Test szóstoklasisty 2014. Rozwiąż trzeci test ćwiczeniowy [PYTANIA, ODPOWIEDZI]

Katarzyna Sklepik, Anastazja Bezduszna
1 kwietnia, o godzinie 9 rozpocznie się sprawdzian szóstoklasisty. Przez godzinę, uczniowie będą rozwiązywać kilkadziesiąt zadań z róznych przedmiotów, ale ułożonych wokół jednego tematu. By pomóc szóstoklasistom przygotować się do sprawdzianu, przygotowalismy test ćwiczeniowy z zadaniami podobnymi do tych, które znajdą się na sprawdzianie 2014.

Zobacz także: Sprawdzian szóstoklasisty 2014. We wtorek uczniowie napiszą test [ARKUSZE, ODPOWIEDZI]

TEST ĆWICZENIOWY - JĘZYK POLSKI

TU ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI

Tekst do zadań od 1. do 7.

Kiedy na ekranie samochody koziołkują w powietrzu albo bohater jest o krok od śmierci, wstrzymujemy oddech, zsuwamy się na krawędź fotela, a serce wali nam jak młotem, choć wiemy, że to, co widzimy, nie dzieje się naprawdę. Ta magia kina, czyli zdolność do wzruszania, zadziwiania i przerażania, zapełnia sale kinowe od dnia, w którym na dużym ekranie został wyświetlony pierwszy na świecie film.
Historia filmu nie zaczęła się od pierwszej projekcji kinowej. Już ponad 150 lat wcześniej zauważono, że jeśli szybko przerzucimy kilka kartek z lekko tylko różniącymi się rysunkami, odniesiemy wrażenie ruchu narysowanych postaci.
Odkrycie fotografii pozwoliło na zwiększenie efektu tego złudzenia. W roku 1878 Anglik Edward Muybridge dwunastoma aparatami fotograficznymi zrobił w pół sekundy dwanaście zdjęć galopującego konia. Później szybko przesunął te zdjęcia przed oczami zebranej publiczności. Wszyscy byli przekonani, że właśnie obejrzeli prawdziwe galopujące zwierzę.
Odkrycie Muybridge’a zainspirowało innych wynalazców. W 1889 roku w pracowni Tomasza Edisona skonstruowano kinetoskop – urządzenie przewijające zdjęcia na taśmie filmowej tak szybko, żeby dawały wrażenie ruchu. Kinetoskop miał postać skrzyni z wizjerem, przez który jedna osoba mogła oglądać krótkie, kilkunastosekundowe scenki filmowe.
Chociaż kinetoskop pokazywał już prawdziwe filmy, dopiero dokonania dwóch Francuzów, Augusta i Louisa Lumière, wyniosły kino do rangi sztuki. Bracia Lumière byli twórcami wielu filmów i dokonali wielu wynalazków z dziedziny techniki filmowej. To oni zbudowali kinematograf i wpadli na genialny pomysł, żeby filmy dla szerszej publiczności wyświetlać na dużym ekranie znajdującym się w zaciemnionym pomieszczeniu. Podczas pierwszej takiej projekcji, w 1895 roku, ludzie zgromadzeni w sali kinowej zobaczyli krótki film przedstawiający wjazd pociągu na stację kolejową. Widzowie byli przerażeni widokiem sunącej na nich z ekranu lokomotywy. Zaczęli krzyczeć ze strachu, a niektórzy w panice rzucili się do ucieczki.
Filmy braci Lumière były czarno-białe i nieme. Pierwsze filmy dźwiękowe pojawiły się w 1900 roku, a filmy kolorowe zaczęto produkować 17 lat później.
Wprawdzie wynalezienie telewizji oraz wideo wpłynęło na zmniejszenie liczebności widowni kinowej, ale na seanse dobrych filmów wciąż ustawiają się kolejki. Łatwo to zrozumieć: telewizja nie może dostarczać tylu wrażeń, co oglądanie filmu na dużym ekranie.
Na podstawie: R. Platt, Masz wiadomość. Od hieroglifów do Internetu. Warszawa 2005.

ZADANIE 1.
Pierwsza na świecie publiczna projekcja filmu odbyła się w roku

A. 1878
B. 1889
C. 1895
D. 1900

ZADANIE 2.
Które ujęcie wywołało panikę na pokazie filmu braci Lumière?

ZADANIE 3.
Czym filmy braci Lumière różniły się od filmów wcześniejszych?

A. Oglądano je tylko przez wizjer.
B. Wyświetlano je na ekranie.
C. Stwarzały wrażenie ruchu.
D. Były czarno-białe i nieme.

ZADANIE 4.
Które wydarzenie z historii kina powinno być opisane w pustej kratce?

A. Skonstruowanie kinematografu.
B. Pierwszy na świecie seans filmowy.
C. Pokaz pierwszego filmu dźwiękowego.
D. Początek produkcji kolorowych filmów.

ZADANIE 5.
Sformułowanie magia kina, użyte w pierwszym akapicie, podkreśla

A. złożoność procesu tworzenia filmów.
B. niezwykłą siłę oddziaływania kina.
C. tempo rozwoju technik filmowych.
D. ścisły związek kina z fantastyką.

ZADANIE 6.
W pierwszym akapicie autor posługuje się czasownikami w 1. osobie liczby mnogiej, żeby

A. nawiązać bliższy kontakt z odbiorcą.
B. wyrazić swoją fascynację filmami akcji.
C. ocenić żywiołowe reakcje widzów na film.
D. zachęcić widzów do wspólnego oglądania filmów.

ZADANIE 7.
Kino, według autora, mimo wynalezienia telewizji, wciąż cieszy się dużą popularnością, ponieważ

A. ma dłuższą i bogatszą historię.
B. w sali kinowej zmieści się wielu widzów.
C. dostarcza więcej emocji i wrażeń.
D. oferuje znacznie bogatszy repertuar filmów.

GŁOS WIELKOPOLSKI - EDUKACJA: TERMINY EGZAMINÓW, PRZECIEKI, TESTY PRÓBNE, ARKUSZE CKE, PYTANIA, ODPOWIEDZI

SPRAWDŹ KONIECZNIE:TEST SZÓSTOKLASISTY 2014, EGZAMIN GIMNAZJALNY 2014, MATURA 2014

Tekst do zadań od 8. do 15.

Ciekawą anegdotę(1) z lat chłopięcych sławnego matematyka Karola Gaussa(2) przytaczają jego biografowie.
Oto Karolek, gdy ukończył siedem lat, został oddany według zwyczaju do szkoły. Na którejś lekcji nauczyciel podyktował następujące zadanie: „Obliczyć sumę wszystkich liczb od 1 do 40”.
Nauczyciel był pewien, że wykonanie zadania zajmie uczniom większą część lekcji. Jakież było jego zdziwienie, gdy po chwili usłyszał okrzyk: „Już skończyłem!”. Zaraz też na jego biurku znalazł się zeszyt podpisany: Karol Gauss. Rozgniewany nauczyciel, sądząc, że ma do czynienia z uczniowskim żartem, mruknął pod nosem: „Oduczę cię, smyku, podobnych sztuczek. Poczekaj tylko!”.
Tymczasem zadowolony i pewny siebie Karolek powrócił na swoje miejsce w ławce i czekał, aż inni skończą rozwiązywać zadanie.
Wreszcie wszyscy oddali zeszyty. Nauczyciel zabrał się do sprawdzania. Większość uczniów mimo długich obliczeń podała wynik błędny, zaś w zeszycie Gaussa figurowała tylko jedna liczba – i to był wynik poprawny!
Jak Gauss do niego doszedł? Zauważył, że suma liczby pierwszej i liczby ostatniej (czyli 1 i 40) wynosi 41. Taka sama jest suma liczb drugiej i przedostatniej (czyli 2 i 39). I tak dalej… Takich par liczb jest dwadzieścia, a suma każdej pary wynosi 41:

Chłopiec to spostrzegł, pomnożył w myśli 20 przez 41 i zapisał w zeszycie tylko jedną liczbę: 820.
Nauczyciel poznał, że ma przed sobą dziecko o zdumiewających zdolnościach. Z całym oddaniem zajął się rozwijaniem jego talentu. Wkrótce jednak musiał stwierdzić, że ten uczeń już nic od niego nauczyć się nie może…
Na podstawie: Szczepan Jeleński, Lilavati. Warszawa 1964.

1 anegdota – krótkie opowiadanie o zabawnym zdarzeniu z życia znanej osoby.
2 Karol Gauss (1777–1855) – niemiecki uczony; matematyk, astronom, fizyk. Tytuł doktora uzyskał w wieku 22 lat. W 1807 roku został profesorem. Jest uważany za jednego z największych matematyków świata.

ZADANIE 8.
Tekst jest anegdotą o

A. konieczności uczenia się matematyki.
B. ujawnieniu się matematycznego talentu.
C. szkolnych przygodach pierwszoklasistów.
D. dawnych sposobach nauczania matematyki.

ZADANIE 9.
Nauczyciel myślał, że zadanie polegające na obliczeniu sumy czterdziestu liczb

A. pozwoli odkryć geniusz jednego z uczniów.
B. umożliwi uczniom odkrycie nowego wzoru.
C. zajmie uczniom większą część lekcji.
D. zniechęci uczniów do matematyki.

ZADANIE 10.
Co pokazuje przedstawiony w tekście układ liczb?

A. Tok myślenia Karola przy rozwiązywaniu zadania.
B. Rozwiązanie podyktowane przez nauczyciela.
C. Obliczenia zapisane przez Karola w zeszycie.
D. Jedyną metodę rozwiązania zadania.

ZADANIE 11.
Po sprawdzeniu zeszytu Karola nauczyciel zrozumiał, że trzeba

A. przenieść go do następnej klasy.
B. wezwać jego rodziców.
C. rozwijać jego talent.
D. dać mu nauczkę.

ZADANIE 12.
Zakończenie tekstu: Wkrótce jednak musiał stwierdzić, że ten uczeń już nic od niego nauczyć się nie może… znaczy, że

A. uczeń nie docenił nauczyciela.
B. nauczyciel zniechęcił się do ucznia.
C. nauczyciel zrezygnował z pracy.
D. uczeń dorównał nauczycielowi.

ZADANIE 13.
Z tekstu wynika, że mały Karol był bardzo

A. bystry.
B. nieśmiały.
C. dowcipny.
D. niegrzeczny.

ZADANIE 14.
Kiedy odbyła się opisana lekcja?

A. Na przełomie XVII i XVIII wieku.
B. W drugiej połowie XVIII wieku.
C. Na przełomie XVIII i XIX wieku.
D. W pierwszej połowie XIX wieku.

ZADANIE 15.
Ile lat miał Karol Gauss, kiedy został profesorem?

A. 22
B. 30
C. 48
D. 78

Tekst do zadań od 16. do 19.

Józef Ratajczak Słowa ze słownika (fragmenty)

Uciekły słowa
ze słownika.
Wszędzie je teraz
spotykam.
Słowo „krzesło” stoi przy stole. Ma cztery nogi.
Słowo „pociąg” wjechało na stację. Gotowe do drogi.
Słowo „kwiat” znowu kwitnie i więdnie na nowo.
Do słowa „niebo” leci „ptak” – inne, skrzydlate słowo.

Wracają zmęczone słowa
do słownika.
Układam je ciasno na stronie
i książkę do snu zamykam.

Leżą więc cicho
w bardzo grubym tomie
słowa dawne, dziwne, znane bardzo dobrze
i nieznajome.

Mają skrzydła, nogi, płatki, korony
albo koła
i ruszają ze swoich miejsc na wszystkie strony,
gdy tylko je ktoś zawoła.

Józef Ratajczak, Pierwsze wiersze,
Poznań 1983.

ZADANIE 16.
W których zwrotkach ujawnia się podmiot mówiący w wierszu?

A. Pierwszej i drugiej.
B. Pierwszej i trzeciej.
C. Drugiej i ostatniej.
D. Trzeciej i ostatniej.

ZADANIE 17.
To, co dzieje się ze słowami, które uciekły ze słownika, zależy od ich

A. pierwszej litery.
B. pisowni.
C. brzmienia.
D. znaczenia.

ZADANIE 18.
Któremu wyrażeniu epitet nadał znaczenie przenośne?

A. skrzydlate słowo
B. na wszystkie strony
C. dawne słowa
D. ze swoich miejsc

ZADANIE 19.
Wskaż określenia o przeciwstawnym znaczeniu.

A. dawne i dziwne
B. dziwne i nieznajome
C. znane i dawne
D. nieznajome i znane

TEST ĆWICZENIOWY - MATEMATYKA

ZADANIE 20.
Antek pociął listwę na części tak, że trzy z nich miały po 0,35 m długości, a dwie pozostałe po 0,2 m. Jaką długość miała listwa przed pocięciem?

A. 1,05 m
B. 1,09 m
C. 1,45 m
D. 1,9 m

ZADANIE 21.
Z prostokątnej płyty o wymiarach 30 cm na 40 cm trzeba wyciąć jak największe koło. Jaką średnicę będzie mieć to koło?

A. 15 cm
B. 20 cm
C. 30 cm
D. 40 cm

ZADANIE 22.

Z drutu o długości 2,40 m trzeba wykonać szkielet sześcianu. Jaką największą długość może mieć krawędź tego sześcianu?
A. 80 cm
B. 60 cm
C. 40 cm
D. 20 cm

ZADANIE 23.
Automat w 10 sekund napełnia jednocześnie 5 butelek. Ile najwięcej butelek napełni w ciągu minuty?

A. 300
B. 50
C. 30
D. 25

ZADANIE 24.
Małgosia kupiła 4 jednakowe paczki naklejek. Z 20 zł otrzymała 11,40 zł reszty. Ile kosztowała paczka naklejek?

A. 8,60 zł
B. 2,85 zł
C. 2,40 zł
D. 2,15 zł

ZADANIE 25.

Szyfr zabezpieczający zamek jest liczbą czterocyfrową podzielną przez 9. Trzy cyfry szyfru są już ustawione. Brakującą cyfrą jest
A. 5
B. 2
C. 0
D. 9

ZADANIE 26.
Troje rodzeństwa podzieliło się obowiązkami przy obiedzie. Pierwszego dnia Adam nakrywa do stołu, a Basia zmywa naczynia, drugiego dnia Basia nakrywa, Jurek zmywa, trzeciego – Jurek nakrywa, Adam zmywa. W czwartym dniu jest znów tak, jak w pierwszym itd. Jurek nakrywał do stołu we wtorek. Najbliższe zmywanie przypadnie mu

A. w sobotę.
B. w piątek.
C. w czwartek.
D. w środę.

ZADANIE 27.
Ania ma zapłacić za zakupy 12,70 zł. Dała kasjerce 20 zł. Ile najmniej monet kasjerka może wydać Ani?

A. 4
B. 3
C. 6
D. 5

ZADANIE 28.
Do pudełka zapakowano 16 jednakowych książek. Jedna książka waży 55 dag, a pudełko 40 dag. Ile waży pudełko z książkami?

A. 0,95 kg
B. 9,2 kg
C. 9,5 kg
D. 92 kg

Informacja do zadań .29.-31.

ZADANIE 29.
W sobotę Michał wyszedł z domu o 16:05. O której godzinie może najwcześniej odjechać autobusem z przystanku Osiedle, jeśli szedł zwykłym tempem?

A. O 16:10
B. O 16:15
C. O 16:25
D. O 16:30

ZADANIE 30.
Ania odjechała z przystanku Osiedle o 16:25. O której godzinie dojechała do przystanku Centrum, jeśli czas przejazdu autobusu był dłuższy od planowego o 4 minuty?

A. O 16:29
B. O 16:34
C. O 16:38
D. O 16:48

ZADANIE 31.
W czwartek Ania i Michał wybrali się autobusem do biblioteki. Wyszli z domu o 16:40 i zwykłym tempem udali się na przystanek Osiedle. O której godzinie dotarli do biblioteki, jeżeli autobus jechał zgodnie z rozkładem?

A. O 17:07
B. O 17:02
C. O 16:59
D. O 16:57

Wideo

Komentarze 13

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

p
pomocny

SPRAWDZIAN SZOSTOKLASISTY CKE 01.04.2014 ODPOWIEDZI I ARKUSZ:
matura-odpowiedzi.blogspot.com/2014/04/sprawdzian-szostoklasisty-odpowiedzi-i.html

M
Maciek

Cały Sprawdzian z odpowiedziami można pobrać tutaj: www.sprawdzian-2014.dz.pl

A
Adams

Znalazłem! szkoda że wcześniej tego nie było, cały test z odpowiedziami można pobrać tutaj: www.sprawdzian-2014.dz.pl

N
Niepodam

Ania D nie wzięła pod uwagę chyba tego, że to sobota.

A
Anastazja Bezduszna

16:40+7(minut zwykłym tempem)=16:47 - to znaczy, że zdążyli na autobus o 16:55.
Jeśli autobus jechał zgodnie z rozkładem, to 16:55+9(minuty do przystanku Centrum)+3(minuty pieszo do biblioteki)=17:07 o tej godzinie dotarli do biblioteki.

A
Ania D

ALe w 31 powinna być odp B ;/

5441455
544524 554541 8415 4 15 42 ? 544654 24 8 4
M
Maja Korzec

Odpowiedzi do egzaminu 6-klasisty wyciek z MEN-u kfd.pl/s/4whg

???

nie jednak źle mi się policzyło to jest dobrze SORYYY ;x :(

???

odp w 28 jest źle

m
marek

tam dalej gościu jest z matmy

E
Emcia

czy tu nie ma jeszcze na przykład z matmy !?

K
Kameleon

co to jest chce sie czegos nauczyc a nie tego nie rozumie

Dodaj ogłoszenie