Pracownicze Plany Kapitałowe to benefit dla pracowników. Musimy to sobie jedynie uświadomić

Materiał informacyjny XXX Forum Ekonomiczne
W ramach XXX Forum Ekonomicznego odbył się niezwykle ważny panel dyskusyjny pod hasłem „Pracownicze Plany Kapitałowe jako benefit – szanse i wyzwania”. Podstawą dyskusji był raport analityczny pod tym samym tytułem, przygotowany przez dr Sonię Buchholtz, ekspertkę Konfederacji Lewiatan. Z opracowani ankiet, skierowanych do firm zrzeszonych w Konfederacji wynika, że dzisiaj postrzeganie PPK jako korzyści dla pracowników nie jest powszechne, w przyszłości powinno się to jednak zmienić.

Z taką konkluzją zgodzili się uczestnicy dyskusji, którzy nie mieli wątpliwości – w przyszłości wypłaty z powszechnego systemu emerytalnego będą mniejsze i musimy się jak najszybciej z tym pogodzić. Ich zdaniem Raport Konfederacji Lewiatan powinien być ważnym drogowskazem dla każdego z nas. To również jeden z etapu uświadamiania nam, jak ważne jest oszczędzanie na przyszłość.

Co wynika z badań? Przede wszystkim to, że nie postrzegamy jeszcze PPK jako benefitu. Powodów jest kilka. Jednym z nich jest fakt, że upowszechnienie pracowniczych dodatków jest tak duże, że ich istnienie jest standardem. Efekt? Tracą pewną funkcję motywacyjną.

PPK ma pewne elementy, które stoją w sprzeczności z ideą benefitu – istnieje dopłata ze strony pracownika, a do tego nie ma natychmiastowej gratyfikacji, przez co trudniej jest uzyskać optymizm ze strony pracowników – tłumaczyła autorka raportu.

System emerytalny w Polsce czeka stopniowa reforma, bo liczba osób w wieku poprodukcyjnym stale rośnie.

Dziś chyba jest jasne dla wszystkich, że powszechny system emerytalny będzie wypłacał nam niższe świadczenia w przyszłości. Oczywiście z zastrzeżeniem, że siła nabywcza tych świadczeń może być wyższa. W związku z tym PPK można postrzegać jako ewidentny benefit – mówił Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. - To bezwzględnie opłacalne dla pracowników. Na przykład - osoba, która przystąpiła w grudniu do PPK, a do lipca wpłaciła 800 zł, obecnie ma na koncie 1840 zł. – dodawał Marczuk.

Z raportu dr Soni Buchholtz wynika jednak, że również niewielu pracodawców traktuje PPK jako realne benefity. Dlatego nie informują o nich pracowników np. w czasie rekrutacji – choćby w tak prosty sposób, jaki w czasie dyskusji w Karpaczu zaprezentował Bartosz Marczuk.

W naszej firmie jest inaczej. Pracownicy wiedzą, że jeśli przepracują więcej niż rok, mogą liczyć na konkretne dopłaty ze strony firmy w ramach PPK. To duża zachęta – ripostował jednak tezy raportu Cezary Mączka, członek zarządu Budimexu.

Dla nas to jasne, że PPK jest benefitem. W tym momencie jesteśmy na pewnym etapie gigantycznej pracy wykonanej przez Polski Fundusz Rozwoju i pracodawców. Cały czas należy edukować ludzi i uświadamiać, po co nam takie formy zabezpieczenia na starość – zauważała Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

W perspektywie czasu świadomość względem PPK będzie rosła. Ja jestem nie tylko optymistą co do tego programu ale i jego olbrzymim entuzjastą. Po 1999 r. nie było tak dobrego produktu dla ludzi, którzy chcieliby oszczędzać na emeryturę. Przez 20 lat udało się namówić 700 tys. Polaków, żeby odkładali swoje środki w IKE lub IKZE. Przez rok funkcjonowania PPK udało się namówić do oszczędzania 1,3 mln Polaków. Gdyby utrzymać tę partycypację to za rok będziemy mieli 4-4,5 mln Polaków w PPK. To zmiana jakościowa i fundamentalna. Wierzę, że PPK będzie powszechnym systemem oszczędzania długoterminowego, który obejmie większość Polaków - zapewnił Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Za kilkadziesiąt lat nasze emerytury będą pochodziły z kilku źródeł. Jednym z nich będzie PPK.
Polacy muszą być świadomi po co nam takie formy zabezpieczenia na starość. Systemy publiczne w przyszłości nie będą mogły ogrywać takiej roli jak obecnie. Według prognoz, w 2059 r. na 100 osób w wieku produkcyjnym będzie 76 osób w wieku poprodukcyjnym – dodawała Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Ważne jest, żebyśmy wytworzyli pozytywne myślenie w młodym pokoleniu wchodzącym na rynek pracy, już wtedy ci ludzie muszą być świadomi i planować swoją przyszłość – powiedziała z kolei Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. - Pracownicze Plany Kapitałowe –to właśnie połączenie pracownika i pracodawcy – dodała.

Wideo

Materiał oryginalny: Pracownicze Plany Kapitałowe to benefit dla pracowników. Musimy to sobie jedynie uświadomić - Polska Times

Dodaj ogłoszenie