Pytania jawne na maturę 2023 podane przez CKE. Odpowiedzi do pytań na egzamin ustny z polskiego i lista zagadnień. Matura 2023 już niebawem

Magdalena Konczal
Magdalena Konczal
Pytania jawne na maturę 2023 i odpowiedzi.
Pytania jawne na maturę 2023 i odpowiedzi. Fot. Mariusz Kapała / Polska Press
Pytania jawne na egzamin ustny z polskiego zostały podane przez CKE. Jak będzie wyglądała i na czym ma polegać matura ustna? Warto pamiętać, że wymagania egzaminacyjne należy czytać łącznie z Aneksem 2023. W tym tekście znajdziecie odpowiedzi do pytań jawnych (pojawiają się na bieżąco, obecnie opracowane są już wszystkie tematy z Biblii) oraz samą listę zagadnień. Jest ich sporo, bo ponad 200. Warto zacząć przygotowywać się do matury ustnej już teraz, bo jak podkreślił Przemysław Czarnek, egzamin ten na pewno odbędzie się w 2023 roku.

Spis treści

Czy w 2023 roku będzie matura ustna?

W związku z dwuletnią przerwą w maturach ustnych, sporo osób zastanawiało się, czy egzaminy w tej formie odbędą się w 2023 roku. Okazuje się, że tak. Podkreślił to także Przemysław Czarnek na konferencji prasowej, która odbyła się 26 stycznia 2023 roku.

– W tym roku wracamy do egzaminu ustnego i od tego odejścia nie ma. W ubiegłym roku rezygnacja w egzaminów ustnych wynikała tylko z powodów sanitarnych – mówił minister edukacji. – Przypominam, że egzamin ustny nie podlega ocenie egzaminatorów CKE, ale nauczycieli prowadzących przedmioty. Po maturach próbnych widzimy, że młodzież jest do egzaminu dobrze przygotowana.

Do egzaminu dojrzałości w 2023 roku po raz pierwszy przystąpią do absolwenci czteroletniego liceum. Egzamin będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie obowiązującej podstawy programowej. To, według MEiN wymogi niższe o 20-25 proc. od tych opartych na podstawie programowej.

Matura 2023 będzie łatwiejsza? Nadchodzą zmiany dla zdającyc...

Szczegółowe informacje na temat tego, jak ma wyglądać egzamin maturalnych w formie ustnej przedstawiamy poniżej.

Jawne pytania na egzamin ustny z języka polskiego podane przez CKE. Jak będzie wyglądała matura ustna 2023?

Wiemy, jak będzie wyglądała matura 2023. Zmiany zaszły nie tylko w pisemnej formie egzaminu. Matura ustna z języka polskiego w 2023 roku będzie się różnić od tej, do której przystępowano przed pandemią. Jakich zmian mogą spodziewać się przyszłoroczni maturzyści?

 1. Zadanie pierwsze będzie jednym z jawnych pytań egzaminacyjnych, nawiązującym do lektury;
 2. W zadaniu drugim uczniowie otrzymają fragment tekstu literackiego, ikonograficznego lub językowego i na jego podstawie będą musieli odpowiedzieć na zadane pytanie, jednocześnie odwołując się do innego tekstu kultury albo utworu literackiego.

Maturzyści po wylosowaniu zestawu będą mieli 15 minut na przygotowanie się do odpowiedzi. Przez kolejne 10 minut wygłoszą wypowiedź monologową na pytania, które znalazły się w zestawie. Na końcu (przez 5 minut) uczniowie odpowiadać będą na zadawane przez egzaminatora pytania.

Jawne pytania na maturę ustną z polskiego 2023. Gdzie ich szukać?

Poniżej zarówno w formie tekstowej, jak i galerii przedstawiamy listę zagadnień wymaganych na maturze ustnej z polskiego 2023. Można znaleźć je także na stronie cke.gov.pl.

Ile jest pytań jawnych na maturę ustną 2023?

Sporo osób zastanawia się, ile jest pytań jawnych na maturze 2023. Po usunięciu części z nich, uczniowie muszą zapoznać się z 227 pytaniami, dotyczącymi różnych lektur omawianych na lekcjach języka polskiego. Zagadnień jest więc całkiem sporo.

Jawne pytania na maturę ustną z polskiego 2023. Lista i odpowiedzi

Oto pełna lista jawnych pytań na maturę ustną z języka polskiego 2023. Zagadnienia dotyczą lektur szkolnych. Do niektórych pytań egzaminacyjnych mamy już odpowiedzi. Wystarczy kliknąć w podświetloną nazwę pytania.

Biblia

 1. Człowiek w relacji z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Rodzaju. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Jak człowiek może się zachować w obliczu cierpienia? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Postawa człowieka wobec Boga. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Jakich odpowiedzi na pytanie o sens życia udziela literatura? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Motyw marności świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Koheleta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Refleksje na temat sensu życia. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Koheleta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Obraz miłości w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Pieśni nad Pieśniami. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 8. Człowiek w relacji z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Psalmów. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 9. Literacki obraz końca świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 10. Apokaliptyczna wizja Sądu Ostatecznego jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 11. Dobro i zło – ich pochodzenie i miejsce w świecie. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Biblii. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Jan Parandowski, "Mitologia"

 1. Jaki obraz ludzkiego losu kreuje literatura? Omów zagadnienie na podstawie mitu o Syzyfie z "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Motyw matczynej miłości. Omów zagadnienie na podstawie mitu o Demeter i Korze z "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Rola Fatum w świecie starożytnym. Omów zagadnienie na podstawie mitu o rodzie Labdakidów z "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Motyw labiryntu w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie mitu o Tezeuszu i Ariadnie z "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Jakie wizje zaświatów można odnaleźć w literaturze? Omów zagadnienie na podstawie "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Mity jako metafory ludzkiego losu i działania. Omów zagadnienie na podstawie "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Dramat człowieka zmagającego się z przeciwnościami losu. Omów zagadnienie na podstawie mitu o Heraklesie z
  "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 8. Problematyka winy i kary. Omów zagadnienie na podstawie wybranego mitu z "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 9. Jaki jest los dobroczyńców ludzkości? Omów zagadnienie na podstawie "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Homer, "Iliada"(fragmenty)

 1. Konflikty jako źródło literackiego obrazu wojny. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Iliady" Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Cierpienie i heroizm jako dwa aspekty postawy człowieka w zmaganiu z losem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Iliady" Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Troja jako symbol upadku świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Iliady" Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Sofokles, "Antygona"

 1. Motyw cierpienia po stracie bliskich. Omów zagadnienie na podstawie "Antygony" Sofoklesa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Konflikt racji moralnych. Omów zagadnienie na podstawie "Antygony" Sofoklesa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Jak literatura antyczna przedstawia tragizm ludzkiego losu? Omów zagadnienie na podstawie "Antygony" Sofoklesa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

"Legenda o świętym Aleksym" (fragmenty)

 1. Motyw pięknego umierania i jego rola w średniowiecznej literaturze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Legendy o świętym Aleksym". W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Człowiek średniowieczny wobec spraw ostatecznych. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Legendy o świętym Aleksym". W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Asceza jako wartość. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Legendy o świętym Aleksym". W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

"Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią" (fragmenty)

 1. Groza i komizm w obrazie śmierci. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią". W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Średniowieczne kreacje obrazu społeczeństwa. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią". W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Satyryczny wizerunek grzesznej ludzkiej natury. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią". W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

"Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu" (fragmenty)

 1. Franciszkańska idea umiłowania natury. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Kwiatków świętego Franciszka z Asyżu". W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Relacje z Bogiem i światem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Kwiatków świętego Franciszka z Asyżu". W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Franciszkański ideał ubóstwa jako model ascezy. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Kwiatków świętego Franciszka z Asyżu". W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

"Pieśń o Rolandzie" (fragmenty)

 1. Wzór rycerza idealnego. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Pieśni o Rolandzie". W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Średniowieczny etos rycerski. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Pieśni o Rolandzie". W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Gall Anonim, "Kronika polska" (fragmenty)

 1. Funkcja idealizowania bohaterów w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Kroniki polskiej" Galla Anonima. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Tradycja narodowa i jej znaczenie w historiografii. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Kroniki polskiej" Galla Anonima. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Średniowieczne kreacje literackie idealnego rycerza i władcy. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Kroniki polskiej" Galla Anonima. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Dante Alighieri, "Boska komedia" (fragmenty)

 1. Motyw winy i kary w tradycji literackiej. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Boskiej komedii" Dantego Alighieri. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Motyw wędrówki i jego literackie realizacje. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Boskiej komedii" Dantego Alighieri. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Literacki obraz piekła. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Boskiej komedii" Dantego Alighieri. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Jan Kochanowski, "Odprawa posłów greckich"

 1. Tragiczny los jednostki i zbiorowości jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie "Odprawy posłów greckich" Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Inspiracje mitologiczne i ich znaczenie w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Odprawy posłów greckich" Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Motyw władzy w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Odprawy posłów greckich" Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Rola kostiumu historycznego w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Odprawy posłów greckich" Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Piotr Skarga, "Kazania sejmowe" (fragmenty)

 1. Obraz Polski i Polaków. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Kazań sejmowych" Piotra Skargi. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Refleksje o polskich wadach narodowych. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Kazań sejmowych" Piotra Skargi. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Jan Chryzostom Pasek, "Pamiętniki" (fragmenty)

 1. Sarmacki portret polskiego szlachcica. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Pamiętników" Jana Chryzostoma Paska. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Ideał życia ziemiańskiego i rodzinnego ładu. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Pamiętników" Jana Chryzostoma Paska. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

William Szekspir, "Makbet"

 1. Moralna odpowiedzialność za czyny. Omów zagadnienie na podstawie "Makbeta" Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Wina jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie "Makbeta" Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Literacki wizerunek tyrana. Omów zagadnienie na podstawie "Makbeta" Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Motyw władzy. Omów zagadnienie na podstawie "Makbeta" Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Wizerunek kobiety w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Makbeta" Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Rola postaci fantastycznych i zjawisk nadprzyrodzonych w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Makbeta" Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Molier, "Skąpiec"

 1. Obraz obyczajów społecznych w XVII wieku. Omów zagadnienie na podstawie "Skąpca" Moliera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Relacje rodzinne w krzywym zwierciadle komedii. Omów zagadnienie na podstawie "Skąpca" Moliera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Konflikt pokoleń jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie "Skąpca" Moliera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Ignacy Krasicki, wybrane bajki

 1. Uniwersalizm prawdy o naturze ludzkiej w bajkach. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci bajek Ignacego Krasickiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Alegoryczność i jej znaczenie w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci bajek Ignacego Krasickiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Bajki jako opowieści o prawach rządzących światem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci bajek Ignacego Krasickiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Adam Mickiewicz, "Konrad Wallenrod"

 1. Tragizm losu bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Konrada Wallenroda" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Wzniosłość narodowej tradycji a dramat jednostki. Omów zagadnienie na podstawie "Konrada Wallenroda" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Jakie problemy egzystencjalne i polityczne przedstawia literatura? Omów zagadnienie na podstawie "Konrada Wallenroda" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Podstępne metody walki z wrogiem jako zaprzeczenie etosu rycerskiego. Omów zagadnienie na podstawie "Konrada Wallenroda" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. W jaki sposób literatura przedstawia problem wyboru między życiem prywatnym a obowiązkiem wobec ojczyzny? Omów zagadnienie na podstawie "Konrada Wallenroda" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Adam Mickiewicz, "Pan Tadeusz"

 1. Funkcje obrazów przyrody w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Obraz dworu szlacheckiego w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Znaczenie kraju dzieciństwa dla człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Motyw tęsknoty za ojczyzną. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Zwyczaje i obyczaje szlacheckie w kulturze polskiej. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Rola tradycji patriotycznych. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Literackie portrety polskiej szlachty. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 8. Czy szlachetnymi uczynkami można odkupić ciężką winę? Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 9. Motyw przemiany bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 10. Emigracja jako doświadczenie Polaków. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Adam Mickiewicz, "Dziady" część II

 1. Sprawiedliwość i moralność w kulturze ludowej. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Relacje między światem realnym i fantastycznym. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Kara za popełnione winy jako podstawa sprawiedliwości ludowej. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Adam Mickiewicz, "Dziady" część III

 1. Funkcje snu i widzenia w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Motyw walki dobra ze złem o duszę ludzką. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Losy młodzieży polskiej jako temat utworów literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Ludzkie dążenie do wolności. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Kreacje ludzi nieprzeciętnych. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Przypowieść i jej funkcje w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Bohater literacki wobec samotności. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 8. Literacka kreacja Matki-Polki i jej symboliczne znaczenie. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 9. Dramat romantyczny i narodowy. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 10. Motywy biblijne i ich znaczenie w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 11. Różne relacje bohaterów literackich z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 12. Sybir jako symbol cierpienia narodu. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 13. Bunt wobec zła. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Juliusz Słowacki, "Balladyna"

 1. Funkcja wątków baśniowych i fantastycznych w kreacji świata przedstawionego utworu. Omów zagadnienie na podstawie "Balladyny" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Motyw zbrodni i kary. Omów zagadnienie na podstawie "Balladyny" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Matka jako postać tragiczna. Omów zagadnienie na podstawie "Balladyny" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Konsekwencje dokonanych wyborów życiowych. Omów zagadnienie na podstawie "Balladyny" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Juliusz Słowacki, "Kordian"

 1. Wartości, dla których człowiek gotów jest poświęcić życie. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Postawy dekadencji, zwątpienia i nudy. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Motyw poświęcenia życia dla dobra ojczyzny. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Droga do dojrzałości romantycznego indywidualisty. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Motyw podróży w wymiarze rzeczywistym i wewnętrznym. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Poszukiwanie sensu życia i osąd świata przez bohatera literackiego. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Winkelriedyzm jako romantyczna idea poświęcenia. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Bolesław Prus, "Lalka"

 1. Obowiązki jednostki wobec zbiorowości. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Jaką rolę odgrywa majątek i pochodzenie w relacjach międzyludzkich? Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Jak literatura przedstawia kontrast między światem biedy a światem bogactwa? Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Kreacje kobiece w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Motyw walki człowieka o własne szczęście. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Miłość jako siła motywująca do działania. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Praca jako pasja człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 8. Różne oblicza przyjaźni. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 9. Obraz polskiego społeczeństwa. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 10. Rola wspomnień w życiu człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 11. Momenty przełomowe w życiu bohaterów. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 12. Różne wizerunki człowieka zakochanego. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 13. Cena bycia idealistą. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 14. Miasto jako metropolia w ujęciu realistów. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 15. Kto lub co decyduje o życiu ludzkim? Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Eliza Orzeszkowa, "Gloria victis"

 1. Motyw bohaterów zapomnianych przez naród. Omów zagadnienie na podstawie utworu "Gloria victis" Elizy Orzeszkowej. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Historyczna pamięć o powstaniu styczniowym. Omów zagadnienie na podstawie utworu "Gloria victis" Elizy Orzeszkowej. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Przyroda jako świadek historii. Omów zagadnienie na podstawie utworu "Gloria victis" Elizy Orzeszkowej. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Henryk Sienkiewicz, "Potop"

 1. Postawy odwagi i tchórzostwa. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Sposoby ukazania zbiorowości w sytuacji zagrożenia. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Jak okoliczności mogą wpływać na zmianę zachowania i postaw człowieka? Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Motyw przemiany duchowej bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Sposoby i cel ukazywania wydarzeń historycznych w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Motyw winy, kary i odpuszczenia. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Wizerunek obrońcy ojczyzny. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 8. Obraz Polski i Polaków w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 9. Etos rycerski jako punkt odniesienia dla kreacji bohaterów literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Fiodor Dostojewski, "Zbrodnia i kara"

 1. Walka człowieka ze swoimi słabościami. Omów zagadnienie na podstawie "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Miasto jako przestrzeń destrukcji. Omów zagadnienie na podstawie "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Obraz przemiany wewnętrznej bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Obraz miasta i jego mieszkańców. Omów zagadnienie na podstawie "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Literackie portrety kobiet. Omów zagadnienie na podstawie "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Jakie są sposoby walki ze złem i moralnym upadkiem człowieka? Omów zagadnienie na podstawie "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Czego można dowiedzieć się o naturze ludzkiej z literatury? Omów zagadnienie na podstawie "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Stanisław Wyspiański, "Wesele"

 1. Artysta jako bohater literacki. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Jak realizowany jest w literaturze motyw tańca? Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Rola duchów, widm i zjaw w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Symbolika narodowa i jej funkcja w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Kreacja postaci inteligenta. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Funkcje przedmiotów i postaci symbolicznych w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Relacje między przedstawicielami różnych grup społecznych. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 8. Funkcja proroctw i przepowiedni w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 9. Refleksja nad narodem jako temat utworów literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 10. Symboliczny sens chocholego tańca w kontekście polskiej kultury i historii. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 11. Relacja świata realistycznego i fantastycznego. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 12. Rozprawa z narodowymi mitami. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 13. Jaką ocenę dziejów Polski zawiera literatura? Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 14. Krytyczny obraz rzeczywistych relacji społecznych. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 15. Motyw wesela i jego znaczenie w kreacji świata przedstawionego. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Stefan Żeromski, "Przedwiośnie"

 1. Młodość jako czas buntu. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Wojna i rewolucja jako źródło skrajnych doświadczeń człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Wpływ otoczenia na życiowe wybory ludzi. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Różnice i podziały społeczne jako źródło konfliktów. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Relacje między rodzicami a dziećmi. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Rola marzeń w życiu człowieka i zbiorowości. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Problem dorastania i społecznej inicjacji bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 8. Literacki wizerunek matki. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 9. Jak bunt i samotność kształtują bohatera literackiego? Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 10. Utracone złudzenia jako źródło dramatu bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 11. Utopijny i realny obraz rzeczywistości. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Tadeusz Borowski, "Proszę państwa do gazu"

 1. Literacki obraz zdehumanizowanego świata. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania "Proszę państwa do gazu" Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Sytuacje tragicznych wyborów. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania "Proszę państwa do gazu" Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Hierarchia wartości w sytuacjach granicznych. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania "Proszę państwa do gazu" Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. „Człowiek zlagrowany” jako ofiara zbrodniczego systemu. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania "Proszę państwa do gazu" Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Tadeusz Borowski, "Ludzie, którzy szli"

 1. Kaci i ofiary – obraz międzyludzkich relacji w obozie. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania "Ludzie, którzy szli" Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Jak świadectwa ludobójstwa uobecniane są w literaturze? Omów zagadnienie na podstawie opowiadania "Ludzie, którzy szli" Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Na czym polega dehumanizacja człowieka? Omów zagadnienie na podstawie opowiadania "Ludzie, którzy szli" Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Obozowa codzienność jako czas trudnych doświadczeń egzystencjalnych. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania "Ludzie, którzy szli" Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Gustaw Herling-Grudziński, "Inny świat"

 1. Postawy człowieka w sytuacji ekstremalnej. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Refleksje na temat wartości ludzkiego życia. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Literatura dokumentu osobistego jako świadectwo pamięci. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Pamięć o historii utrwalona w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata Gustawa" Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Jakie znaczenie ma tytuł do zrozumienia sensu utworu? Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Moralność obozowa jako wynik zniewolenia człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Granice ludzkiej godności i upodlenia. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 8. Jak zachować człowieczeństwo w sytuacji ekstremalnej? Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 9. Człowiek wobec zła. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Hanna Krall, "Zdążyć przed Panem Bogiem"

 1. Literatura faktu jako źródło wiedzy o przeszłości. Omów zagadnienie na podstawie książki "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Świadectwo heroizmu – obraz egzystencji i walki Żydów w getcie warszawskim. Omów zagadnienie na podstawie książki Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Ile jest warte ludzkie życie? Omów zagadnienie na podstawie książki "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Świat za murem –perspektywy życia w okupowanej Warszawie. Omów zagadnienie na podstawie książki "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Zagłada z perspektywy świadka i uczestnika wydarzeń w getcie. Omów zagadnienie na podstawie książki "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Dwie perspektywy wyścigu w walce o życie – wojenna i powojenna. Omów zagadnienie na podstawie książki "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Albert Camus, "Dżuma"

 1. Motyw cierpienia niezawinionego i jego znaczenie dla przesłania utworu. Omów zagadnienie na podstawie "Dżumy" Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Trudne wybory w sytuacjach krańcowych. Omów zagadnienie na podstawie "Dżumy" Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Powinności moralne człowieka w obliczu zagrożenia. Omów zagadnienie na podstawie "Dżumy" Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Człowiek w obliczu zła. Omów zagadnienie na podstawie "Dżumy" Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Pytania egzystencjalne w obliczu doświadczenia cierpienia i śmierci. Omów zagadnienie na podstawie "Dżumy" Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Topos oblężonego miasta. Omów zagadnienie na podstawie "Dżumy" Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

George Orwell, "Rok 1984"

 1. Funkcjonowanie jednostki w państwie totalitarnym. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Raj zbudowany na ziemi, czyli o antyutopii. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Idealistyczne wizje społeczeństwa przyszłości. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Od szlachetnych idei doskonałego państwa do tyranii. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Relacje międzyludzkie w rzeczywistości państwa totalitarnego. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Literacka refleksja nad kondycją świata i jego przyszłością. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Nowomowa jako sposób na ograniczenie wolności człowieka. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 8. Wizja społeczeństwa przyszłości. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Sławomir Mrożek, "Tango"

 1. Konflikt idei społecznych. Omów zagadnienie na podstawie "Tanga" Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Problem upadku wartości. Omów zagadnienie na podstawie "Tanga" Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Konflikt i spór pokoleń. Omów zagadnienie na podstawie "Tanga" Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Koncepcja teatru absurdu. Omów zagadnienie na podstawie "Tanga" Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Konserwatyzm i postępowość jako sprzeczne idee społeczne. Omów zagadnienie na podstawie "Tanga" Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Groteskowa reinterpretacja motywu tańca. Omów zagadnienie na podstawie "Tanga" Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Marek Nowakowski, wybrane opowiadanie z tomu "Raport o stanie wojennym"

 1. Literacki zapis historii najnowszej. Omów zagadnienie na podstawie wybranego opowiadania z tomu "Raport o stanie wojennym" Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Dystans między władzą i obywatelem. Omów zagadnienie na podstawie wybranego opowiadania z tomu "Raport o stanie wojennym" Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Bunt i bezradność – postawy bohaterów wobec realiów stanu wojennego. Omów zagadnienie na podstawie wybranego opowiadania z tomu "Raport o stanie wojennym" Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Stan wojenny z perspektywy zwykłego człowieka. Omów zagadnienie na podstawie wybranego opowiadania z tomu "Raport o stanie wojennym" Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Marek Nowakowski, "Górą Edek"

 1. Znaczenie tytułu i jego rola w odczytaniu sensu utworu. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania "Górą Edek" Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Hiperbolizacja i jej znaczenie w kompozycji i budowaniu sensu utworu. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania "Górą Edek" Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Metafora jako sposób ukazania rzeczywistości. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania "Górą Edek" Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Jacek Dukaj, "Katedra"

 1. 1. Człowiek jako cząstka kosmicznej katedry. Omów zagadnienie na podstawie "Katedry" Jacka Dukaja. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. 2. Symboliczny sens odradzającej się wiecznie budowli. Omów zagadnienie na podstawie "Katedry" Jacka Dukaja. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. 3. Symboliczne znaczenie światła i mroku w kreacji obrazu świata. Omów zagadnienie na podstawie "Katedry" Jacka Dukaja. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. 4. Nauka i metafizyka jako dwa sposoby mówienia o świecie. Omów zagadnienie na podstawie "Katedry" Jacka Dukaja. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. 5. Człowiek w poszukiwaniu prawdy o sobie i świecie. Omów zagadnienie na podstawie "Katedry" Jacka Dukaja. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Andrzej Stasiuk, "Miejsce"

 1. Motyw przemijania i jego znaczenie w kreacji świata przedstawionego. Omów zagadnienie na podstawie "Miejsca" Andrzeja Stasiuka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Kultura i tradycja jako źródła tożsamości człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Miejsca" Andrzeja Stasiuka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Jaką wartość dla człowieka ma pamięć o przeszłości? Omów zagadnienie na podstawie "Miejsca" Andrzeja Stasiuka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Powojenna historia kresów i próba jej ocalenia. Omów zagadnienie na podstawie "Miejsca" Andrzeja Stasiuka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Miejsca jako przestrzeń kształtowania tożsamości jednostkowej i zbiorowej. Omów zagadnienie na podstawie "Miejsca" Andrzeja Stasiuka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Olga Tokarczuk, "Profesor Andrews w Warszawie"

 1. Literacki obraz stanu wojennego. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania "Profesor Andrews w Warszawie" Olgi Tokarczuk. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Obraz Warszawy i jej mieszkańców w dramatycznym momencie historycznym. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania "Profesor Andrews w Warszawie" Olgi Tokarczuk. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Lista jawnych pytań egzaminacyjnych wraz z Aneksem 2023 znajduje się na stronie cke.gov.pl

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wystawa "Biczowani" w galerii ORAC

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
To Biblia jest lekturą obowiązkową? A jak ktoś jest niewierzący?
Wróć na gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski
Dodaj ogłoszenie