Podczas spotkania szkoleniowo-informacyjnego pt. „Rolnicze wykorzystanie oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniami” w Stęszewie, omawiane będą najistotniejsze zmiany w prawie wodnym, wymogi dotyczące stosowania nawozów naturalnych oraz opłaty za pobór wody. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00, 11 października 2018, w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Stęszewie.

W spotkaniach uczestniczą przedstawiciele struktur PGW Wody Polskie, którzy przedstawiają tematykę związaną z nowym prawem wodnym istotną z punktu widzenia producentów rolnych. Omawiany jest sposób zarządzania wodami, kompetencje i struktura jednostek za to odpowiedzialnych, zagadnienia związane z poborem wody do celów rolniczych i sposób naliczania opłat za wodę, a także nowe wymogi wynikające z programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

Ponadto na spotkaniach poruszane są kwestie działalności spółek wodnych i problemy z jakimi zmagają się lokalne samorządy. W spotkaniach biorą również udział przedstawiciele ARiMR, WODR, Weterynarii oraz Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Od stycznia tego roku za zarzadzanie wodami w naszym kraju odpowiada nowy organ tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i wchodzące w jego skład Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Zarządy Zlewni oraz Nadzory Wodne. Zarządzanie zasobami wodnymi jest realizowane z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne.

Granice działalności poszczególnych ogniw PGW Wody Polskie odpowiadają mapie hydrologicznej Polski i nie są tożsame z podziałem administracyjnym jak to miało miejsce jeszcze do końca ubiegłego roku.

W spotkaniu w Stęszewie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani. Należy jednak wcześniej zadzwonić do Biura Powiatowego WIR w Poznaniu tel. 61 227 01 24 i wpisać się na listę uczestinków. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00 w Sali Sesyjnej w Stęszewie. Liczba miejsc jest ograniczona i ważna będzie kolejność zgłoszeń.