W 2007 r. w Iranie aresztowano 14 wiewiórek podejrzewanych o szpiegostwo.

    Prawda czy fake news?

    W 2007 r. w Iranie aresztowano 14 wiewiórek podejrzewanych o szpiegostwo.

    Prawda czy fake news?

    wróć 1/10