W dniu 26 lipca 2018 r. Wielkopolski Fundusz Rozwoju rozpoczął udzielanie pożyczek dla MŚP z Wielkopolski:
  • Pożyczka Regionalna – adresowana do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy zamierzają ubiegać się o realizację zamówienia publicznego lub realizują inwestycje na obszarze województwa wielkopolskiego;
  • Pożyczka Ekspansja – ułatwia wielkopolskim przedsiębiorcom z sektora MŚP rozpoczęcie działalności eksportowej oraz rozwój dotychczasowego wolumenu eksportu;
  • Linia finansowa - produkt pożyczkowy skierowany do Pośredników Finansowych na rzecz finansowania rozwoju MŚP z województwa wielkopolskiego.

Nie pobieramy opłat wstępnych.

Nie pobieramy prowizji.

Nie ma ukrytych innych kosztów.

Tylko dogodne oprocentowanie.

Przedsiębiorców zainteresowanych produktami finansowymi zapraszamy do bliższego zapoznania się z ofertą produktową na stronie internetowej www.wfr.org.pl/produkty-finansowe