Trwają matury 2023 w formule 2015 dla uczniów po gimnazjum. Dzisiaj fizyka. Arkusze i odpowiedzi do matur

Barbara Wesoła
Barbara Wesoła
W 2023 roku ostatni rocznik reformy gimnazjalnej podchodzi do matury. Najważniejsze informacje o egzaminach oraz arkusze znajdziesz w tym materiale.
W 2023 roku ostatni rocznik reformy gimnazjalnej podchodzi do matury. Najważniejsze informacje o egzaminach oraz arkusze znajdziesz w tym materiale. Fot. Lukasz Kaczanowski/Polska Press
W maju do matury podeszło około 272 400 osób. Z tego 114 000 zdających pisze egzamin maturalny w formule 2015. Są to osoby, które kończą czteroletnie technikum. Ostatni rocznik reformy gimnazjalnej. Matury na poziomie podstawowym już za nami. Do 23 maja uczniowie zdają rozszerzenia oraz egzaminy ustne. Dla wszystkich, którzy zdają maturę po gimnazjum, w formule 2015, przypominamy najważniejsze informacje o egzaminie: terminy, wymagania, a także publikujemy arkusze CKE i odpowiedzi do matur.

Spis treści

Arkusze, odpowiedzi i wyniki matury w formule 2015

W tym materiale będą udostępniane arkusze CKE matury po godzinie 14 w dniu, w którym odbywa się dany egzamin.

Na wyniki swoim egzaminów będziecie musieli poczekać. Według zapowiedzi CKE wyniki zostaną podane 7 lipca. Natomiast arkusze maturalne Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępnia kilka godzin po egzaminie. Po godzinie 14 w dniu, w którym odbywa się dany egzamin arkusze do matur znajdziecie także tutaj:

Szukasz infor.macji o maturze w formule 2023? Zobacz najważniejsze informacje, arkusze i odpowiedzi.

Kto zdaje starą maturę w formule 2015?

Formuła 2015 dotyczy absolwentów trzyletniego liceum, szkoły branżowej II stopnia i czteroletniego technikum. W roku 2023 do matury przystępuje ostatni rocznik reformy gimnazjalnej, uczniowie czteroletniego technikum i szkoły branżowej II stopnia.

Egzamin jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych opracowanych w 2022 roku. Oprócz obowiązkowego egzaminu z:

 • języka polskiego,
 • języka angielskiego,
 • matematyki,

uczniowie zdają także maturę ustną z języka polskiego i języka angielskiego, a także z minimum jednego wybranego przedmiotu w opcji rozszerzonej.

Według danych CKE maturzyści, którzy zdają egzamin maturalny w formule 2015 w deklaracjach maturalnych wybierali następujące rozszerzenia:

 • język angielski – 74 408 osób (tj. 65,3% absolwentów technikum/BSII 2023 r.);
 • geografia – 29 817 osób (tj. 26,2% absolwentów technikum/BSII 2023 r.);
 • matematyka – 27 647 osób (tj. 24,3% absolwentów technikum/BSII 2023 r.);
 • język polski – 13 383 osoby (tj. 11,7% absolwentów technikum/BSII 2023 r.);
 • biologia – 9 022 osoby (tj. 7,9% absolwentów technikum/BSII 2023 r.);
 • fizyka – 6 189 osób (tj. 5,4% absolwentów technikum/BSII 2023 r.);
 • informatyka – 5 270 osób (tj. 4,6% absolwentów technikum/BSII 2023 r.);
 • historia – 4 456 osób (tj. 3,9% absolwentów technikum/BSII 2023 r.);
 • wiedza o społeczeństwie – 4 144 osoby (tj. 3,6% absolwentów technikum/BSII 2023 r.);
 • chemia – 2 485 osób (tj. 2,2% absolwentów technikum/BSII 2023 r.).

Jak wyglądała matura 2023 w starej formule z języka polskiego? Najważniejsze informacje

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym to egzamin, który rozpoczął maturalny maraton. Bez względu na to, jakie zasady obowiązują danego maturzystę (formuła 2023 czy formuła 2015) wszyscy pisali swoją pierwszą maturę 4 maja 2023. Inne ważne informacje o maturze 2015 to:

 • Czas trwania: 170 minut na poziomie podstawowym (180 na rozszerzonym),
 • liczba zadań: ok. 11-13 zadań plus wypracowanie,
 • maksymalna ilość punktów: 70 (poziom podstawowy), 40 (poziom rozszerzony),
 • trzy tematy wypracowania do wyboru na poziomie podstawowym,
 • dłuższa lista lektur obowiązkowych.
Trwa głosowanie...

Jak Ci poszła matura z języka polskiego?

Matura z języka polskiego, formuła 2015 - mamy arkusz CKE. Sprawdź też proponowane rozwiązania

Matura z języka polskiego 2023 po gimnazjum, poziom podstawo...

Matura 2023 z matematyki dla osób po gimnazjum. Terminy, wymagania i arkusz

Matura z matematyki dla wszystkich zdających (bez względu na formułę) została zaplanowana na poniedziałek 8 maja 2023 roku. Egzamin tradycyjnie rozpoczął się o godzinie 9.00 i trwał prawie trzy godziny.

 • Czas trwania: 170 minut
 • liczba zadań otwartych: 7,
 • maksymalna ilość punktów: 46 punktów, w tym: 29 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania
  otwarte (poziom podstawowy).

Szczegółowe wymagania znajdują się w Aneksie do Informatora o egzaminie maturalnym z matematyki w Formule 2015 na stronie CKE. Wymagania dotyczą matury, która odbyła się także rok temu. Zaglądając do zeszłorocznego arkusza można jeszcze zrobić ostatnie powtórki.

Maturzyści mają mieszane uczucia po egzaminie. Opinie zdających co do poziomu trudności matury z matematyki są podzielone.

Trwa głosowanie...

Czy matura z matematyki była trudna?

Tak wyglądał arkusz z matematyki 2023 w starej formule (2015):

Matura z matematyki 2023 w formule 2015 za nami. Mamy arkusz...

Najważniejsze informacje o maturze z języka angielskiego w formule 2015

Na maturze z języka obcego nowożytnego najczęściej wybierany jest język angielski bez względu na formułę matury. Dla zdających maturę w formule 2015 oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych). Pozostałe ważne informacje to:

 • Czas trwania egzaminu pisemnego: 120 minut,
 • Punkty: maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 za zadania zamknięte i 10 za zadania otwarte.

Podobnie, jak w przypadku języka polskiego i matematyki wymagania zostały opublikowane w Aneksie Informatora o egzaminie maturalnym z języka angielskiego w Formule 2015.

Maturę z języka angielskiego zaplanowano na 5 maja 2023 roku. Egzamin trwał 2 godziny. Według opinii internautów matura była dość prosta.

Trwa głosowanie...

Jak Ci poszła matura z języka angielskiego?

Harmonogram matur 2023

Matury odbywają się tradycyjnie w maju. Egzaminy rozpoczęły się 4 maja (czwartek), a zakończą się 23 maja (wtorek). Oto terminy pozostałych egzaminów:

16 maja 2023 (wtorek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

17 maja 2023 (środa):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

18 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

19 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

22 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony).
FAQ - matura 2023

Jak będzie wyglądała matura 2023? Czy egzamin ustny jest obowiązkowy? Ile trzeba mieć procent z matury 2023, żeby zdać? Odpowiadamy na pytania o egzamin dojrzałości 2023

Kiedy będzie można poprawić maturę 2023?

Egzaminy poprawkowe dla tych, którym nie powiodło się na maturze 2023, przewidziane są w sierpniu 2023. Do egzaminu poprawkowego może przystąpić ten uczeń, który podszedł do wszystkich zaplanowanych egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (w części ustnej i pisemnej), a nie uzyskał minimum punktów tylko z jednego z nich. Absolwent musi pisemnie zgłosić zamiar poprawiania egzaminu w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników matur.

Kiedy będą wyniki matury 2023?

Wyniki matury 2023 poznamy w lipcu 2023 roku.

Czy można wyjść z sali przed zakończeniem egzaminu maturalnego?

Jeśli maturzysta szybko uporał się z zadaniami i zakończył pracę, może opuścić salę. Również ten uczeń, który nie potrafi poradzić sobie z maturalnymi zadaniami, może wyjść z sali wcześniej. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu, 
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca, 
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Czy podczas matury można wyjść do toalety?

Potrzebę skorzystania z toalety uczeń powinien zgłosić nauczycielowi poprzez podniesienie ręki. 

Samodzielna wyprawa do WC jest niemożliwa - maturzystę do toalety odprowadza jeden z członków komisji egzaminacyjnej. Również w towarzystwie tego samego egzaminatora uczeń wraca z toalety na salę, aby kontynuować egzamin.

Co zabrać ze sobą na maturę 2023?

Przy wejściu na salę egzaminacyjną obowiązują spore obostrzenia w sprawie przedmiotów, jakie można zabrać ze sobą na maturę. Zabroniony jest oczywiście telefon i wszelka elektronika, nie można wnosić maskotek i innych zbędnych przedmiotów.

Są jednak rzeczy, które koniecznie należy wziąć ze sobą na maturę:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
 • długopis z czarnym wkładem lub pióro z czarnym atramentem
 • linijka (pisemny egzamin z matematyki). Uwaga! Wszystkie rysunki uczeń powinien wykonywać długopisem, a nie ołówkiem.

Na niektóre egzaminy można mieć przy sobie prosty kalkulator, lupę czy słownik - warto dokładnie sprawdzić te informacje w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 roku w sprawie przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku.

Na salę można wziąć butelkę wody - bez etykiety! Dopuszczalne są chusteczki higieniczne - luzem, bez opakowania. Uczeń może zabrać też zwykły ołówek, aby np. zaznaczać  istotne fragmenty w analizowanym tekście.

Czy matura ustna 2023 jest obowiązkowa? Jak wygląda?

W 2023 roku, po roku przerwy, na maturę wraca obowiązkowy egzamin ustny z języka polskiego i języka obcego.

Język polski, matura ustna - uczniowie będą losować zestaw egzaminacyjny, składający się z dwóch zadań: 

 • Pierwsze zadanie dotyczy lektury obowiązkowej i są to pytania jawne. 
 • Drugie zadanie dotyczy innych tekstów kultury (literackich, ikonicznych lub językowych).  

Maturzysta będzie miał kwadrans na przygotowanie odpowiedzi. Po tym czasie wygłasza monologową wypowiedź (10 minut), a przez kolejne 5 minut odpowiada na pytania egzaminatorów.

Język obcy, matura ustna - egzamin odbywa się w formie 15-minutowej rozmowy. Zdający otrzymuje 3 zadania. Są to:

 • rozmowa z odgrywaniem roli, 
 • opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania, 
 • wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania.

Ile trwa pisemna matura 2023?

Ile trwają poszczególne egzaminy pisemne na maturze 2023?

 • Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym trwać będzie 240 minut, a na poziomie rozszerzonym 210 minut (obecnie egzaminy te trwają 170 i 180 minut).
 • Pisemny egzamin z matematyki (zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym) trwać będzie 180 minut.
 • Czas egzaminów pisemnych z języka obcego nowożytnego pozostaje bez zmian: na poziomie podstawowym - 120 minut, na poziom rozszerzonym - 150 minut, na poziomie dwujęzycznym - 180 minut.
 • Na egzaminy pisemne z biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z wiedzy o społeczeństwie – maturzysta będzie miał jak do tej pory 180 minut.

Ile trzeba mieć procent z matury 2023, żeby zdać?

Aby zdać maturę w formie obowiązującej od 2023 roku, trzeba uzyskać 30 procent punktów możliwych do zdobycia z przedmiotów obowiązkowych. 

W 2023 roku zdający maturę nie mają ustalonego minimalnego limitu punktów z przedmiotu dodatkowego, który będą zdawać na poziomie rozszerzonym. W praktyce oznacza to, że maturzyści muszą tylko do tego egzaminu podejść. Ta sytuacja zmieni się już dla maturzystów w 2024 roku, kiedy to ustalony będzie już minimalny próg procentowy.

Czy matura 2023 będzie trudniejsza?

Dyskusje nad poziomem trudności egzaminu maturalnego 2023 trwały długo. Wiadomo jednak, że nie będzie on tak trudny jak początkowo planowano. Wymagania będą nieco wyższe niż podczas matury 2022 - przyznają to zgodnie minister edukacji i szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Po roku przerwy wraca między innymi obowiązkowa ustna matura z języka polskiego i języka obcego.

Dokładne wytyczne odnośnie egzaminu dojrzałości można znaleźć na stronie CKE.

Kiedy jest matura 2023?

Oto pełny harmonogram matur 2023, opublikowany przez CKE:

4 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy),

5 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy),
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

8 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny)

9 maja 2023 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

10 maja 2023 (środa):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

11 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

12 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

16 maja 2023 (wtorek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

17 maja 2023 (środa):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

18 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

19 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

22 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony).

Do kiedy trzeba wybrać przedmiot na poziomie rozszerzonym?

Do 7 lutego 2023 roku należy złożyć ostateczną deklarację o przystąpienie do egzaminu i wyborze przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Wstępne deklaracje maturzyści składali do końca września 2022.

Kto będzie zdawał maturę 2023?

Do matury w nowe formule 2023  przystępować będą:

 • Absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego (po 8-letniej szkole podstawowej),
 • Absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 roku),
 • Osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą (bez uprawnień na studia).

Jak będzie wyglądała matura w 2023?

Według nowej formuły maturzyści w 2023 roku muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminów pisemnych: z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki, a także do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru.

Obowiązkowe będą również egzaminy ustne z języka polskiego oraz języka obcego.

Pokaz mody uczniów szkoły Szczepanika

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Trwają matury 2023 w formule 2015 dla uczniów po gimnazjum. Dzisiaj fizyka. Arkusze i odpowiedzi do matur - Strefa Edukacji

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski
Dodaj ogłoszenie