające dozwolone sposoby inwestowania, tak aby zabezpieczyć nasze oszczędności na emeryturę. Sprawdź, dlaczego warto przystąpić do PPK i jak to zrobić.

PPK – jak wybrać Pracownicze Plany Kapitałowe?

Pełne zestawienie firm, które mogą prowadzić PPK, znajduje się na portalu www.mojeppk.pl. Stamtąd można pobrać oferty i stworzyć listę firm do bezpośrednich rozmów i zapytań ofertowych.
Dla tych z Państwa, którzy w zakładzie pracy lub urzędzie są odpowiedzialni za proces wyboru instytucji prowadzącej PPK, ważne jest, aby wszystko odbyło się zgodnie z przepisami prawa. Nie bez znaczenia jest również sprawna i pomocna obsługa wdrożenia PPK oraz codzienna obsługa dokumentów i zapytań pracowników.

Chociaż materiały internetowe są bardzo rozbudowane, to często pojawiają się szczegółowe pytania dotyczące sytuacji danego pracodawcy. W Generali Investments TFI jedną z osób pomagających pracodawcy w przygotowaniu dokumentacji, wdrożeniu i obsłudze pracowników jest Alicja Wicher, Ekspert ds. Wsparcia Sprzedaży w Departamencie Sprzedaży Instytucjonalnej.

W Generali Investments TFI zajmuję się obsługą pracodawców zarówno przed zawarciem umowy, jak i po jej podpisaniu, a nie tylko przy samym procesie zawarcia umowywyjaśnia Alicja Wicher.

PPK – od czego zacząć?

Pierwszym krokiem jest terminowe przygotowanie odpowiedzi na zapytania ofertowe. „Często jeszcze przed tym etapem odpowiadamy na wstępne pytania potencjalnych klientów. Zajmuję się PPK od samego początku i nie pominęliśmy żadnego zapytania. W naszej firmie dla każdego pracodawcy przygotowujemy indywidualną odpowiedź. Nie jest to automat, tylko rzetelna analiza oczekiwań danego pracodawcy i osób przez niego zatrudnionych. Chętnie udzielamy dodatkowych informacji i omawiamy wątpliwości. To dla nas cenne wskazówki i wstępny etap przygotowań do obsługi. Pomaga on także określić, co dla pracodawcy jest najbardziej istotne i odpowiednio zaplanować proces dalszej współpracy.” – opowiada Alicja Wicher.

PPK – co jest ważne przy wyborze Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Analiza zapytań ofertowych pokazuje, że kluczowe dla pracodawców jest wsparcie w procesie uruchamiania programów oraz kompleksowa obsługa komunikacyjna i posprzedażowa.

Kiedy już zapadnie decyzja o wyborze Generali Investments TFI jako firmy prowadzącej PPK, niezwłocznie kontaktujemy się zwykle z Działem Kadr Pracodawcy przekazując mu komplet materiałów i informacji niezbędnych do płynnego i profesjonalnego wdrożenia.

Znając potrzeby danego Pracodawcy ustalamy terminy spotkań oraz planujemy ich przebieg. Często spotkania dzielimy na kilka etapów, tak aby wszystkie elementy niezbędne do satysfakcjonującej Pracodawcę jak i jego pracowników obsługi zostały szczegółowo omówione. W pełni dostosowujemy się do zasygnalizowanych potrzeb , jego struktury organizacyjnej i sposobu działania. Zdarzało nam się spotykać z pracownikami zakładów o 2 w nocy na hali magazynowej, bo tak było najbardziej dogodnie.

Jak wygląda obsługa pracodawcy w PPK?

Udostępniamy wszystkie niezbędne narzędzia, formularze i materiały w formie elektronicznej i drukowanej – w zależności od potrzeb klienta. W dobie pandemii oczywiście możemy zaoferować:

  • całkowicie zdalne spotkania,
  • szkolenia,
  • obsługę.

Możemy też, z zachowaniem rygorów sanitarnych, spotykać się w siedzibie zakładu pracy lub urzędu. Każdy Pracodawca ma w naszej firmie przypisane 2 osoby do obsługi. Pomagamy też i szkolimy w zakresie obsługi systemu informatycznego dedykowanego do PPK.

Jak obsługujemy uczestników PPK?

Nasze wsparcie dotyczy również uczestników programów. Mamy dedykowaną infolinię, a także odpowiadamy bezpośrednio pracodawcy na wszystkie pytania dotyczące poszczególnych pracowników. Wszystkie kierowane do nas zgłoszenia są indywidualnie rozpatrywane tak, aby udzielana klientowi odpowiedź była kompletna.

Zdajemy sobie sprawę, że PPK to tylko jeden z wielu ważnych tematów, którymi obecnie zajmują się pracodawcy. Dlatego wspieramy działy kadr we wdrażaniu i obsłudze programów – podsumowuje Alicja Wicher.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected]

[i]Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.
Niniejszy materiał zawiera opinię ekspercką. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.

Materiał oryginalny: Pracownicze Plany Kapitałowe – czas na „budżetówkę”. Z kim podpisać umowę PPK? - Strefa Biznesu

Dodaj ogłoszenie