Sprzedaż nieruchomości

Materiał informacyjny Grupa Rolnik Sp. z o.o. w upadłości
Udostępnij:

Syndyk masy upadłości „Grupa Rolnik” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Nacławiu, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki następujące nieruchomości przeznaczone na cele produkcji rolnej, w tym skupu zboża:

  • w Czempiniu, woj. Wielkopolskie, powiat kościański

- nieruchomość położona przy ul. Kolejowej 32 w Czempiniu dla której przez Sąd Rejonowy w Kościanie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer PO1K/00045095/8, zabudowaną budynkiem portierni, budynkiem socjalnym, budynkiem magazynu zbożowego, placem składowym i masztem telefonii komórkowej, działka nr 935 o łącznej powierzchni gruntu 13385m2, za cenę 2.500.000-zł mln (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych brutto,

  • w Orchowie, woj. Wielkopolskie, powiat słupecki

- nieruchomość położona w Orchowie przy ul. Dworcowej 12 (powiat Słupca), zapisaną w księdze wieczystej KW numer KN1S/00033453/8, działka numer 156, o powierzchni gruntu 8289m2 . Nieruchomość ta jest zabudowana 4 budynkami magazynowymi w tym jeden z salą sprzedaży i zapleczem socjalnym z WC; 2 garażami oraz placem składowym, za cenę 1.050.000,-zł . (milion pięćdziesiąt tysięcy) złotych brutto

- nieruchomość położoną w Orchowie przy ul. Dworcowej (powiat Słupca) zapisaną w księdze wieczystej KW nr KN1S/00029278/6, działki 153 i 154 o łącznej powierzchni gruntu 7300m2 , za cenę 280.000,-zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) złotych brutto

  • w Żninie, woj. Kujawsko – Pomorskie

- nieruchomość położoną w Żninie ul. Składowa 4a zapisaną w księdze wieczystej KW numer BY1Z/00006505/0. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem laboratorium, 4 budynkami magazynowymi, budynkiem biurowym, budynkiem wagowym, placem składowym oraz składa się z 2 działek nr 1166/1 oraz nr 1166/2 o łącznej powierzchni 13919m2 , za cenę 1.500.000,-zł (milion pięćset tysięcy) złotych brutto.

Data rozpoczęcia procedury sprzedaży z wolnej ręki:

- Żnin: czwartek 02 grudnia 2021r. godz. 10.00, na terenie nieruchomości ul. Składowa 4a,

- Orchowo: czwartek 02 grudnia 2021r., godz. 13.30, na terenie nieruchomości ul. Dworcowa 12,

- Czempiń: wtorek 30 listopada 2021r., godz. 10.00, na terenie nieruchomości ul. Kolejowa 32.

Warunki zakupu każdej z ww. nieruchomości:

zakupu dokona podmiot oferujący syndykowi najwyższą cenę, publicznie w ww. dniach i godzinie, który w tym samym dniu wpłaci przelewem na rachunek bankowy masy upadłości kwotę nie niższą niż 50% ceny sprzedaży, na podstawie faktury proforma,

wpłata pozostałej części ceny sprzedaży przy zawarciu aktu notarialnego przenoszącego własność, po wyczerpaniu procedury pierwokupu,

koszty zakupu nieruchomości w tym opłaty notarialne, podatki ponosi kupujący.

Informacje syndyk Ryszard Manikowski
tel. 516-167-118,
mail: [email protected]

Dodaj ogłoszenie