W najbliższy weekend w Sielinku w ramach targów odbędzie się XXII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni Pola.

4-5 czerwca w centrum wystawowym ODR w Sielinku odbędą się Wielkopolskie Targi Rolnicze. Impreza ta co roku ściąga prawdziwe tłumy. To doskonała okazja do zapoznania się z nowinkami, a przy okazji możliwość spędzenia udanego dnia w plenerze. Tradycja targów  organizowanych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu sięga 1993 roku. Początkowo, jak wspominają organizatorzy, była to impreza typowo lokalna, jednak z czasem przerodziła się w targi o zasięgu wojewódzkim, a nawet krajowym.

W tegorocznych targach wezmą udział  firmy z branż maszynowych, nasiennych, nawozowo-paszowych, hodowlanych, budowlanych i  innych związanych z rolnictwem.

Na obszarze 3 ha będzie prezentowana kolekcja roślin uprawnych w szerokim przekroju odmianowym, z uwzględnieniem tych z listy odmian zalecanych.  Na polach odbędą się również pokazy różnego typu maszyn rolniczych w praktycznym działaniu.

Integralną częścią imprezy będzie Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, prezentująca czołówkę hodowlaną bydła mięsnego i mlecznego, trzody chlewnej, koni, owiec, kóz i drobiu.