Firmy rodzinne częściej niż nierodzinne zarejestrowane są w mniejszych miastach, a także na obszarach wiejskich. Wskazuje to na ich powiązanie z „miejscem urodzenia", lokalną społecznością – wynika z badania Konfederacji Lewiatan.


- Ale wcale nie oznacza to lokalności w prowadzeniu biznesu. Wiele firm rodzinnych działa nie tylko na rynku krajowym, ale także za granicą. Przy dzisiejszych możliwościach, które dają nowe technologie, a także przy poprawiającej się infrastrukturze drogowej, lokalność „miejsca zamieszkania" nie stanowi obciążenia, a często jest atutem - rozpoznawalności, niższych obciążeń podatkowych, dostępu do rynku pracy – mówi dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan.

Firmy rodzinne w większym stopniu niż nierodzinne budują swoją pozycję konkurencyjną na rynku na jakości produktów i usług, a w mniejszym stopniu na cenie. Model biznesowy oparty na jakości mówi wiele o przedsiębiorstwie. Wskazuje na dłuższą perspektywę działania, nie koncentrowanie się na minimalizowaniu kosztów, na skłonności (i zdolność) do inwestycji, w tym w innowacje. Firmy rodzinne nie patrzą na swoją działalność krótkookresowo, dla nich prawdziwą perspektywą jest więcej niż jedno pokolenie. Z tego względu są stabilnymi płatnikami podatków dochodowych (i wszelkich innych), pracodawcami oraz partnerami w biznesie.