1. Głos Wielkopolski
  2. Komunikaty
  3. Starosta Nowotarski Informuje
Wróć do listy komunikatów

Starosta Nowotarski Informuje

STAROSTA NOWOTARSKI  INFORMUJE 

  

o wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 oraz o zamieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Nowotarskiego i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewody Małopolskiego, wykazów nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), obejmujących nieruchomości oznaczone jako działki ewid. nr: 225/22, 225/23, 225/24 i 225/25, obręb Niedzica, jedn. ewid. Łapsze Niżne obj. księgą wieczystą NS1T/00149438/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu Wydział V Ksiąg Wieczystych.