Za połączenia roamingowe zapłacimy mniej. W sobotę (30 kwietnia) nastąpiło ujednolicenie i obniżenie kosztów połączeń pomiędzy krajami UE Wszystko m.in. dzięki staraniom Polski aby ujednolicić i obniżyć koszty połączeń pomiędzy krajami UE. W ramach tej inicjatywy podjęto prace nad wprowadzeniem takiego mechanizmu naliczania opłat, który byłby prosty dla użytkownika, a zarazem przyniósł obniżkę cen połączeń roamingowych. Osiągnięcie tego celu rozłożono na dwa lata, co oznacza, że kolejne zmiany nastąpią 15 czerwca 2017 r.

Ceny powinny spaść, ponieważ operator dolicza koszt roamingu do naszej indywidualnej, krajowej opłaty za minutę połączenia. Dlatego dla większości użytkowników roaming powinien znacząco potanieć, nawet o 75 proc. Jeśli więc np. płacimy za minutę w kraju 29 gr, to za roaming operator doliczy nie więcej niż 25 gr, więc łączny koszt za minutę rozmowy poza Polskę wyniesie 54 gr.

W roamingu koszty poszczególnych dopłat wynoszą: SMS - 10 gr, MMS - 25 gr,przesyłanie danych - 25 gr za 1 MB. Odbieranie połączenia w roamingu będzie nas kosztowało 5 groszy za minutę rozmowy. Regulacja ta jest częścią porozumienia zawartego pomiędzy operatorami a władzami Unii. 15 czerwcza 2017 roku opłaty za roaming zostaną całkowicie zlikwidowane.