„Skład na Warzywnej” nr I.1

Materiał informacyjny Miasto Poznań Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J.J. Śniadeckich
Udostępnij:

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu na ul. Warzywna 19, w ramach kolejnej edycji projektu Poznański Budżet Obywatelski 2022, wystąpił z wnioskiem o wyremontowanie pomieszczeń szkolnych, zagospodarowanie pobliskiego terenu oraz montaż zewnętrznej siłowni. ZSPS jest szkołą, która od 1946 roku przygotowuje młodzież do podjęcia pracy w przemyśle spożywczym.

Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w pracowniach: kucharskich, cukierniczo – piekarskiej i przetwórstwa mięsa. W pracowniach tych uczniowie pod opieką wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej oraz mistrzów kucharstwa, cukiernictwa i piekarstwa, wykonują wyroby cukiernicze, piekarskie, wędliniarskie oraz garmażeryjne. Ze względów technicznych i estetycznych „skład” wymaga remontu.

Zagospodarowania wymaga też przestrzeń przed szkołą. Kompleksowość prac remontowych obejmuje wymianę instalacji elektrycznej, instalacji wodno–kanalizacyjnej, montaż instalacji wentylacyjnej, wymianę podłogi oraz malowanie sufitu i ścian. Działania modernizacyjne dotyczą także wymiany wyposażenia meblowego i technologicznego. Zamontowana zostanie rozbudowana lada spożywcza, regały do ekspozycji wyrobów ciastkarskich i piekarskich. Ponadto lada chłodnicza, stół chłodniczy, szafa chłodnicza i mroźnicza służące do bezpiecznego przechowywania produktów cukierniczych i garmażeryjnych. Pomieszczenie wyposażone zostanie w nowoczesny piec. Projekt obejmuje także zagospodarowanie terenu przed wejściem do szkoły, stworzenie ogródka i plenerowej siłowni dostępnej dla mieszkańców Winograd i okolic. Bezpośrednie otoczenie tego miejsca zostanie wyłożone kostką brukową. Dla celów estetycznych planowane jest obsadzenie ozdobnymi roślinami pojemników (skrzyń), które zostaną usytułowane wokół utwardzonej nawierzchni. Teren będzie również spełniać funkcję rekreacyjną - będzie miejscem odpoczynku na świeżym powietrzu, zachęcającym do wypicia kawy w miłej atmosferze i w otoczeniu zieleni. Integracji i aktywizacji mieszkańców przysłuży się także zewnętrzna siłownia.

Liczymy na Państwa głosy!

Tu podaj tekst alternatywny

Dodaj ogłoszenie