W tegorocznej edycji konkursu BIHAPI (Business Intelligence Hackathon API) na stworzenie nowych, innowacyjnych aplikacji, programów czy platform przy wykorzystaniu miejskich danych, rozpisanego przez Orange, efektem mają być rozwiązania sprzyjające miejskiej rekreacji lub poprawiające bezpieczeństwo osób starszych, a także ochronę dzieci przed nieodpowiednimi treściami w Internecie.

Jednym z miast partnerskich projektu jest Poznań.
- Coraz szerzej otwieramy dostęp do zasobów informacji publicznej i jako pierwsze miasto w Polsce wdrożyliśmy projekt specjalnych interfejsów (tzw. API) umożliwiających w pełni automatyczne pobieranie treści publicznych i ich ponowne wykorzystanie - podkreśla prezydent Ryszard Grobelny. - Przystąpienie do udziału w BIHAPI jest dla Poznania kolejnym krokiem w działaniach na rzecz popularyzacji idei otwartych danych i ich wykorzystania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni programiści: z małych i średnich przedsiębiorstw, studenci, a także osoby indywidualne.
Do 4 listopada będą przyjmowane zgłoszenia proponowanych projektów. Następnie do 18 listopada potrwa pierwszy etap rywalizacji, czyli ich preselekcja.

Od 21 listopada do 15 grudnia potrwa faza developerska. Wyniki konkursu ogłoszenie zostaną do 31 stycznia 2015 roku.

Orange udostępni swoje laboratoria oraz sieć, w tym 36 Aplikacyjnych Interfejsów Programistycznych (API).
Zgłaszane rozwiązania mogą wykorzystywać dane i funkcje telekomunikacyjne oparte na technologiach Oracle - głównego partnera technologicznego projektu, w tym informacje pochodzące z systemów rozliczeń opłat, czy obsługi klienta, a także dane otwarte udostępnione przez miasta partnerskie, API programistyczne, czy WebRTC - najnowszy protokół umożliwiający wymianę dźwięku, wideo i innych danych multimedialnych pomiędzy przeglądarkami w technologii streamingu.

Miasta uczestniczące w projekcie (oprócz Poznania to Warszawa i Gdańsk) z kolei udostępnią swoje dane, np. geodezyjne, o rozkładzie kursowania komunikacji miejskiej, Park & Ride, ścieżkach rowerowych, miejscach sportu, edukacji, urządzeniach użytku publicznego i innych. Dane te mogą być kluczowe w fazie projektowania, a następnie działania stworzonych aplikacji lub programów. Do dyspozycji uczestników będzie ponad 80 API.

Łączna pula nagród to 33,5 tys. zł, w tym główna nagroda pieniężna 12 tys. zł. Dodatkowo zwycięzca weźmie udział w konferencji Geecon w roku 2015 w Krakowie, z możliwością prezentacji swojego projektu, a na 3 uczestników - studentów - czekają praktyki studenckie w Orange Labs.