1. Głos Wielkopolski
  2. Komunikaty
  3. Zamówienia
  4. Ogłoszenie Zarządu LWSM „MORENA”
Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie Zarządu LWSM „MORENA”

OGŁOSZENIE

 

Zarząd LWSM „MORENA” z siedzibą w Gdańsku,

ul. Migowska 77 A, tel. 58 341-40-63/65

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Wykonanie remontu klatek schodowych po pożarze w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Bulońskiej 6 A i B w Gdańsku.

 

Formularz w cenie 20 zł brutto zawierający istotne warunki zamówienia można otrzymać w biurze Spółdzielni, pokój nr 22 po uprzednim otrzymaniu faktury i dokonaniu wpłaty w kasie lub na konto bankowe Spółdzielni.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni do dnia 3 lipca 2019 r., godz. 9:00.

Informacji w sprawie udziela: pok.21 ul. Migowska 77A, tel. 58 522-43-15

Zarząd LWSM „MORENA” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 Og