1. Głos Wielkopolski
  2. Komunikaty
  3. Burmistrz Miasta i Gminy Budzyń ogłosił I publiczny przetarg...
Wróć do listy komunikatów

Burmistrz Miasta i Gminy Budzyń ogłosił I publiczny przetarg ustny nieograniczony

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Budzyń ogłosił I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej.

Przedmiotem przetargu jest:

1. Działka nr 231/3 o powierzchni 0,4375 ha położona w rejonie ul. Fabrycznej w Budzyniu oraz drogi K-11. Nieruchomość stanowi własność Gminy Budzyń i zapisana jest w księdze wieczystej nr PO1B/00022794/2. Powyższa nieruchomość wolna jest od obciążeń. Działka jest objęta umową dzierżawy. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej za pośrednictwem dróg wewnętrznych, do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej. Możliwość zagospodarowania na cele działalności gospodarczej.

Cena wywoławcza nieruchomości: działki nr 231/3 wynosi 275.625,00 złotych

Wadium – 27.563,00 złotych

Przetarg odbędzie się w dniu 26 maja 2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Budzyń przy ul. Przemysłowej nr 16A, sala kolumnowa pokój nr 021 (parter).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości w pieniądzu na konto Gminy Budzyń Nr 26 8945 0002 2600 0101 2000 0070 Bank Spółdzielczy Chodzież Oddział Budzyń najpóźniej do dnia 20 maja 2021 r. z dopiskiem „Wadium na przetarg - działka nr 231/3 Budzyń”.

Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Budzyń ul. Przemysłowa 16A (pokój nr 103) lub telefonicznie 67 2843 370 wew. 103, jak również na stronie internetowej www.budzyn.pl

Budzyń, dnia 20.04.2021 r.

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY BUDZYŃ

Marcin Sokołowski