Ponad 1/3 działających firm padła w ciągu ostatnich dwóch lat ofiarą przestępstw. Zagrożenie czyha także wewnątrzDla polskich firm przestępstwa to poważne źródło strat. Jak wynika z raportu firmy doradczej PwC w Polsce w ciągu ostatnich dwóch lat ofiarami przestępstw padło aż 36 proc. przedsiębiorców.Dane wielkopolskiej policji nie są aż tak alarmujące, jednak wynika z nich, że liczba przestępstw gospodarczych w ostatnich latach wzrosła.

O ile w 2013 roku w Wielkopolsce stwierdzono 7154 oszustwa na szkodę przedsiębiorstw, o tyle w ubiegłym roku było ich 9090.
Mniej było przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu - stwierdzono ich w Wielkopolsce w ubiegłym roku 728 (najwięcej wśród nich było oszustw kredytowych), a także przestępstw o charakterze korupcyjnym. Tych ostatnich wielkopolscy policjanci wykryli 749.

Straty z tytułu przestępstw mogą być naprawdę poważne. Co trzecie firma straciła z tego powodu do 200 tys. zł. Jedna na pięć kwoty od 400 tys. do 4 mln zł. Część firm jednak nie jest w stanie poniesionych strat dokładnie ocenić.
- Świadczyłoby to o nadal niewystarczającym wykorzystaniu możliwości posiadanych systemów czy nawet o braku podstawowych narzędzi monitoringu i kontroli - zauważa Piotr Szymankiewicz, menedżer w zespole usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć PwC.

Jak wynika z raportu, tylko w 53 proc.

przypadków sprawcami przestępstw przeciwko firmom są sprawcy zewnętrzni. W pozostałych przypadkach na szkodę firm działają ich pracownicy. I to wcale nie szeregowi. Co piąte przestępstwo w firmach jest popełniane przez przedstawicieli kadry menadżerskiej. Częściej mężczyźni niż kobiety, przed czterdziestką, ze stażem pracy 3 do 5 lat.

Najczęstszym przestępstwem jest sprzeniewierzenie pieniędzy firmy (62 proc. stwierdzonych przestępstw), 29 proc. przypadków to nadużycia w obszarze zakupów oraz nadużycia księgowe.

Rzadszym problemem zgłaszanym przez firmy jest korupcja. 16 proc. przedsiębiorców zadeklarowało, że w ciągu ostatnich dwóch lat byli nakłaniani do wręczenia łapówki. Co trzeci jednak sądzi, że do podobnej sytuacji może dojść w przyszłości.

Co piąta firma w ogóle nie ocenia ryzyka wystąpienia nadużyć. Drugie tyle szefów nie wie, czy taka ocena w ich firmach się odbywa. 43 proc. świadomie stara się nadużyciom zapobiegać.