1. Głos Wielkopolski
  2. Komunikaty
  3. Ogłoszenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

OGŁOSZENIE

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu na potrzeby Biura Powiatowego ARiMR w Oświęcimiu.

Wymagania minimalne :

  • Lokalizacja : granice administracyjne miasta Oświęcimia,
  • Położenie: w istniejącym budynku, preferowane lokale w jak najbliższej odległości od przystanków komunikacji publicznej
    i dworców,
  • Przeznaczenie nieruchomości: na cele biurowe z funkcją obsługi ludności,
  • Całkowita powierzchnia lokalu netto: około 310-350 m2, w tym około 100 m2 powierzchni magazynowej - preferowany parter
  • Ilość miejsc parkingowych: 10
  • Dostępność gotowego lokalu: od dnia 1 sierpnia 2022 r.

 

Szczegółowe wymagania:  dotyczące lokalu wraz z formularzem ofertowym są dostępne w siedzibie Małopolskiego Oddziału Regionalnego w Krakowie ul. Promienistych 1 , V piętro, pokój 522 oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl w dziale Przetargi/Bez platformy zakupowej/ OR06 – Małopolski. Wszelkie informacje można uzyskać  również telefonicznie pod numerem: 12 629 -80-37 lub 12 629-81-03.

 

Termin i miejsce składania ofert: zainteresowani mogą składać oferty do  dnia 30 kwietnia 2021 r. do godziny 15:30 w siedzibie Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Krakowie, ul. Promienistych 1, 31-481 Kraków, Dziennik Podawczy – V piętro.