Czy nadajesz się na rolnika?
    Czy nadajesz się na rolnika?