Zdaniem przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, PiS chce odebrać Polakom prawo do decydowania o sobie i swoim sąsiedztwie. Ma się to stać za sprawą projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Przepisy zakładają, że farmy wiatrowe nie będą mogły powstawać w mniejszej odległości od budynków mieszkalnych, niż wynosi dziesięciokrotność ich wysokości. W praktyce oznacza to, że w odległości 1,5 – 2,0 km od wiatraka żadna osoba mieszkająca w Polsce nie będzie też mogła wybudować domu. Żadnego znaczenia nie będą miały nawet legalne pozwolenia na budowę.

- Za pomocą jednej ustawy posłowie PiS dokonają rzeczy bezprecedensowej w skali świata. Wyrzucą z kraju najtańszą, najbardziej perspektywiczną i innowacyjną branżę, której działalność w kraju wiąże się z wieloma korzyściami dla wszystkich Polaków, oraz zabiorą ludziom możliwość decydowania o tym gdzie i w jakim sąsiedztwie chcą mieszkać. To wszystko na podstawie pojedynczych przypadków turbin, co do których lokalizacji można mieć wątpliwości. Znakomita bowiem większość inwestycji została jednak zrealizowana bez żadnych zarzutów i w zgodzie oraz przy poparciu lokalnej społeczności. Karanie i likwidacja całej branży za te pojedyncze przypadki jest takim samym absurdem jakim byłoby zamknięcie wszystkich dróg w Polsce z tego powodu, że korzystają z nich także pijani kierowcy.  – mówi Wojciech Cetnarski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.


- Energetyka wiatrowa jest absolutnie najbezpieczniejszym rodzajem produkcji energii. Oczywiście są pewne ryzyka, które są związane z tym, ze są to wysokie instalacje, które się obracają, na dużych wysokościach. Nowoczesne turbiny są to jedne z najbezpieczniejszych i najlepiej zadbanych przez operatorów urządzeń energetycznych- tłumaczy Izabela Kielichowska, wiceprezes PSEW.

Średnio gminy, w których zlokalizowane są farmy wiatrowe rocznie wzbogacają się o 1,1 mln zł. Natomiast 1 MW mocy zainstalowanej w farmach wiatrowych w Polsce oznacza wpływy z samych tylko podatków dla gmin na poziomie ponad 50 tys. zł. Dodatkowe zyski z tytułu dzierżawy gruntów pod elektrownie wiatrowe uzyskuje też kilkadziesiąt tysięcy indywidualnych właścicieli gruntów, dzięki czemu rośnie cala gospodarka narodowa. Tymczasem jeśli projekt ustawy antywiatrakowej wejdzie w życie, to z możliwości lokalizowania nowoczesnych elektrowni wiatrowych wykluczone zostanie ponad 99 proc. powierzchni kraju. Proponowane przepisy nie rozwiążą zatem żadnego realnego problemu, a jedynie wymuszą stosowanie w przyszłości kuriozalnie niskich turbin wiatrowych o mniejszej efektywności.

W opinii ekspertów, lepszym pomysłem jest ustawowy obowiązek lokalizowania elektrowni wiatrowych w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które pozwalają lokalnym władzom i społecznościom na wyrażenie swojej wiążącej opinii w kwestii elektrowni wiatrowych. Najlepszym i najbezpieczniejszym dla mieszkańców kryterium dotyczącym lokalizacji jest także indywidualna ocena każdej inwestycji. Dodatkowo w ramach ustawy można wprowadzić wytyczne co do odległości uzależniając je od mocy akustycznej konkretnej turbiny, co umożliwi osobom mieszkającym na danym obszarze skuteczne podjęcie decyzji o budowie bądź sprzeciwie wobec planowanych wiatraków, a władzom egzekwowanie tego prawa.

- Jeżeli chodzi o poziom hałasu, to w momencie, kiedy stoimy pod turbiną, to słyszymy szum o głośności 60 dB. Polskie prawo wymaga, żeby przy ścianie budynku, dźwięk z instalacji nie wynosił więcej niż 45 dB. to zdecydowanie mniej niż pracująca pralka w domu- dodaje Kielichowska.

Dlatego, te obawy, które były podnoszone przy projekcie ustawy były przesadzone. Natomiast narzędzia, które projektu ustawy o inwestycjach w elektrownie wiatrowe zaproponował, definitywnie nie tylko zablokuje rozwój nowych mocy wytwórczych w energetyce wiatrowej w Polsce, ale też niekorzystnie wpłynie na działające projekty.


- Może doprowadzić część z nich, jak nie wszystkie do bankructwa. Biorąc pod uwagę, że część z tych projektów jest realizowana przez małych, polskich deweloperów, to uderzy się we własny rynek- podsumowuje Izabela Kielichowska.

- Farmy wiatrowe zarówno przynoszą Polsce szereg korzyści ekonomicznych oraz społecznych, jak i zwiększają krajowe bezpieczeństwo energetyczne uniezależniając nas od importu paliw kopalnych na przykład zza wschodniej granicy. Dyskusja o ich lokalizowaniu bez wątpienia jest Polsce potrzebna. Ze względu na przyjęty tryb pracy nad ustawą antywiatrakową do tej pory nie było to jednak możliwe. Zamiast więc arbitralnie ograniczać swobodę obywateli i ograniczać naszą niezależność i bezpieczeństwo energetyczne proponujemy rozpoczęcie realnych konsultacji społecznych z udziałem nie tylko decydentów i przedstawicieli branży, ale także mieszkańców, którym obecny projekt odbiera prawo głosu. – podsumowuje Wojciech Cetnarski.

w

fot. Tomasz Bolt