Wolontariusze – najlepsi przyjaciele wszystkich potrzebujących pomocy.

Materiał promocyjny
Udostępnij:

Wolontariusze – najlepsi przyjaciele wszystkich potrzebujących pomocy.

Konkurs Wielkopolski Wolontariusz Roku rozstrzygnięty!

Wolontariat nigdy nie przemija - i zawsze jest czas oraz potrzeba pomocy.

To hasło przyświecało 12 grudnia w samo południe wielkopolskim obchodom Dnia Wolontariusza, zorganizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, a także Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związku Organizacji Pozarządowych w Poznaniu w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Gospodarzami spotkania byli Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

- To wielka wartość dla młodego człowieka, kiedy może uczestniczyć w ruchu wolontariackim. Daje im przekonanie, że warto czynić dobro, bo dzięki swoim działaniom tworzą lepszy świat. Wielu młodych ludzi ma naturalną potrzebę pomagania innym i nie skupia się wyłącznie na sobie. To naprawdę cenne!- mówił marszałek Marek Woźniak.

- Oby tej energii, sił i pasji niesienia pomocy nigdy naszym wolontariuszom nie zabrakło. By zarażali nas wrażliwością wsłuchiwania się w innego człowieka. I za to chcemy im podziękować życząc, by zawsze byli otwarci na potrzeby osób, które potrzebują naszej pomocy – podkreślała pani Marzena Wodzińska.

Dzień wolontariatu jest także dowodem na to, że dobrowolne działanie na rzecz innych nigdy nie przemija, nie jest tylko samym hasłem, ale przede wszystkim życiową filozofią bardzo wielu ochotników, którzy wzięli udział w konkursie Barwy Wolontariatu.

Na uwagę zasługuje fakt, iż w obchodach uczestniczyło około 1200 młodych ludzi, a do konkursu zgłosiło się ponad 80 osób, które wolontariat pojmują jako życiową pasję! Organizatorzy powitali ich z nieukrywaną radością.

W ramach konkursu, poznański student ostatniego roku medycyny Miłosz Jakubek został Wielkopolskim Wolontariuszem Roku.

Miłosz znalazł się w konkursie dzięki zgłoszeniu przez Fundację Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio", i z wolontariatem związany jest od roku 2015. Człowiek bardzo skromny, pracowity i życzliwy. Z jednakową pasją obszywał paczki, dźwigał kartony z darami, roznosił ulotki o Fundacji po kościołach i aptekach i piekł ciasta na fundacyjne festyny, jak również pracował w redakcji kwartalnika Medicus Mundi Polonia oraz przy pracach nad książką o wolontariuszach Fundacji. W lipcu tego roku Miłosz wyjechał do Kenii, gdzie przez trzy miesiące pracował w ośrodku misyjnym w Kithathu. W tamtejszej przychodni codziennie przyjmował pacjentów zgłaszających się z różnymi dolegliwościami, odbierał porody, pracował też z dziećmi z ochronki, która działa przy misji – z maluchami do 4 roku życia, dziećmi przeważnie niedożywionymi, chorymi i doświadczającymi przemocy. Dla tych malców właśnie Miłosz z ogromnym zaangażowaniem włączył się w zbieranie środków na budowę „Domu z Marzeń”, który Fundacja buduję w Kithatu (budowa jest współfinansowana przez MSZ w ramach programu Polska Pomoc Rozwojowa 2017).

Zaszczytne drugie miejsce zajął Marcin Leciejewski, desygnowany do konkursu przez Lokalne Centrum Wolontariatu przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwonaku. Urodzony w 1979 roku Marcin, realizuje idee wolontariatu od 2016 roku. Jego entuzjazm dla pomagania innym równy jest cierpliwości, radości i otwartości. Pomaga osobie niepełnosprawnej na wózku, również Marcinowi, który z dumą nazywa wolontariusza jedynym przyjacielem, jakiego ma. Trzecie miejsce zajęła Kasia Papież, zgłoszona do konkursu przez Migrant Info Point (Fundacja Centrum Badań Migracyjnych). Urodzona w 1983 roku pani Katarzyna wolontariatem zajmuje się od marca tego roku.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza obchodzony jest nieco wcześniej od wielkopolskiej edycji, bo 5 grudnia. Wyznaczony został przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1985 roku, w dowód uznania za zaangażowanie w pracę na rzecz innych ludzi.

Święto wolontariusza jest zatem okazją wyrażenia im wdzięczności za poświęcenie swojego czasu innym ludziom oraz za gotowość do działania w celu poszukiwania skutecznych rozwiązań.

Tak można też odebrać dwugodzinny koncert zespołu wokalnego z Poznania Audiofeels wykonującego muzykę w stylu vocal play, w którym głos wykorzystywany jest nie tylko do śpiewu, ale także do imitacji instrumentów muzycznych takich jak perkusja, gitara basowa czy instrumenty klawiszowe. Młodzież świetnie się bawiła, tym bardziej utwierdzając się w przekonaniu, że WARTO POMAGAĆ. I jak mówili uczestnicy spotkania - wszystkich chętnych zapraszają stale do współpracy!

Wideo