Walka z rakiem priorytetem Parlamentu Europejskiego

Materiał informacyjny Press and Communication Service EPP Group in the European Parliament
Walka z rakiem to jedno z największych wyzwań XXI wieku. Choroby nowotworowe są przyczyną około połowy zgonów w Polsce. W Europie problem ten może dotknąć nawet 200 milionów ludzi.

Będąc świadomym skali problemu, Grupa Europejskiej Partii Ludowej, na wniosek delegacji PO – PSL zainicjowała powstanie specjalnej komisji ONKO ds. profilaktyki, leczenia, monitorowania i rekonwalescencji pacjentów po leczeniu onkologicznym. Jest to jeden z elementów naszego planu walki z rakiem.

Realizujemy tym samym jedną z obietnic, którą składaliśmy w czasie kampanii wyborczej. Mówił o tym wielokrotnie szef Grupy EPL Manfred Weber. Było to również jedno z moich zobowiązań wobec Wielkopolan, którzy wybrali mnie, jako swojego przedstawiciela, w Parlamencie Europejskim.

W obecnej kadencji Grupa EPL będzie naciskać, w ramach prac komisji, na stworzenie przepisów, które pomogą Europejczykom uzyskać równy dostęp do najskuteczniejszych leków i terapii. Chcemy aby każdy Europejczyk, niezależnie od miejsca, w którym mieszka, miał dostęp do najnowszych terapii i leczenia, ponieważ to daje szanse na wyzdrowienie. Walka z rakiem to wyścig z czasem. Dlatego chcemy, żeby wszystkie osoby cierpiące na raka, miały na samym starcie równe szanse.

„Złoty Wrzesień”

Jako Koordynatorka Parlamentu Europejskiego ds. praw dziecka kładę szczególny nacisk na problemy onkologiczne najmłodszych. W Europie istnieją znaczne nierówności w dostępie do opieki oraz wiedzy medycznej, co powoduje do 20 % różnicy w przeżywalności dzieci w poszczególnych krajach UE.

Wrzesień to światowy miesiąc świadomości nowotworów dziecięcych. Rodzice, pacjenci i osoby wyleczone zainicjowały kampanię „Złoty Wrzesień”. Każdego roku organizacje, samorządy i podmioty prywatne okazują swoją solidarność z dziećmi z chorobami nowotworowymi rozświetlając znane budynki na złoto. Symbolem akcji jest złota wstążka.

Z mojej inicjatywy do akcji dołączył Parlament Europejski. W kampanii bierze udział wiele regionów w Europie, także samorząd Poznania i Wielkopolski. Tym sposobem solidaryzujemy się dziećmi, rodzicami, opiekunami i lekarzami, którzy każdego dnia podejmują ogromną walkę z chorobą.

Ufam, że podejmowane przez nas działania podniosą poziom świadomości i wiedzy na temat nowotworów, szczególnie u dzieci.
Z pełną determinacją pracujemy nad europejskimi rozwiązaniami w zakresie walki z rakiem. Europa musi być w tym zakresie solidarna. Dla nas i dla naszych dzieci. To nasze wielkie zobowiązanie.


Dodaj ogłoszenie