Próbny SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2015 z języka polskiego i matematyki

KS
Próbny SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2015 z języka polskiego i matematyki
Próbny SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2015 z języka polskiego i matematyki Mariusz Kapala
W środę uczniowie ostatnich klas podstawowych pisali próbny SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2015 z języka polskiego i matematyki. Jakie zadania mieli do rozwiązania? Czy sprawdzian był dla szóstoklasistów trudny? Zobaczcie pytania i odpowiedzi!

Pobierz: Próbny SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2015. Język polski i matematyka - ARKUSZE CKE

Pobierz: Próbny SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2015 z języka polskiego i matematyki - KLUCZ ODPOWIEDZI

POLECAMY RÓWNIEŻ: Próbny SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2015 z języka angielskiego

W środę uczniowie klas szóstych pisali próbny SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2015 z języka polskiego i matematyki. Zobacz, jaki powinni odpowiadać!

* * *
TEKST DO ZADAŃ 1 - 5

JEŹDZIEC W ZBROI
Niemieckie słowo Ritter, czyli polskie rycerz, początkowo oznaczało wojownika, który walczył konno. Miał on obowiązek stawić się na wezwanie swojego władcy – konno właśnie i w stosownym rynsztunku*. Oczywiście trafiali się krętacze, niechętni wypełnianiu zobowiązań wobec zwierzchnika, ten jednak mógł nałożyć na nich karę (początkowo była ona bardzo wysoka i mogła wpędzić w ubóstwo) lub wręcz odebrać lenno, czyli nadane wcześniej ziemie.
Do potężnych bitew nie dochodziło zbyt często. O dziwo, bardziej niebezpieczne od działań wojennych bywały turnieje rycerskie organizowane w czasie pokoju. Początkowo miały po prostu umożliwić rycerzom doskonalenie bitewnych umiejętności. Najpierw turnieje były głównie rywalizacją zespołową: dwie grupy rycerzy ścierały się w umówionej wcześniej bitwie. Zdarzało się jednak, że rycerskie temperamenty brały górę nad dwornym obyczajem** i turniej przeradzał się w prawdziwą bitwę, a ofiary padały zarówno wśród uczestników, jak i widzów.
Z czasem charakter turniejów się zmieniał. Powszechne stały się pojedynki, które pozwalały publiczności lepiej ocenić waleczność każdego z zawodników. Wprowadzono również uzbrojenie z tępym ostrzem albo drewniane, żeby zmniejszyć ryzyko najpoważniejszych obrażeń. W XV stuleciu wprowadzono szranki, czyli ogrodzenie placu oddzielające walczących rycerzy od publiczności. Celem turnieju stało się już nie tyle powalenie przeciwnika, ile skruszenie jego kopii***.
Na turnieju można było zdobyć fortunę. Znaczenie miały nie tylko nagrody dla najdzielniejszego z rycerzy, ale również okup, który płacili pokonani przeciwnicy. Walkom towarzyszyły inne atrakcje – tańce, uczty, popisy błaznów, muzyka. Te trwające wiele dni festyny gromadziły liczną widownię i były jedną z ulubionych rozrywek czasów rycerstwa.
Na podstawie: Anna Brzezińska, Jeździec w zbroi, „Pomocnik Historyczny” tygodnika „Polityka” nr 4, 2010.

*Rynsztunek – zbroja i broń rycerza.
**Dworny obyczaj – zgodny ze sposobem zachowania się na książęcym lub królewskim dworze.
***Skruszenie kopii – tu: złamanie długiej włóczni zakończonej grotem.

ZADANIE 1
Przeczytaj poniższe zdania. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1.1. i 1.2.

JEŹDZIEC W ZBROI jest tekstem 1.1. ______. Autorka opisuje w nim świat 1.2. ______.
1.1.
A. literackim
B. reklamowym
C. informacyjnym
1.2.
A. fikcyjny
B. rzeczywisty
C. fantastyczny

ZADANIE 2
Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

1. Publiczność mogła najlepiej ocenić umiejętność władania bronią przez rycerza, obserwując jego walkę w zespole. FAŁSZ
2. Na turniejach widzowie oglądali walki rycerzy i występy różnych artystów. PRAWDA

ZADANIE 3
Dokończ poniższe zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.

Z upływem czasu na turniejach coraz większą wagę zaczęto przywiązywać do
A. doskonalenia umiejętności walki zespołowej.
B. zapewniania bezpieczeństwa rycerzom i widzom.
C. ustanawiania wysokich nagród dla widzów.
D. karania rycerzy odmawiających udziału w walce.

ZADANIE 4
Dokończ poniższe zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.

Z tekstu wynika, że lenno to
A. kara za nieposłuszeństwo okazane władcy.
B. ziemie otrzymane przez rycerza od władcy.
C. nagroda za zwycięstwo w turnieju rycerskim.
D. odszkodowanie za rany odniesione w turnieju.

ZADANIE 5
Uzupełnij zdanie – wybierz odpowiedź A albo B oraz C albo D.

W zdaniu Najpierw turnieje były głównie rywalizacją zespołową wyraz turnieje występuje w A / B i pełni funkcję C / D.
A. mianowniku
B. bierniku

C. dopełnienia
D. podmiotu

Próbny SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2015 z języka polskiego i matematyki. Kolejne odpowiedzi na następnej stronie:

TEKST DO ZADAŃ 6 - 12

UCIECZKA
Biały Kieł to w jednej czwartej pies i w trzech czwartych wilk. Należy do Szarego Bobra, Indianina z plemienia zamieszkującego Amerykę Północną. Jego pan traktuje go surowo, ale sprawiedliwie. Wilczek jest samotnikiem prześladowanym przez psy z osady.

Jesienią, kiedy dni stały się krótsze, a w powietrzu czuć już było ostre igiełki mrozu, Białemu Kłu nadarzyła się okazja do ucieczki. Od kilku dni w wiosce panował chaos. Zwijano letni obóz i całe plemię szykowało się do wyruszenia na jesienne polowanie. Biały Kieł patrzył na to najpierw zdziwiony, ale kiedy rozbierano tipi*, a potem pakowano czółna** na brzegu rzeki – zrozumiał. Zdecydował się ukryć. W strumieniu, który już zaczął zamarzać, zgubił swój ślad. Potem wczołgał się w gąszcz i czekał. Nagle usłyszał Szarego Bobra – wołał go po imieniu. Potem słyszał jeszcze inne głosy. Zadrżał ze strachu, jednak opanował siłę, która pchała go do wyjścia z ukrycia. Po chwili głosy ucichły i wilczek wyczołgał się z krzaków, by cieszyć się z udanej ucieczki. Zaczął zapadać zmrok, a Biały Kieł baraszkował wśród drzew, rozkoszując się wolnością. Nagle opanowało go nieprzyjemne uczucie osamotnienia. Usiadł i wsłuchiwał się w niepokojącą ciszę. Ten milczący las raptem wydał mu się złowrogi. Ze wszystkich stron śledziły go ogromne drzewa i ciemne cienie, wynurzające się z mroku. Poczuł chłód. Nie było już ciepłej ściany tipi, do której mógłby się przytulić. W łapy szczypał go mróz. Czuł głód i przypomniał sobie, jak ludzie rzucali mu kawałki mięsa czy ryb. Tu nie było mięsa, tylko przerażająca, smutna cisza. Przez niewolę utracił samodzielność, a brak odpowiedzialności uczynił go słabym. Zapomniał, jak się walczy, aby zaspokoić swoje potrzeby. Wszystkie zmysły, przyzwyczajone do gwaru i nieustannej uwagi, teraz były bezczynne. Z całych sił starał się uchwycić jakiś dźwięk czy ruch w zastygłej przyrodzie. Ten bezruch go przerażał; czuł, że wokół czai się coś okropnego. Zaskomlał ze strachu. Ogarnęła go panika, rzucił się przed siebie w kierunku obozu. Z całego serca pragnął opieki i towarzystwa człowieka. Zapomniał, że przecież wioski już nie było. Zatrzymał się. Nie było dokąd biec. Podszedł do miejsca, gdzie kiedyś stało tipi Szarego Bobra. Usiadł dokładnie pośrodku. Popatrzył na księżyc i wydał z siebie rozpaczliwy skowyt, w którym zawarł całą swoją samotność, smutek, tęsknotę, wszystkie swoje bóle, krzywdy i przeczucie cierpień, jakie go jeszcze czekały. To był długi, wilczy skowyt, żałosny i donośny – pierwszy taki w życiu Białego Kła.
Na podstawie: Jack London, Biały Kieł, tłum. Anita Zuchora, Warszawa 2003.

*Tipi – rodzaj namiotu używanego przez Indian zamieszkujących Wielkie Równiny w Ameryce Północnej.
**Czółno – łódź wydrążona z pnia drzewa.

ZADANIE 6
Czego przede wszystkim dotyczy przytoczony fragment powieści Jacka Londona? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. Relacji między ludźmi i zwierzętami.
B. Zmian zachodzących w przyrodzie.
C. Życia i obyczajów Indian.
D. Myśli i przeżyć wilczka.

ZADANIE 7
Wskaż właściwe uzupełnienie zdania podanego poniżej. Wybierz literę A, B albo C.

Biały Kieł był ______
A. dzikim wilkiem, żyjącym na swobodzie.
B. urodzonym w niewoli i udomowionym wilkiem.
C. wilkiem pojmanym w niewolę i żyjącym wśród ludzi.

ZADANIE 8
Oceń, czy poniższe stwierdzenia odnoszące się do tytułowego bohatera powieści są prawdziwe, czy fałszywe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

1. Biały Kieł, podobnie jak człowiek, odczuwał różne emocje. PRAWDA
2. Biały Kieł wykorzystał zamieszanie w obozie, aby schować się przed ludźmi. PRAWDA

ZADANIE 9
Co najbardziej przeraziło wilczka po ucieczce z obozowiska Indian? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
A. Świecący na niebie księżyc.
B. Wzmagający się mróz.
C. Zapadający szybko zmrok.
D. Panująca wokoło cisza.

ZADANIE 10
Przeczytaj fragment tekstu.
Ten milczący las raptem wydał mu się złowrogi. Ze wszystkich stron śledziły go ogromne drzewa i ciemne cienie, wynurzające się z mroku.
Oceń, czy poniższe stwierdzenia odnoszące się do przytoczonego fragmentu tekstu są prawdziwe, czy fałszywe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

1. W opisie lasu autor posłużył się epitetami, aby ukazać narastające u wilczka poczucie strachu. PRAWDA
2. W przytoczonym fragmencie drzewom i cieniom zostały nadane cechy istot żywych. PRAWDA

ZADANIE 11
Która z poniższych cech powieści nie wystąpiła w przytoczonym fragmencie utworu Jacka Londona? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
A. Opisane jest miejsce zdarzeń.
B. O wydarzeniach opowiada narrator.
C. Bohaterowie prowadzą ze sobą dialog.
D. Zdarzenia rozgrywają się w określonym czasie.

ZADANIE 12
Dlaczego Biały Kieł powrócił na miejsce letniego obozu Indian? Wyjaśnij powody jego zachowania, odwołując się do tekstu.

PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI:
Wilczek wrócił do obozu, bo był głodny, a sam nie potrafił zdobyć pożywienia.
W niewoli Biały Kieł nie musiał polować, więc zapomniał, jak się to robi.
Wrócił do obozu, bo myślał, że ludzie go nakarmią.
Wilk przeraził się, że bez pomocy człowieka nie poradzi sobie w lesie. Biały Kieł poczuł się samotny i „z całego serca pragnął opieki i towarzystwa człowieka”.

ZADANIE 13
Napisz opowiadanie pod tytułem „Pies na medal”. (Twoja praca powinna zająć co najmniej połowę wyznaczonego miejsca.)

PRZYKŁADOWE WYPRACOWANIE:

„Pies na medal”
We wtorek wróciłem ze szkoły smutny i przygnębiony. Nie dość, że dostałem na matematyce pałę z kartkówki, to jeszcze zgubiłem gdzieś swój telefon. Rodzice na pewno się zezłoszczą i zabronią mi grać na komputerze dopóki nie poprawię jedynki. Jednak najbardziej żal mi było telefonu. Prędko nie dostanę następnego. Nic, tylko płakać!
Wszedłem do swojego pokoju, rzuciłem w kąt plecak i zamierzałem położyć się na kanapie, żeby porozczulać się nad sobą. Nagle drzwi się gwałtownie otworzyły i do pokoju wpadła Kropka, moja ukochana suczka. Wesoło merdała ogonem i ciągnęła mnie za nogawkę spodni.
– Przestań, Kropko! Nie widzisz, że jestem smutny? – powiedziałem. Ale suczka była uparta. Dalej ciągnęła mnie za nogawkę i cicho powarkiwała.
– Może jest głodna albo chce się jej pić – pomyślałem. Niechętnie wstałem i poszedłem za nią do łazienki. Zastanowiło mnie to, czemu Kropka przyprowadziła mnie do łazienki. Rozejrzałem się uważnie i zobaczyłem na podłodze przy pralce mój telefon. Od razu poprawił mi się humor.
– Hurra! Jedno zmartwienie mniej. Jak ci się mogę odwdzięczyć, Kropeczko?
Psina pobiegła do przedpokoju. Wróciła, trzymając w mordce smycz i spojrzała na mnie prosząco. – Dobrze, zasłużyłaś na spacer.
Piesek wybiegł z domu, radośnie szczekając. Nie próbowałem go zatrzymać, pobiegłem za nim. Zaprowadził mnie nad mały staw, po którym pływały śliczne białe łabędzie. Na mej twarzy pojawił się szeroki uśmiech. Mój smutek uleciał gdzieś w dal, a zawdzięczam to mojej małej suczce, która zawsze potrafi mnie rozbawić i pocieszyć. Czasami myślę, że mnie rozumie lepiej niż ludzie.

Próbny SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2015 z języka polskiego i matematyki. Kolejne odpowiedzi na następnej stronie:

ZADANIE 14
Dokończ zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.

Iloczyn liczb 25,4 i 33,4 jest równy iloczynowi liczb
A. 2,54 i 33,4
B. 25,4 i 334
C. 2,54 i 3,34
D. 254 i 3,34

ZADANIE 15

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ: B i D

ZADANIE 16

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ: A i D

ZADANIE 17

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ: B i C

ZADANIE 18
Jeże w trakcie snu zimowego tracą około jednej czwartej masy ciała. Dokończ poniższe zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.

Jeż, który przed zapadnięciem w sen zimowy ważył 1,2 kg, po przebudzeniu się będzie ważył około
A. 30 dag
B. 40 dag
C. 80 dag
D. 90 dag

ZADANIE 19
Janek miał zapłacić za zakupy 12,55 zł. Dał kasjerce banknot dziesięciozłotowy, monetę pięciozłotową i monetę pięciogroszową.
Ile reszty powinien otrzymać? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. 2,50 zł
B. 2,60 zł
C. 3,50 zł
D. 3,60 zł

ZADANIE 20

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ: C

ZADANIE 21

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

1. Pole trójkąta LMN jest większe niż pole trójkąta KLN. PRAWDA
2. Pola tych trójkątów różnią się o 5 cm2. FAŁSZ

ZADANIE 22
Martyna chce zbudować sześcian z prostopadłościennych klocków takich, jak przedstawiony na rysunku.

Ile najmniej klocków potrzebuje? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
A. 2
B. 4
C. 6
D. 8

INFORMACJA DO ZADAŃ 23-24

ZADANIE 23
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

1. Najwięcej książek wypożyczyli uczniowie klasy VI c. FAŁSZ
2. Dziewczęta z klas szóstych wypożyczyły więcej książek niż chłopcy z tych klas. PRAWDA

ZADANIE 24
Dokończ poniższe zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.

Mniej niż po 300 książek wypożyczyli uczniowie klas
A. VI a i VI b.
B. VI b i VI c.
C. VI c i VI d.
D. VI a i VI d.

ZADANIE 25
Na rysunku przedstawiono kartkę z kalendarza.

Ile czasu upłynie tego dnia od wschodu do zachodu słońca? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
A. 12 godzin i 52 minuty
B. 13 godzin i 8 minut
C. 13 godzin i 32 minuty
D. 13 godzin i 52 minuty

ZADANIE 26
Oferta pensjonatu Na wzgórzu.

Wykorzystaj informacje z tabeli i odpowiedz na pytania.

Ile najwięcej osób, zgodnie z ofertą, może jednocześnie nocować w tym pensjonacie?
Odpowiedź: Liczba miejsc noclegowych w pensjonacie: 32

Ile zaoszczędzi na opłacie za jedną dobę rodzina, która zamiast dwóch pokojów dwuosobowych wynajmie pokój czteroosobowy?
Odpowiedź: Kwota, którą zaoszczędzi rodzina wynajmując pokój czteroosobowy zamiast dwóch pokojów dwuosobowych: 84 zł

ZADANIE 27
Adam chce kupić łyżwy do gry w hokeja. Wybrany przez niego model w sklepie U Sportowców kosztuje 425 zł. Chłopiec może kupić je w tym sklepie o 50 zł taniej, ponieważ ma kupon rabatowy. Takie same łyżwy w sklepie Sporty Zimowe kosztują 440 zł, ale na styczeń zapowiedziano obniżkę cen na wszystkie towary o 20%.

W którym sklepie Adam będzie mógł w styczniu taniej kupić wybrane łyżwy?
Zapisz wszystkie obliczenia.

ZADANIE 28
Pojemnik na cukier ma kształt prostopadłościanu o wymiarach: 17 cm, 10 cm, 8 cm. Masa 1 cm3 cukru jest równa 0,8 grama. Czy w tym pojemniku zmieści się 1 kg cukru? Zapisz wszystkie obliczenia.

Wideo

Komentarze 2

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

d
daria xddd
od początku roku w szkole byłam tylko 2 tygodnie ciężko zachorowała i teraz w poniedziałek 23.11 przyszłam do szkoły i już 24.11 mam pisać sprawdzian z trzech przedmiotów........dodatkowych nie miałam ozdrowienia i proszę trzymajcie kciuki
l
loloxd
Dzisiaj pisałam ten sam. Cięzki był ! Jak patrzalam w karte odpowiedzi to matma najlepije pozniej ang na koncu.. polski ......
Dodaj ogłoszenie