Są jeszcze środki na rezerwację wypłat finansowego wsparcia w 2017 r. i 2018 r. Blisko 60 tys. beneficjentów skorzysta z programu MDM. Liczba umów i wykorzystanie limitów na ostatnie lata funkcjonowania programu dynamicznie rośnie- podaje BGK.

Tegoroczny limit na planowane wypłaty finansowego wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla młodych” nie jest już dostępny. Beneficjenci nie mogą już składać wniosków na wypłatę środków w 2016 r. Osoby zainteresowane cały czas jednak mogą składać wnioski o finansowe wsparcie do zakupu mieszkań, dla których termin wypłaty dofinansowania wkładu własnego przypada w 2017 r. i 2018 r. Program został przewidziany na lata 2014-2018, a limity na poszczególne lata zostały określone w ustawie.

Na 2017 r. przeznaczono 746 mln zł, natomiast na 2018 r. 762 mln zł. Do tej pory na kolejne lata złożono odpowiednio: 5 637 wniosków, wykorzystując limit 2017 r. w  21,48 proc., natomiast na 2018 r. wypłynęło 57 wniosków, rezerwując limit w 0,23 proc. Z limitu na 2017 r. 4 607 wniosków dotyczy zakupu lokalu na rynku pierwotnym, a 1 030 na rynku wtórnym.

Od początku trwania programu, czyli od stycznia 2014 r. 59 981 beneficjentów podpisało z 14 bankami kredytującymi umowy na kwotę ponad 1 mld 479 mln zł dotyczące finansowania zakupu mieszkania lub domu ze wsparciem państwa udzielanego na zasadach ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Łączna suma dofinansowania wkładu własnego i dodatkowego finansowego wsparcia na spłatę części kredytu z budżetu państwa zarezerwowana do wypłaty w okresie 5 lat wynosi już 1 mld 613 mln zł.

Dotychczas najwięcej umów kredytu z bankami kredytującymi podpisali mieszkańcy Mazowsza (9 714), Wielkopolski (8 433) oraz Pomorza (7 617). Najmniej umów dot. zakupu mieszkań ze wsparciem państwa podpisano w województwach świętokrzyskim (793) i opolskim (666). Aktualna średnia powierzchnia mieszkań nabywanych w programie wynosi 53,47m2. Osoby korzystające z programu „Mieszkanie dla młodych” mają również możliwość zakupu domu jednorodzinnego – obecnie jego średnia wielkość to 85,34 m2.

„Mieszkanie dla młodych” to prorodzinny program rządowy, który wspiera młodych Polaków w zakupie pierwszego mieszkania oraz małżeństwa i osoby samotnie wychowujące co najmniej 3 dzieci w zakupie mieszkania, które zaspokoi ich większe potrzeby mieszkaniowe. Obsługą finansową programu „Mieszkanie dla młodych” zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajowego, którego rolą jest wspieranie społecznego i gospodarczego rozwoju kraju. Wcześniej BGK zapewniał profesjonalną obsługę programu „Rodzina na swoim”, który pomógł ponad 190 tysiącom Polaków nabyć mieszkanie na własność.