Wolontariusze Banku Pekao mimo pandemii niosą pomoc lokalnym społecznościom

Materiał informacyjny Banku Pekao S.A.
Pomoc jeżykom - Nysa
Pomoc jeżykom - Nysa
Udostępnij:
Ponad 50 grantów na projekty zainicjowane przez wolontariuszy Banku Pekao S.A. – każdy w wysokości do 4500 zł – tak w skrócie można podsumować II edycję konkursu „Jesteśmy blisko”. Inicjatywa z udziałem wolontariuszy nabrała szczególnego charakteru ze względu na pandemię koronawirusa. Pracownicy Banku udowodnili, że być blisko można nawet z zachowaniem reżimu sanitarnego i dystansu społecznego.

W 2019 roku, z okazji obchodów swojego 90-lecia, Bank Pekao S.A. zorganizował pierwszą edycję konkursu grantowego „Jesteśmy blisko”, w którym to pracownicy wskazywali jakie inicjatywy wolontariackie chcieliby zrealizować na rzecz lokalnych społeczności. Sukces przeprowadzonych projektów zaostrzył apetyt wolontariuszy na pomaganie, dlatego bank wraz ze swoją Fundacją im. dr. Mariana Kantona podjął decyzję o kolejnej edycji 2020. Celem akcji było wspieranie lokalnych inicjatyw z obszaru edukacji, kultury i sztuki, ekologii oraz ochrony zdrowia. Każdy pracownik mógł zgłosić projekt, zaangażować w niego koleżanki i kolegów i wspólnie walczyć o grant na realizację przedsięwzięcia. Pomysłodawcy inicjatyw dostosowali propozycje akcji do panujących warunków. Wśród zwycięskich projektów znalazły się m.in. organizacja wydarzeń sportowych, pomoc dla schronisk i przytulisk dla zwierząt, remont placówek edukacyjnych czy sadzenie drzew.

– Pracownicy Banku Pekao S.A. z całej Polski pomagali potrzebującym i przeciwdziałali wykluczeniu przez kilka ostatnich tygodni. Edycja 2020 miałą szczególne znaczenie ze względu na pandemię COVID-19. Mieliśmy na uwadze, że część pomysłów będzie wymagać pewnej modyfikacji w związku z koniecznością utrzymania reżimu sanitarnego. Trudna sytuacja wywołała niespodziewany efekt – wolontariusze chcieli pomagać jeszcze bardziej. Przezwyciężyliśmy trudności i wspólnie zrealizowaliśmy ponad 50 przedsięwzięć. Cieszymy się, że konkurs „Jesteśmy blisko” odbył się ponownie, a w związku z dużym zaangażowaniem wolontariuszy planujemy nadanie akcji cyklicznego charakteru – mówi Piotr Borowiec, Dyrektor Biura Wolontariatu i Kultury Korporacyjnej w Banku Pekao S.A. i Prezes Zarządu Fundacji Banku Pekao S.A. im. dr. Mariana Kantona.

Konkurs „Jesteśmy blisko” został zainicjowany przez Banku Pekao S.A. i jego Fundację im. dr. Mariana Kantona. Zgłoszenia wolontariuszy stanowiły odpowiedzi na aktualne, lokalne potrzeby: m.in. w Koszalinie wolontariusze Banku Pekao S.A. zamontowali domki dla kotów na zimę, seniorzy z zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego w Otwocku otrzymali kącik biblioteczny wzbogacony o audiobooki, a lubelskie hospicjum dla dzieci koncentrator tlenu dla dzieci cierpiących na niewydolność oddechową.

– Wspólne czynienie dobra pozwala wolontariuszom sprawdzić się w zupełnie nowych okolicznościach. Angażując się w działania dla wspólnego dobra, możemy się lepiej poznać i wzajemnie wspierać. Bank Pekao S.A. jest instytucją odpowiedzialną społecznie i nie pozostał obojętny na los Polaków, szczególnie w czasie pandemii COVID-19. Dzięki wsparciu inicjatyw pracowniczych możemy wywołać uśmiech na twarzach osób, którym pomagamy – mówi koordynująca przebieg konkursu grantowego Anna Strukowicz, Ekspert w Biurze Wolontariatu i Kultury Korporacyjnej Banku Pekao S.A., koordynująca projekt.

Podczas edycji 2020 pracownicy realizowali projekty w małych grupach, z zachowaniem dystansu społecznego. Wolontariusze swoją postawą udowodnili, że mają otwarte oczy i serca wrażliwe na problemy społeczności, w których żyją.

Materiał oryginalny: Wolontariusze Banku Pekao mimo pandemii niosą pomoc lokalnym społecznościom - Dziennik Bałtycki

Dodaj ogłoszenie