Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Miś

Artykuł sponsorowany Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne
Wychowujemy, uczymy, opiekujemy się – u nas dzieci mają zapewnione najlepsze warunki rozwoju! Jeśli ostatnie dni wakacji kojarzą się Wam z koniecznością szukania przedszkola dla dziecka, jeśli studiujecie oferty różnych placówek, a wasze wątpliwości rosną, bo nie możecie znaleźć takiej, która odpowiada wszystkim potrzebom dziecka, zwłaszcza takiego, które rozwija się nieharmonijnie, zajrzyjcie do Misia. Miś bowiem jest Przedszkolem Integracyjno – Terapeutycznym, znakomitym miejscem szczególnie dla dzieci z nieprawidłowościami rozwojowymi!

Przedszkole ma dobrą renomę na rynku poznańskich placówek oświatowych, a jego trzy oddziały – przy ul. Berwińskiego 2/4, Łozowej 77 i Zamoyskiego 7 – zapewniają możliwość przyjmowania dzieci z różnych części Poznania i okolicy. Dobra opinia, co warto podkreślić, bierze się ze starannie dobranej oferty opiekuńczo – edukacyjnej i realizującej ją kadry nauczycielskiej. Zatem – zapraszamy do środka...

Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Miś jest placówką realizującą założenia edukacji włączającej. Wszystkim dzieciom – niezależnie od ich poziomu rozwoju psychofizycznego, zdolności i ograniczeń, uwzględniając indywidualne potrzeby – zapewnia opiekę, wychowanie i edukację w środowisku lokalnym, w ścisłej współpracy z rodzicami i specjalistami, którzy są niezbędni dla realizacji potrzeb dziecka. Zwłaszcza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Dlatego wszystkie dzieci, zarówno te w normie rozwojowej, jak i te niepełnosprawne, przede wszystkim dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju, znajdują tu znakomite warunki wychowania i edukacji. Miś zapewnia rozwój ich uzdolnień i kształtuje czynności intelektualne potrzebne im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji. Buduje jednocześnie system wartości, ucząc odróżniania dobra od zła, a przy tym kształtuje u dzieci normy odporności emocjonalnej, koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek. Wspólna praca kadry przedszkola i rodziców dzieci sprzyja jednocześnie rozwijaniu umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi. Dzieje się to poprzez stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

Miś, niczym legendarny bajkowy przyjaciel dzieci – Miś Uszatek – zapewnia odpowiednie warunki dla uczestnictwa w zabawach i grach sportowych, co dobrze wpływ na zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną. Tutaj także maluchy budują swoją wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, jak również rozwijają umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

Rodzice przyznają niejednokrotnie, że taka nauka daje ich pociechom lepsze niż można byłoby się spodziewać szanse edukacyjne! Wspiera bowiem ich ciekawość, aktywność i samodzielność.

Trzeba zaznaczyć, że przedszkole zapewnia diagnozę poziomu rozwoju dziecka oraz jego ewentualnych specjalnych potrzeb edukacyjnych, prowadzi zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej dla wszystkich dzieci, terapii logopedycznej dla dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami, a także intensywnej terapii procesów lewopółkulowych dla dzieci z autyzmem i innych tego wymagających.

Można zapytać – jak w praktyce udaje się realizować te cele i faktycznie zapewnić każdemu dziecku opiekę i warunki do rozwoju? Z jednej strony dzieje się tak, dzięki indywidualnemu podejściu do potrzeb każdego dziecka. Z drugiej – gwarantuje to naprawdę doborowa kadra doświadczonych terapeutów, którzy swoją pasją i zaangażowaniem zapewniają profesjonalną pomoc, a pracując zespołowo umożliwiają kompleksową terapię, przy stałym i aktualnym przepływie informacji o postępach dzieci.

Przedszkole oferuje bogaty wachlarz zajęć, tak aby każde dziecko mogło w optymalny sposób, dostosowany do swoich możliwości, doskonalić nabyte oraz rozwijać nowe umiejętności. W zabawie prowadzona jest profilaktyka i terapia logopedyczna, a terapia ręki – czyli zajęcia dla dzieci, które szybko męczą się podczas pisania, rysowania, czy mają problemy z prawidłowym chwytem pisarskim, także odbywa się tak, że malcy są zachwyceni efektami. Koncentrują się, skupiają uwagę i nawet nie zdając sobie sprawy… uczą się czytać metodą sylabową prof. J. Cieszyńskiej i budować zdania! I uwaga – wśród wielu zajęć jest też rytmika z elementami tańca, zajęcia teatralno - ruchowe, zajęcia kulinarne, aktywne warsztaty przygotowujące dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole, a nawet język angielski!

Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Miś zaprasza rodziców – przyjdźcie, poznajcie nas bliżej, zobaczcie jakie warunki zapewniamy dzieciom. Nasze drzwi są dla Was zawsze otwarte!

Dodaj ogłoszenie