Testy na koronawirusa będzie można wykonać w przychodni lekarza rodzinnego? "Pomysł Ministerstwa Zdrowia jest absurdalny"

Nicole Młodziejewska
Nicole Młodziejewska
- Ja nie wiem, czy te pomysły rodzą się komuś w nocy i rano ten ktoś wstaje i mówi „Eureka! Mam pomysł, są lekarze rodzinni - niech oni to robią”? - mówi Violetta Fiedler-Łopusiewicz.
- Ja nie wiem, czy te pomysły rodzą się komuś w nocy i rano ten ktoś wstaje i mówi „Eureka! Mam pomysł, są lekarze rodzinni - niech oni to robią”? - mówi Violetta Fiedler-Łopusiewicz. Karolina Misztal
Nowe miejsca na wykonywanie testów na koronawirusa? Tym razem w przychodniach POZ. Taki pomysł pojawił się w poniedziałek. Jak się jednak okazuje, nie podoba się on samym lekarzom, którzy zwracają uwagę na to, że koncepcja nie była z nimi omówiona, a co więcej przychodnie i personel nie są przygotowani do testowania pacjentów.

W poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o pomyśle, by testy antygenowe w kierunku koronawirusa można było wykonywać również w przychodniach POZ.

- W najbliższym czasie każdy obywatel będzie miał prawo wykonać test antygenowy w POZ

- mówił Adam Niedzielski, szef resortu zdrowia.

Niestety, jak się okazuje o pomyśle wcześniej nie wiedzieli sami lekarze rodzinni. Co więcej, idea ta nie bardzo im się podoba.

- Jestem zaskoczona, bo nikt tego chyba nie konsultuje ze środowiskiem medycyny rodzinnej. Sądzę, że większość poradni kompletnie nie da rady tego wykonać, ponieważ spora część z nas nie ma takich możliwości - mówi Violetta Fiedler-Łopusiewicz, prezes zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia.

- Ktoś musi nas wyszkolić, jak mamy pobierać te wymazy. Druga sprawa - nie każda poradnia ma laboratorium. Ale rozumiem, że w tej kwestii może być też gabinet zabiegowy. Jednak największą trudnością jest personel, który będzie to wykonywał. Bo jeżeli my już teraz borykamy się z brakiem lekarzy i pielęgniarek, to kto ma to robić?

- pyta.

W bardzo podobnym tonie wypowiada się Mirosława Wieczorek-Filipiak, lekarz rodzinny z przychodni Promyk na poznańskim Grunwaldzie: - Nikt nie gwarantuje nam środków ochrony osobistej - i to już jest pierwszy błąd. Drugi to kwestie techniczne. Do tego przecież musi być specjalnie wyszkolony personel - mówi.

I dodaje: - Do takich testów muszą być także odpowiednie warunki laboratoryjne. Co innego, jeżeli ma być to zrobione na wariackich papierach - wtedy można postawić jakiś namiot i gotowe. Ale jeśli to ma być w placówce ochrony zdrowia, to z automatu wchodzą w to wszystkie przepisy.

Lekarze zwracają także uwagę, że już wcześnie zmieniły się zasady funkcjonowania przychodni z powodu koronawirusa, a sami lekarze rodzinni zajęli się pacjentami z podejrzeniami zakażenia.

- Już teraz mamy ustawione szczepienia od rana do godz. 18, w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi w czasie pandemii. Dbamy o to, żeby pacjenci się z sobą nie kontaktowali, przychodzili na tzw. „zakładkę”, do tego po każdym pacjencie dezynfekujemy gabinety

- tłumaczy Mirosława Wieczorek-Filipiak.

I dodaje: - Jeżeli teraz w to wszystko zaprosimy potencjalnie „dodatnich” pacjentów, to proszę mi powiedzieć, gdzie i kto to będzie robił? Bo o ile u nas jeszcze samo miejsce jesteśmy w stanie wygospodarować, o tyle dużo gorzej jest w przypadku poradni, które są obok nas? A co mają zrobić placówki, które są na wsiach, w których pracuje jeden lekarz i jedna pielęgniarka?

Lekarze każdego dnia dowiadują się więcej o koronawirusie. Każdy przypadek COVID-19 ma indywidualny przebieg. U większości zakażonych osób rozwiną się objawy o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu. Takie osoby wyzdrowieją bez konieczności hospitalizacji.Jak sprawdzić, czy przeszło się zarażenie koronawirusem w bezobjawowy sposób? Przedstawiamy TOP 7 najczęstszych fizycznych objawów, które mogą wskazywać, że właśnie miałeś koronawirusa.Sprawdź, czy je masz >>>

Koronawirus - czy już go miałeś? Zobacz, jak można to sprawd...

Jak twierdzi Violetta Fiedler-Łopusiewicz, lekarze już teraz są wystarczająco obciążeni.

- Zajmujemy się w tej chwili pacjentami covidowymi, monitorujemy tych wszystkich pacjentów, w najcięższych sytuacjach lekarz jeździ nawet na wizyty domowe. Natomiast jest nas wszystkich zbyt mało. Nie rozumiem, dlaczego nie mogą tego wykonywać dotychczasowe punkty wymazowe - przecież tam mają już doświadczenie i sprzęt

- twierdzi prezes zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Lekarze rodzinni zgodnie twierdzą, że pomysł Ministerstwa Zdrowia, dotyczący testowania pacjentów przez przychodnie POZ, jest absurdalny i kompletnie nieprzemyślany. Co więcej, mają oni żal, że taka koncepcja nie została wcześniej z nimi omówiona.

- Ja nie wiem, czy te pomysły rodzą się komuś w nocy i rano ten ktoś wstaje i mówi „Eureka! Mam pomysł, są lekarze rodzinni - niech oni to robią”? - mówi Violetta Fiedler-Łopusiewicz.

Podobnie wypowiada się na ten temat Mirosława Wieczorek-Filipiak: - To wygląda trochę tak, że ktoś ma jakiś pomysł i go ot tak sobie rzuca. Wydaję mi się, że taki ktoś najpierw powinien zadać pytanie związkom zawodowym - w tym przypadku Związkowi Porozumienia Zielonogórskiego, które zrzesza 80 proc. placówek w kraju - czy ten pomysł jest dobry.

FAQ - Jestem na kwarantannie lub izolacji, co dalej?

Obowiązki, prawa i zalecenia dla osób, które są na kwarantannie lub izolacji.

Kwarantanna dziecka a zasiłek opiekuńczy

W przypadku izolacji lub kwarantanny dziecka rodzic ma prawo do zasiłku opiekuńczego. Taka sytuacja jest traktowana jak choroba. W przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola klubu dziecięcego czy szkoły, do których uczęszcza dziecko w wieku do 8 lat, rodzicom również przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego. Wówczas należy uzyskać zaświadczenie od dyrektora placówki.

Świadczenie chorobowe na kwarantannie lub izolacji. Co zrobić, gdy nie ma decyzji sanepidu?

Na podstawie informacji o kwarantannie bądź izolacji domowej ZUS może wypłacić osobie ubezpieczonej zasiłek chorobowy lub opiekuńczy. Dane te są także potrzebne pracodawcy, który wypłaca wynagrodzenie chorobowe. Świadczenia chorobowe przysługują wyłącznie osobom posiadającym ubezpieczenie chorobowe, np. pracownikom, zleceniobiorcom czy osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą. A co w przypadku braku decyzji sanepidu? Musisz złożyć u płatnika składek oświadczenie o odbyciu kwarantanny. Oświadczenie będzie podstawą do wypłaty świadczenia chorobowego (zasiłku lub wynagrodzenia chorobowego). Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek powinien jak najszybciej przekazać oświadczenie ubezpieczonego do ZUS. Ma na to 7 dni. Może skorzystać z formularza Z-3 / Z-3a na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, ale trzeba pamiętać, aby załączyć zdjęcie lub skan oświadczenia. Osoby, które prowadzą działalność pozarolniczą oraz osoby z nimi współpracujące powinny złożyć oświadczenie w ZUS. One również mogą to zrobić przez PUE ZUS, wypełniając ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy (do wniosku trzeba dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia).

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy na opiekę nad osobą na kwarantannie lub izolacji?

Zasiłek opiekuńczy na opiekę nad dzieckiem lub członkiem rodziny na kwarantannie albo izolacji przysługuje na:

 • dziecko do lat 14,
 • dziecko z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki albo pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat,
 • innego członka rodziny.

Świadczenie chorobowe za okres kwarantanny – jak je otrzymać?

Osoby skierowane na kwarantannę lub izolację domową nie muszą dostarczać płatnikowi składek decyzji sanepidu. Dotychczas przekazanie płatnikowi składek (ZUS lub pracodawcy) decyzji sanepidu czy zwolnienia lekarskiego było konieczne, aby odseparowana osoba mogła otrzymać wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy lub zasiłek opiekuńczy. Teraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaczął sam pozyskiwać informacje potrzebne do wypłaty świadczenia. Od 24 października 2020 r. świadczenia chorobowe dla osób przebywających na kwarantannie lub izolacji domowej są wypłacane na podstawie danych w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP).

Czy na kwarantannie można pracować?

Przebywanie na kwarantannie nie musi wiązać się z koniecznością przerywania pracy. Co do zasady obowiązkowa kwarantanna jest traktowana jak niezdolność do pracy z powodu choroby. Osoba na kwarantannie w niektórych sytuacjach może jednak świadczyć pracę. Nie wolno jej natomiast opuszczać domu, nawet wyjść na spacer z psem czy ze śmieciami.

Obowiązek pracy na kwarantannie. Czy szef może zmusić do pracy pracownika na kwarantannie?

Pracodawca ma prawo nałożyć na pracownika obowiązek pracy podczas kwarantanny. Oczywiście pod warunkiem, że pracownik jest w stanie w ten sposób wykonywać powierzone mu zadania, a wynika to z:

Ubezpieczonemu będącemu pracownikiem, odsuniętemu od pracy w trybie określonym w art. 6 [niemożność wykonywania pracy jako niezdolność do pracy] ust. 2 pkt 1, z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej, zasiłek chorobowy nie przysługuje, jeżeli nie podjął proponowanej mu przez pracodawcę innej pracy niezabronionej takim osobom, odpowiadającej jego kwalifikacjom zawodowym lub którą może wykonywać po uprzednim przeszkoleniu.

Co można robić na kwarantannie, a czego nie?

Na kwarantannie nie możesz:

 • opuszczać ci domu,
 • wychodzić na zakupy,
 • spotykać się z innymi osobami.

Na kwarantannie możesz, a nawet musisz:

 • monitorować temperaturę ciała, nawet dwa razy dziennie,
 • zachować zasady higieny osobistej.

Jestem na kwarantannie - gdzie mogę zwrócić się po pomoc typu zakupy, wyprowadzenie psa?

Jeżeli jesteś objęty kwarantanną i nie możesz wychodzić z domu, a nikt z rodziny nie jest w stanie ci pomóc, możesz zwrócić się o pomoc do:

 • ośrodka pomocy społecznej w miejscowości, w której mieszkasz,
 • funkcjonariusza policji, który w porozumieniu ze służbami sanitarnymi sprawdzają, czy przebywasz w domu,
 • gminy,

Jeżeli potrzebujesz pomocy psychologicznej, to skontaktuj się telefonicznie z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej w swojej gminie, bądź powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Od kiedy liczy się czas kwarantanny dla domownika osoby chorej i co jeśli chory nie wyzdrowieje po 10 dniach?

Taka kwarantanna rozpoczyna się od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną i kończy się 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej. Jeśli chory na koronawirusa nie wyzdrowiał, twoja kwarantanna automatycznie się wydłuża.

Jakie są kary za złamanie kwarantanny?

Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi grzywna nawet do 30.000 zł.

Czym różni się kwarantanna od izolacji?

Kwarantanna jest nakładana na osoby które miały styczność ze źródłem zakażenia (np. kontakt z osobą zakażoną). Podlegają jej również ci, którzy wrócili z zagranicy i przekroczyli granicę zewnętrzną UE. Zazwyczaj trwa ona 10 dni. Powinna ona odbywać się w domu lub w innym miejscu, które wskazaliście.

Natomiast izolacja domowa nakładana jest po pozytywnym wyniku testu na COVID-19. Czas jej trwania jest uzależniony od stanu zdrowia. Zazwyczaj między 8. a 10. dniem choroby kontaktuje się lekarz, który na podstawie telefonicznego wywiadu lub osobistego kontaktu decyduje o dalszym postępowaniu. Jeśli lekarz POZ nie zdecyduje o przedłużeniu izolacji, jej zakończenie następuje po 10 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 - w przypadku pacjenta bez objawów klinicznych.

Prywatny test na koronawirusa a kwarantanna

W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku testu na koronawirusa wykonanego prywatnie należy o tym poinformować wyłącznie lekarza pierwszego kontaktu pracującego w ramach NFZ. Ponieważ specjalista świadczący usługi płatne nie ma uprawnień do wysłania pacjenta na izolację domową. Dlatego, tak ważne jest poinformowanie swojego lekarza o pozytywnym teście. Wówczas lekarz POZ podejmie decyzję o dalszym leczeniu i gdzie powinieneś dochodzić do zdrowia, a także o kwarantannie.

Mam pozytywny wynik COVID-19, co dalej? Czy mogę wychodzić z domu?

Jeśli otrzymałeś pozytywny wynik testu, powinieneś bezwzględnie pozostać w domu. Między 8. a 10. dniem choroby COVID-19 odbywa się teleporada. W jej trakcie lekarz podejmuje decyzję, co robić dalej. Izolacja może zostać przedłużona lub zakończyć się po 10 dniach. Za zgodą lekarza pacjent objawowy może zakończyć izolację najwcześniej trzy dni po ustąpieniu objawów infekcji górnego układu oddechowego i ustąpieniu gorączki, nie wcześniej niż po 13 dniach od wystąpienia objawów.

Ile dni trwa kwarantanna?

Kwarantanna wynikająca z ryzyka zakażenia koronawirusem, czyli kontaktu z chorą osobą trwa 10 dni od ostatniego spotkania. 10 dni kwarantanny od dnia następnego objęte są te osoby, które dostały skierowanie na test od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do chwili uzyskania wyniku testu. Jeżeli wynik będzie negatywny, to automatycznie kwarantanna się kończy, natomiast jeśli jest pozytywny, trafiasz na izolację domową lub do szpitala.

Jeżeli automatyczna kwarantanna została nałożona, ponieważ mieszkasz z osobą chorą na koronawirusa lub prowadzisz z nią wspólne gospodarstwo domowe, prawdopodobnie informacja o kwarantannie pojawi się w systemie dzień po tym, jak chory uzyskał pozytywny wynik testu na COVID-19. „Taka kwarantanna rozpoczyna się od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną i kończy się 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej" – można przeczytać na stronie ZUS-u.

Kto i kiedy nakłada kwarantannę i izolację?

Inspektor sanitarny może nałożyć obowiązek odbycia kwarantanny na:

 • osoby zdrowe, które miały kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie,
 • osoby mieszkające z osobą skierowaną na kwarantannę lub izolacją domową,
 • osoby z objawami wskazującymi na możliwość zakażenia koronawirusem,
 • osoby, które przekroczyły granicę z Unią Europejską.

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik testu na koronawirusa, zostają skierowane na izolację domową z powodu zakażenia koronawirusem.

Jak sprawdzić, czy jesteś na kwarantannie lub izolacji domowej?

Wbrew pozorom, nie jest to takie skomplikowane. Możesz to zrobić online. Taką możliwość daje Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeżeli spodziewasz się kwarantanny domowej, możesz zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta przez portal pacjent.gov.pl lub uruchomić aplikację Kwarantanna domowa. Można także starać się pozyskać informacje o kwarantannie lub izolacji domowej w państwowej powiatowej inspekcji sanitarnej, lub na infolinii GIS pod ogólnopolskim numerem tel. 22 25 00 115.

Gorączka, kaszel, brak węchu czy smaku - to objawy zakażenia koronawirusem, o których mówi się od początku trwania pandemii. Jednak z biegiem czasu i z wzrastającą liczbą zakażeń samopoczucie chorych na COVID-19 wskazuje na to, że nie tylko dotychczas znane objawy nie występują u pacjentów, ale, co więcej, pojawiają się zupełnie nowe syndromy świadczące o zakażeniu. Do nietypowych objawów koronawirusa należą m. in. niska temperatura ciała - 35 stopni Celsjusza, ale także ból oczu. Sprawdź, jakie jeszcze nietypowe symptomy zakażenia koronawirusem pojawiają się u niektórych pacjentów?Zobacz objawy koronawirusa-->

Nowe, nietypowe objawy koronawirusa: Niska temperatura ciała...

Sprawdź też:

Jan Błachowicz, konferencja mistrza UFC

Wideo

Komentarze 6

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

I
IT

jak już dajesz linki do dawaj dokładnie, teraz chodzi o antygenowy głównie:

https://labtrace.pl/sklep/diagnostyczny-test-antygentowy-na-koronawirusa-sars-cov-2/

C
Celina

testy można kupić też prywatnie i wynik zostaje dla Nas:

https://labtrace.pl/kategoria-produktu/test-na-koronawirusa/

G
Gość

Puki co wielu lekarzy broni się rękami i nogami przes wizytą pacjenta w przychodni! Wszystko sprowadza się do teleporad. Pamiętam jak w maju dzwoniłem aby dostać się do lekarza, rejestratorka za wszelką cenę chciała nie dopuścić do umówienia wizyty na żywo mówiąc, że ponegocjujmy i że znajdziemy wspólne rozwiązanie, dopiero jak zagroziłem że zgłoszę skargę do NFZ i do okręgowej izby lekarskiej to spuściła z tonu. Na wizycie i tak okazało się, że lekarz mnie w ogóle nie dotknął nie zbadał tylko wypisał plik zleceń na badania, które jak się później okazano miałbym zrobić jak się epidemia skończy bo pielęgniarka się boi i pobiera krew tylko w wyjątkowych sytuacjach. Tak to wyglądało w maju a obecnie nawet nie chce wiedzieć.

R
Rekord goni rekord

Póki co Polska 'awansowała' w światowym rankingu śmierci na 13 pozycję. Właśnie przegoniliśmy Niemcy w liczbie bezwzględnej. Z tym, że Polska na 36 mln mieszkańców, Niemcy - ponad 80 mln.

Czy takie rekordy zapowiadał premier Morawiecki w TVP1? No właśnie...

W
Witold Gedymin

nie przesadzajcie, następne rozporządzenie wprowadzi teletesty.

C
Crash-test

Oj tam, oj tam. Weźmie się terytorialsów, gajowych oraz siostry klauzurowe. Szast-prast i testy będą machnięte.

Dodaj ogłoszenie