Od początku funkcjonowania programu COSME, czyli od maja, polscy rolnicy i przedsiębiorcy rolni uzyskali finansowanie na inwestycje o łącznej wartości 2 mln 284 tys. zł. Sprzętem najczęściej leasingowanym w ramach gwarancji UE były ciągniki rolnicze i ładowarki teleskopowe. Nabór do programu trwa do wyczerpania środków finansowych.

Program COSME funkcjonuje od 1 maja 2016 r. Adresowany jest do wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP zatrudniających mniej niż 250 pracowników i uzyskujących przychody nieprzekraczające 50 mln EURO. Mogą z niego skorzystać właściciele gospodarstw rolnych, producenci z branży spożywczej, usługodawcy, jak i np. producenci nawozów, pasz, środków ochrony roślin czy hodowcy.

Dzięki COSME podmioty o obniżonej zdolności kredytowej lub nieposiadające środków na wkład własny mogą liczyć na finansowanie inwestycji zabezpieczone gwarancjami Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

W ramach COSME można ubiegać się o finansowanie wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń rolniczych oraz całych linii produkcyjnych. Do najważniejszych korzyści produktów z gwarancjami należą: niższy udział własny lub całkowite zwolnienie z opłaty wstępnej oraz dłuższy okres finansowania. Ponadto dzięki uproszczonym procedurom i szybkiemu procesowaniu transakcji firma uzyskuje finansowanie w łatwiejszy sposób i w krótszym czasie.

 

materiały prasowe