1. Głos Wielkopolski
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa...
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu ul. Dokerska 2a

ogłasza przetarg nieograniczony na n/w zadanie:

Przedmiot zamówienia: Naprawa cząstkowa asfaltobetonem dróg osiedlowych, będących pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko –

Własnościowej „Energetyk” we Wrocławiu.

Termin złożenia oferty: 02.03.2021 r. do godz. 9:00

Termin otwarcia oferty: 02.03.2021 r. godz. 9:15

Pożądany termin realizacji zamówienia: 30.04.2021 r.

Wadium: 5 000 zł.

1. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie Specyfikacji, terminowe złożenie oferty w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Dokerskiej 2a – III p. Galerii Pilczyckiej „Viktor” oraz wpłacenie wymaganego wadium w terminie na konto Zamawiającego: FORTIS Bank nr: 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001 (w tytule przelewu nazwa przetargu, informacja z adresem firmy i nr NIP).

2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i wszelkie informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Dokerskiej 2a, w Dziale Technicznym oraz pod nr tel. 071 798 79 98 w godz. 7.00-15.00 od pn.-pt.

3. Opłata za 1 kpl. Specyfikacji wynosi 36,90 zł. brutto, odbiór za okazaniem dowodu wpłaty na ww. konto.

4. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.