Podaj tytuł utworu, z którego pochodzi fragment tekstu [zobacz zdjęcie]

    Czy zdałbyś maturę z polskiego? Rozwiąż krótki test!

    Podaj tytuł utworu, z którego pochodzi fragment tekstu [zobacz zdjęcie]
    wróć 1/7