Ułatwienia w spłacie pożyczek unijnych dla przedsiębiorców w województwie wielkopolskim

Materiał partnera zewnętrznego BGK
Pożyczki unijne na pokrycie bieżących wydatków to kolejne rozwiązanie pomocowe, z którego mogą korzystać wielkopolscy przedsiębiorcy. Wsparcie jest skierowana do firm, które odczuwają skutki pandemii COVID-19. Pożyczka jest elementem wielkopolskiego pakietu antykryzysowego.

Właściciele mikro-, małych i średnich firm z województwa wielkopolskiego, dotkniętych skutkami pandemii, mogą liczyć na ułatwienia w spłacie pożyczek unijnych. To efekt współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, który jest dysponentem pieniędzy z Regionalnego Programu Operacyjnego, oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, który zarządza tymi środkami.

Wspólnie z resortami finansów, rozwoju czy funduszy wypracowaliśmy różne formy wsparcia np. wyższe gwarancje kredytowe, możliwość zawieszenia spłat zaciągniętych pożyczek. Zachęcam, by przedsiębiorcy pytali o dostępne rozwiązania w swoich bankach lub w instytucjach finansujących współpracujących z BGK – mówi Krzysztof Antczak, dyrektor Regionu Wielkopolskiego.

Przedsiębiorcy spłacający pożyczki unijne mogą liczyć na szereg udogodnień w spłacie zobowiązania. Nowe warunki spłaty obowiązują już od 20 marca i dotyczą również tych, którzy zdecydują się zaciągnąć pożyczkę unijną w najbliższej przyszłości.

Ułatwienia w spłacie pożyczek unijnych obejmują:

  • dodatkową, sześciomiesięczną karencję w spłacie rat kapitałowych dla przedsiębiorców, którzy korzystają z pożyczek lub się na nie zdecydują,
  • wakacje kredytowe - możliwość wstrzymania na okres 4 miesięcy spłaty zobowiązań,
  • możliwość obniżenia oprocentowania pożyczki,
  • możliwość niestosowania odsetek karnych oraz niepodejmowania działań windykacyjnych dla zaległości w spłacie zobowiązań, wywołanych na skutek COVID-19.

W jaki sposób skorzystać ze wsparcia w spłacie kredytów pożyczek unijnych?

Pożyczkobiorcy, których płynność finansowa pogorszyła się w związku z sytuacją wywołaną koronawirusem, powinni skontaktować się bezpośrednio z instytucją finansującą, z którą zawarli umowę na udzielenie pożyczki. 

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. Instytucja finansująca weźmie pod uwagę, czy sytuacja pożyczkobiorcy faktycznie pogorszyła się lub, czy istnieje ryzyko wystąpienia takich problemów w najbliższej przyszłości. To duże udogodnienie, bo w przypadku niektórych branż spadek dochodów może poważnie dawać się we znaki jeszcze w kolejnych miesiącach.

Pełna lista instytucji finansujących znajduje się tutaj.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich produktów BGK dla firm dotkniętych skutkami pandemii Covid-19 znajdują się na stronie internetowej

www.bgk.pl/pakietpomocy

- dodaje dyrektor Regionu Wielkopolskiego, Krzysztof Antczak.

Już wkrótce nowe udogodnienia dla przedsiębiorców

BGK, w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, pracuje nad kolejną modyfikacją produktów pożyczkowych, w tym między innymi nad rozszerzeniem finansowania o komponent płynnościowy tj. finansowanie wydatków bieżących i kapitału obrotowego . Będą mogli z nich skorzystać przedsiębiorcy, którzy doświadczają problemów z płynnością w związku z COVID-19.

Dodaj ogłoszenie