WAŻNE! Waloryzacja, trzynasta i czternasta emerytura: dla kogo,terminy i kwoty wypłaty. Wszystko wiadomo, są ustawy!

Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Trzynasta emerytura 2021 jest gwarantowana obowiązującą ustawą. Czternastą na 2021 r. dopiero ustawa musi ustanowić. Podobnie jak zatwierdzić wysokość najniższej emerytury 2021, która ma być bazą dla dodatkowych świadczeń. Sejm właśnie w czwartek 21 stycznia uchwalił obie niezbędne ustawy. Adam Jankowski / Polska Press
Emeryci w tym roku dostaną dodatkowe pieniądze dwa razy: w kwietniu trzynastą emeryturę, a w listopadzie czternastą. Uchwalona jest też ustawa o waloryzacji emerytur. Wszystko to stało się wczoraj, w czwartek 21 stycznia!

Już wszystko jest pewne – przynajmniej w odniesieniu do minimalnej emerytury, emerytury trzynastej i czternastej. Może się jeszcze zmienić sam wskaźnik waloryzacji – na nieznacznie wyższy, nie jest bowiem znany oficjalny poziom inflacji uwzględniany ustawowo przy ustalaniu wskaźnika marcowej waloryzacji rent i emerytur. Ekonomiści twierdzą, że będzie on wyższy niż założony w ustawie. Ale jeśli, to zwiększy on waloryzację o dosłowne niemal grosze, a z całą pewnością nie podwyższy już emerytury minimalnej (1 250 zł brutto), w konsekwencji także wysokości trzynastych i czternastych emerytur.

1250 zł – od 1 marca 2021 r. tyle wyniesie najniższa emerytura. Sejm przyjął właśnie ustawę dotyczącą waloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych. Co zakłada? Wzrost świadczeń emerytalno-rentowych od marca 2021 r. o wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej jednak niż o kwotę 50 zł. – Troska o sytuację materialną osób starszych jest dla nas szczególnie istotna – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Przykładowe wyliczenia - kwoty brutto, bez uwzględnienia podatku (PIT)
Przykładowe wyliczenia - kwoty brutto, bez uwzględnienia podatku (PIT)

Uchwalona w czwartek 21 stycznia przez Sejm także ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów zakłada wypłatę tzw. 14. emerytury już od listopada br. – To przykład spełnionej obietnicy i przejaw troski o sytuację materialną polskich emerytów i rencistów – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Czternasta emerytura ma trafić do 9,1 mln osób.

Bazą prawną do ustalenia kto i ile dostanie dodatkowych świadczeń jest ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jej treść zostanie znowelizowana na potrzeby waloryzacji emerytur i rent. odpowiedni projekt ustawy - o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw - autorstwa Rady Ministrów wpłynął do Sejmu 23 grudnia ub. r. i został skierowany do I czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. odbędzie się ono w przyszłym tygodniu.

Dodatkowa emerytura tzw. 13 emerytura od ubiegłego roku uregulowana jest jako stałe dodatkowe świadczenie r. uregulowana jest w ustawie z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów i obowiązuje zarówno w 2021 r. jak i w kolejnych latach.

Klikając w ten tekst trafisz na pełną treść ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym

TEMATY DNIA! Kliknij i przeczytaj!

Czternasta emerytura w 2021 r. i zasady jej wypłaty muszą być dopiero uregulowane ustawowo.

Bazą do ustalenia wysokości dodatkowych świadczeń: 13 i 14 emerytury będzie najniższa emerytura.

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw skierowanej w połowie grudnia ub.r. przez rząd do Sejmu jest ona przewidywana na 2021 r. w wysokości 1 250 zł. Jednakże w związku z wyższą niż planowana na 2020 r. inflacja, mówi się też o kwocie 1 300 zł. Ile wyniesie minimalna emerytura, a w konsekwencji trzynasta emerytura zdecydują więc posłowie w toku prac sejmowych.

ZADBAJ O PIENIĄDZE! Kliknij i przeczytaj!

Kto dostanie 13 i 14 emeryturę 2021

13 i 14 emeryturę powinni dostać wszyscy emeryci – w przypadku czternastej emerytury różne będą jednak kwoty wypłaty.
W 2020 r. trzynastą emeryturę otrzymało ponad 9,8 mln emerytów – w sumie na ich konta trafiło 10,9 mld zł. W 2021 r. rząd zarezerwował na 13. Emeryturę 15 mld zł.
Według projektu trzynasta emerytura ma wynieść dla wszystkich emerytów kwotę równą najniższej emeryturze (wg projektu 1250 zł brutto). Tyle powinno trafić do każdego emeryta w kwietniu 2021 r. poza normalną kwietniową emeryturą.
Także czternastą emeryturę mają otrzymać wszyscy emeryci, ale w zróżnicowanej wysokości - dla części emerytów będzie ona niższa niż minimalna emerytura 2021. Na czternastki w budżecie państwa zarezerwowano 11,4 mld zł.

Majówka 2021

Zadbaj o zdrowie seniora

miejsce #9

Laica

Laica NE2003

80,00 zł
miejsce #16

Body Sculpture

BODY SCULPTURE STABILIZATOR łOKCIA BNS 3105

21,99 zł
miejsce #18

Mata do masażu stóp

64,00 zł
Materiały promocyjne partnera

Ile wyniesie 14 emerytura 2021

Dla zdecydowanej większości emerytów czternasta emerytura zostanie wypłacona w wysokości emerytury minimalnej.
Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że czternastą emeryturę ma otrzymać 9,1 mln osób, z czego 7,9 mln emerytów w pełnej wysokości – czyli w wysokości najniższej emerytury. Są to osoby, których emerytura nie jest wyższa od kwoty 2,9 tys. zł brutto.
Emeryci otrzymujący świadczenie w wyższej wysokości będą mieli czternastą pomniejszoną na zasadzie złotówka za złotówkę – licząc od podstawy 2 900 zł. Jeśli np. ktoś ma emeryturę w wysokości 3 900 brutto, to wysokość czternastki będzie miał pomniejszoną o 1 000 zł.
Czternasta emerytura powinna trafić do emerytów wraz z listopadową stałą emeryturą.

W SKRÓCIE - WALORYZACJA

 • Od 1 marca br. najniższe świadczenia zostaną podwyższone odpowiednio do:

 • 1250 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej (z 1200 zł),

 • 937,50 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (z 900 zł).

 • Inne okoliczności:

 • Z uwagi na obecną niepewną sytuację w kraju związaną z ogłoszonym stanem epidemicznym oraz faktem, że dopiero w lutym 2021 r. znany będzie przyszłoroczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent, zapisy ustawy przewidują dodatkowe rozwiązanie na wypadek, gdyby ogłoszony w lutym 2021 r. wskaźnik waloryzacji okazał się wyższy niż 104,16 proc. (który to wskaźnik zapewnia, przy świadczeniach najniższych, wzrost o gwarantowaną kwotę 50 zł).

 • W takim przypadku do wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych zostanie zastosowana waloryzacja procentowa w oparciu o rzeczywisty wskaźnik waloryzacji.

 • Modyfikacja zasad waloryzacji będzie zastosowana do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, a także miesięcznego progu uprawniającego do uzyskania świadczenia 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz miesięcznego progu uprawniającego do przyznania świadczenia wyrównawczego dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych.

W SKRÓCIE - 13 EMERYTURA

 • Wszyscy emeryci i inni uprawnieni otrzymają ją w kwietniu w wysokości 1 250 zł brutto, wraz z normalną emeryturą za ten miesiąc; tyle od marca ma bowiem wynosić minimalna emerytura, a jej wysokość decyduje o wysokości trzynastki.
 • Wszyscy emeryci i inni uprawnieni do trzynastki otrzymają ją w jednakowej wysokści.
 • Jednorazowe świadczenie przysługuje pobierającym, m.in.: emerytury i renty z ZUS, emerytury i renty rolnicze (KRUS), emerytury i renty służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty inwalidów wojennych i wojskowych, i rodzicielskie świadczenie uzupełniające.
 • Żeby otrzymać to świadczenie, nie trzeba składać wniosków. Jest ono przyznawane „z urzędu". Trzynastka jest jednocześnie wolna od potrąceń egzekucyjnych i nie wlicza się do dochodu.
 • Po raz pierwszy emeryci i renciści otrzymali dodatkowe świadczenie w 2019 roku, od marca 2020 roku trzynasta emerytura ma charakter stałego rocznego dodatku.

W SKRÓCIE - 14 EMERYTURA

 • 14. emerytura ma być wypłacana z urzędu wraz ze świadczeniem w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w listopadzie 2021 r. (z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty w grudniu 2021 r. – w przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych oraz w styczniu 2022 r. – w przypadku okresowo co kwartał wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników).
 • Decyzje w sprawie 14 emerytury będą wydawać i świadczenie to wypłacać będą właściwe organy emerytalno-rentowe. W razie zbiegu prawa do świadczeń wypłacanych przez dwa organy, decyzje wydaje i 14 emeryturę wypłacać będzie ZUS.
 • Kwota 14. emerytury nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie (np. ulgę rehabilitacyjną). Z kwoty 14 emerytury nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.
 • Koszt wypłaty tzw. 14 emerytury szacuje się na 11,4 mld zł. Świadczenie ma trafić do 9,1 mln świadczeniobiorców (93,76 proc. ogółu). Zdecydowana większość, bo ok. 7,9 mln świadczeniobiorców otrzyma wypłatę w pełnej wysokości (w kwocie najniższej emerytury), a ok. 1,2 mln świadczeniobiorców w wysokości niższej – ze względu na wysokość otrzymywanego świadczenia powyżej 2900 zł miesięcznie.

ŁAP OKAZJE! Kliknij i przeczytaj!

Majówka 2021

Szukasz prezentu dla dziewczyny, partnerki, żony?

Materiały promocyjne partnera

Szukasz prezentu dla chłopaka, partnera, męża?

Materiały promocyjne partnera

Książka w prezencie? Świetny pomysł

miejsce #11

Atlas wysp odległych

37,79 zł
miejsce #12

Miasto na Górze

7,39 zł
miejsce #15

Noc poślubna

29,90 zł
miejsce #19

Dzidek

26,80 zł
Materiały promocyjne partnera

Zmysłowe perfumy w dobrych cenach

miejsce #4

ADIDAS ACTIVE BODIES 100ml

117,99 zł50,99 zł-57%
miejsce #11

Jesus Del Pozo HALLOWEEN MAN 125ml

219,99 zł139,99 zł-36%
Materiały promocyjne partnera

Odrobina relaksu należy się każdemu

miejsce #19

Medisana

Medisana MCN 88930

399,99 zł
miejsce #20

Medisana

Medisana MC 825

671,98 zł
Materiały promocyjne partnera

Wyższe mandaty od skarbówki z początkiem maja

Wideo

Komentarze 6

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

k
kermit

niewiele to daje jak się wcześniej nie oszczędzało dodatkowo, ja od dawna oszczędzam na emeryturę a teraz jeszcze doszło ppk z czego też się cieszę

G
Gość

Senat może zablokować ?

S
Sprocket

Składki na ZUS są obowiązkowe i faktycznie są podatkiem. To dlaczego wszystkie urwy od SLD na PiS-ie kończąc każą płacić podatek od emerytur? Już raz zapłacono!!! Łapy precz od emeryckich śrubek, urwy!!!

G
Gość
22 stycznia, 7:26, Gość:

I bedzie tak jak powinno być w kraju europejskim. Na zachodzie od dawna wypłacane są emerytury dodatkowe - dwie w ciągu roku dla emerytów.

Zadne panstwo zachodnie nie moze sobie pozwolic na tak mlodych emerytow jak u nas i u wschodnich sasiadow a zwlaszcza emerytki.

G
Gość

I bedzie tak jak powinno być w kraju europejskim. Na zachodzie od dawna wypłacane są emerytury dodatkowe - dwie w ciągu roku dla emerytów.

G
Gość

Szanowni Dziennikarze, proszę o informacje dotyczące wypłat emerytur dla kobiet rocznik 1953. Było o nich bardzo głośno. Czy ZUS ma jakąś analizę co do wielkości tych kwot? Bardzo dziękuję za informacje.

Dodaj ogłoszenie