1. Głos Wielkopolski
  2. Komunikaty
  3. Obwieszczenie Komornika Sądowego
Wróć do listy komunikatów

Obwieszczenie Komornika Sądowego

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu Maciej Kozłowski Kancelaria Komornicza w Nowym Tomyślu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 30.01.2018 r. o godz. 10.15 w sali nr 24 Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości w postaci: nieruchomości gruntowej zabudowanej dział. ewid. 282 położonej w Michorzewko, stanowiącej własność dłużnika: posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr PO1N/00003460/5 w Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 191 430,00 zł. KM 721/16

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 143 572,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 19 143,00 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji.