Sprawdzian 2015. Zobacz jakie będą zadania z języka polskiego i matematyki

Katarzyna Sklepik, Anastazja Bezduszna
123RF
Sprawdzian 2015 do którego przystąpią szóstoklasiści obejmie wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Zadania z języka polskiego i matematyki mogą być oparte na tekstach lub informacjach z zakresu historii lub przyrody. Zobacz, jak będą wyglądać testy!

Sprawdzian 2015 składać się z dwóch części. Pierwsza część obejmie zadania z języka polskiego i z matematyki, natomiast druga – zadania z języka obcego: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego. Uczeń wybiera ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia. Część pierwsza trwa 80 minut, część druga – 45 minut.

Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z języka obcego nowożytnego mają formę zamkniętą. Zadania zamknięte to
takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. W zadaniach otwartych zdający samodzielnie formułuje odpowiedź.

ZOBACZ ZADANIA Z PIERWSZEJ CZĘŚCI SPRAWDZIANU

ZOBACZ ODPOWIEDZI

JĘZYK POLSKI

PO CO NAM GĘSIA SKÓRKA?
Kacper się rozchorował – czuł się źle i miał gorączkę. Leżał skulony pod kocem i drżał z zimna. W pewnym momencie zauważył na ręce drobne grudki – gęsią skórkę. Mimo złego samopoczucia obejrzał ją dokładnie i zapytał:
– Tato, a do czego nam potrzebna ta gęsia skórka?
Do niczego. Gęsia skórka pojawia się na skutek kurczenia się mięśni, które znajdują się u podstawy mieszków włosowych(1). Prowadzi to do wyprostowania się włosa. U zwierząt, które mają gęste futro, sierść jeży się i dzięki temu między włosy dostaje się więcej powietrza. Tworzy ono warstwę izolującą przed zimnem. Gęsia skórka pomaga więc utrzymać ciepło, gdy na dworze panuje chłód.
Ma też znaczenie obronne. Najeżona sierść sprawia wrażenie, jakby zwierzę było większe. Dzięki temu drapieżnik może się wystraszyć i zrezygnować z ataku na taką „dużą” ofiarę, a konkurent – z rywalizacji o pokarm.
Tyle że ludziom do niczego to nie jest potrzebne. Włosy na ciele mamy zbyt cienkie i zbyt krótkie, by ich postawienie ochroniło nas przed zimnem lub wystraszyło przeciwnika. Gęsia skórka jest więc spadkiem po przodkach sprzed milionów lat. Przydawała im się tak samo jak dzisiejszym małpom, sarnom czy rysiom. Gdy jednak nasi przodkowie zamienili futro na krótkie włosy, stała się ona zbędna, chociaż nieszkodliwa. W procesie ewolucji (2) nie utraciliśmy tej zdolności i gęsia skórka pozostała jako jedna z licznych pamiątek naszej przeszłości.
Niektórzy naukowcy twierdzą, że ludziom czasem gęsia skórka też się może przydawać. Jej pojawienie się w chwilach lęku, gniewu czy radości informuje inne osoby o naszych emocjach. Ba! Podobno potrafi je nawet wzmacniać.
No, ale przed zimnem nie chroni. Jeżeli mamy dreszcze, tak jak chory Kacper, lepiej przykryć się kocem.
Na podstawie: Wojciech Mikołuszko, Tato, a dlaczego? 50 prostych odpowiedzi na piekielnie trudne pytania, Warszawa 2012.

1. Mieszek włosowy (torebka włosowa) – zagłębienie w skórze, z którego wyrasta włos.
2. Ewolucja – proces zmian w budowie, funkcjonowaniu i zachowaniu organizmów, zachodzący w ciągu wielu pokoleń.

ZADANIE 1
Wybierz określenie dla tego tekstu i uzasadnij swój wybór. Zaznacz literę A albo B oraz numer 1 albo 2.

Tekst ma charakter:
A. literacki,
B. informacyjny,

ponieważ
1. wyjaśnia pochodzenie i określa funkcje gęsiej skórki.
2. przedstawia rozbudowaną akcję.

ZADANIE 2
Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.
1. Tematem tekstu jest choroba Kacpra.
2. Tekst kończy się wskazówką, jak postąpić w przypadku pojawienia się gęsiej skórki w czasie choroby.

ZADANIE 3
Oceń, które z poniższych zdań jest fałszywe. Zaznacz F przy zdaniu fałszywym.
1.Gęsia skórka u człowieka może być reakcją na wychłodzenie.
2.Występowanie gęsiej skórki u zwierząt związane jest jedynie z regulacją temperatury ciała.
3.Gęsia skórka u ludzi pierwotnych pełniła taką samą funkcję jak u zwierząt.

ZADANIE 4
Dokończ zdanie – wybierz odpowiedź A albo B oraz 1 albo 2.

Pierwszy wyraz zdania Jej pojawienie się w chwilach lęku, gniewu czy radości informuje inne osoby o naszych emocjach jest w tekście
A.przyimkiem
B.zaimkiem

użytym w celu zastąpienia
1.wyrażenia gęsia skórka.
2.wyrazu ewolucja.

ZADANIE 5
Uzupełnij zdanie. Wybierz odpowiedzi spośród podanych.
Czasownik mamy w zdaniu Włosy na ciele mamy zbyt cienkie i zbyt krótkie występuje w formie A/B i odnosi się do C/D.
A. osobowej
B. nieosobowej
C. Kacpra i jego taty
D. ogółu ludzi

ZADANIE 6

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród 1–2.

Powstawanie gęsiej skórki zostało przedstawione na
A.rysunku 1.,
B.rysunku 2.,

ponieważ ukazany na nim mięsień
1.nie uległ skurczeniu.
2.spowodował uniesienie włosa.

Czesław Miłosz
DROGA

Tam, gdzie zielona ściele się dolina
I droga, trawą zarosła na poły (1),
Przez gaj dębowy, co kwitnąć zaczyna,
Dzieci wracają do domu ze szkoły.

W piórniku, który na wskos (2) się otwiera,
Chrobocą kredki wśród okruchów bułki
I grosz miedziany, który każde zbiera
Na powitanie wiosennej kukułki.

Berecik siostry i czapeczka brata
Migają między puszystą krzewiną.
Sójka skrzekocząc po gałęziach lata
I długie chmury nad drzewami płyną.

Już dach czerwony widać za zakrętem.
Przed domem ojciec, wsparty na motyce (3),
Schyla się, trąca listki rozwinięte
I z grządki całą widzi okolicę.
Czesław Miłosz, Droga, [w:] tenże, Świat: poema naiwne, Kraków 1999.

1. Na poły – do połowy, niecałkowicie.
2. Na wskos – na ukos.
3. Motyka – narzędzie ręczne służące np. do spulchniania gleby.

ZADANIE 7
Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.
1. Wiersz jest poetyckim opisem codziennej sytuacji.
2. Świat opisany w wierszu widziany jest oczami ojca.

ZADANIE 8
W którym z poniższych cytatów można dostrzec charakterystyczną dla baśni cechę wyrażaną często słowami Za siedmioma górami, za siedmioma lasami…? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
A. Tam, gdzie zielona ściele się dolina.
B. I długie chmury nad drzewami płyną.
C. Już dach czerwony widać za zakrętem.
D. I z grządki całą widzi okolicę.

ZADANIE 9
Dokończ poniższe zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.
W wierszu Droga do ukazania wiosennej przyrody wykorzystane zostały przede wszystkim
A. wyrazy dźwiękonaśladowcze.
B. porównania.
C. przenośnie.
D. epitety.

ZADANIE 10
Które rymujące się wyrazy są czasownikami? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
A. dolina – zaczyna
B. na poły – szkoły
C. otwiera – zbiera
D. bułki – kukułki

ZADANIE 11
Jaką rolę, Twoim zdaniem, odgrywa postać ojca w wierszu? Swoją odpowiedź poprzyj odpowiednim cytatem z utworu.

ZADANIE 12
W formie kartki z pamiętnika napisz o swoim marzeniu, które się spełniło.
Twoja praca powinna zająć co najmniej połowę wyznaczonego miejsca.

MATEMATYKA

ZADANIE 13
Podaj poprawne wartości poniższych wyrażeń arytmetycznych. Wybierz odpowiedzi spośród A i B oraz spośród C i D.

10 + 1 · 2 =
A. 12
B. 22

32 – 15 + 3 =
C. 14
D. 20

ZADANIE 14
Dokończ poniższe zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.

ZADANIE 15
Dokończ poniższe zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. 1,6
B. 0,16
C. 0,8
D. 0,08

ZADANIE 16
Oto fragment notatki prasowej.

Zima nie chce nas opuścić. Wczoraj, 15 marca, o godz. 7:00 za oknem naszej redakcji termometr wskazał temperaturę –7ºC. Wprawdzie w południe zanotowaliśmy 3ºC, a więc powyżej zera, jednak o 19:00 temperatura była niższa od tej o siódmej rano o 2 stopnie Celsjusza, czyli znów wrócił mróz. Zima nie chce odejść!

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.
1. 15 marca różnica między temperaturą w południe a temperaturą o siódmej rano była równa 10ºC.
2. 15 marca o godzinie 19:00 zanotowano temperaturę –5ºC.

ZADANIE 17
Na rysunku przedstawiono trzy odcinki i podano ich długości.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.
1. Z podanych odcinków można zbudować trójkąt.
2. Można zbudować trójkąt z odcinka o długości 15 cm i każdej pary odcinków z rysunku.

ZADANIE 18
Oto informacja zamieszczona na pewnej stronie internetowej w niedzielę 8 grudnia.
Dziś, 8 grudnia, w Warszawie słońce wzeszło punktualnie o 7:30. Teraz już codziennie, przez wiele kolejnych dni, będzie nas witać później. Dopiero w piątek za 6 tygodni i 5 dni słońce znów pojawi się na warszawskim niebie punktualnie o 7:30.

Którego dnia słońce wzejdzie w Warszawie ponownie o godzinie 7:30? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
A. 19 stycznia
B. 20 stycznia
C. 24 stycznia
D. 25 stycznia

ZADANIE 19
Diagram przedstawia wyniki głosowania na kandydatów do szkolnego samorządu.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.
1. Rafał uzyskał 2 razy mniej głosów niż Maria.
2. Dziewczęta uzyskały łącznie o 2 głosy mniej niż chłopcy.

ZADANIE 20
Przy ulicy Miłej znajdują się szkoła i sala gimnastyczna. Oba budynki zajmują prostokątne powierzchnie gruntu. Ich położenie i wymiary przedstawiono na rysunku. Pomiędzy ulicą a budynkami szkolnymi jest trójkątny plac należący do szkoły.

ZADANIE 21

ZADANIE 22
Na mapie województwa mazowieckiego zaznaczono trasę łączącą dwa najmniejsze miasta w tym regionie: Wyśmierzyce i Mordy. W rzeczywistości droga z Wyśmierzyc do Mordów ma 170 km długości. Na mapie w skali 1:2 000 000 odcinek łączący te miasta ma długość 6,5 cm.

Dokończ poniższe zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.
Trasa, którą pokonuje się, jadąc samochodem z Wyśmierzyc do Mordów, jest dłuższa od rzeczywistej odległości w linii prostej między tymi miastami
A. o 4 kilometry.
B. o 13 kilometrów.
C. o 40 kilometrów.
D. o 130 kilometrów.

ZADANIE 23
W tabeli zamieszczono informacje o trzech miastach Polski mających najmniejszą liczbę mieszkańców.

Gęstość zaludnienia miasta oblicza się, dzieląc liczbę mieszkańców tego miasta przez jego powierzchnię.
Wykorzystaj podane informacje i odpowiedz na pytania.
Która z podanych miejscowości jest najstarszym miastem?
Które z miast podanych w tabeli ma najmniejszą gęstość zaludnienia?

ZADANIE 24
Roland odkładał przez pół roku, od stycznia do czerwca, po 20 zł miesięcznie. Chciał kupić deskorolkę, która kosztowała w sklepie sportowym 156 zł. Kierownictwo sklepu ogłosiło ostatnich 7 dni czerwca tygodniem promocyjnym – w tym czasie ceny wszystkich artykułów obniżono o 25%.
Czy Roland będzie mógł kupić wymarzoną deskorolkę w tygodniu promocyjnym?
Odpowiedź uzasadnij. Zapisz wszystkie obliczenia lub uzasadnienie.

ZADANIE 25
W wyścigu kolarskim startuje 138 zawodników. Ostatni etap to indywidualna jazda na czas. Zawodnicy będą wyruszać z linii startu pojedynczo, w kolejności odwrotnej do zajmowanych dotychczas miejsc – pierwszy startuje zawodnik zajmujący ostatnie miejsce, ostatni startuje lider.

Starty zaplanowano co minutę. Jednak nie dotyczy to 16 najlepszych zawodników, ponieważ każdy z nich wyruszy na trasę w dwie minuty po odjeździe zawodnika startującego przed nim.
O której godzinie wyruszy na trasę lider?
Zapisz wszystkie obliczenia.

ZOBACZ ODPOWIEDZI

Wideo

Komentarze 2

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

E
Emilka
Wszystch to czeka pacanie!
D
Dabrowka
Bardzo dziękuje że będe wiedziala co mnie czeka.
Dodaj ogłoszenie