Wyniki wyborów 2018 do rady gminy Jerzmanowice-Przeginia

  Poniższa lista przedstawia oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2018. Źródło PKW.

  – kandydat otrzymał mandat

  Okręg 1

  Sołectwo Jerzmanowice I + Gotkowice. Okręg nr 1 w swoich granicach zawiera terytorialnie całe Gotkowice oraz część Jerzmanowic. Południowa granica tego okręgu biegnie w miejscowości Jerzmanowice od skrzyżowania drogi krajowej A94 i drogi powiatowej Sąspów-Ojców wzdłuż drogi gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 442, następnie na skrzyżowaniu koło cmentarza skręca i biegnie wzdłuż drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 397, następnie na skrzyżowaniu zakręca i biegnie wzdłuż drogi oznaczonej nr działki 36/1 do wysokości działki oznaczonej nr 81/8, i dalej wzdłuż granicy między działką nr 82/7, a działkami 81/5 i 81/6 do granicy Jerzmanowic z Czubrowicami. Od tego miejsca granica tego okręgu biegnie wzdłuż granicy administracyjnej Jerzmanowic z Czubrowicami i z Przeginią. Następnie wzdłuż granicy administracyjnej Gotkowic z Przeginią, z Sułoszową I i ze Sąspowem do skrzyżowania drogi krajowej A94 z drogą powiatową czyli do punktu początkowego.

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Kamil Adam Tytko

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA GWIZDAŁY

  171 (42,43%)

  Piotr Jakub Ząbczyński

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  232 (57,57%)

  Okręg 2

  Sołectwo Jerzmanowice II. Granica okręgu nr 2 biegnie od skrzyżowania drogi krajowej A94 z drogą powiatową Sąspów-Ojców, wzdłuż drogi krajowej po granicy Jerzmanowic ze Sąspowem do wysokości działki oznaczonej w ewidencji jako nr 905. Następnie granica okręgu biegnie wzdłuż granicy działek nr 905 i nr 907 w linii prostej do punktu wspólnego działek nr nr 928, 929 i 931/1 i dalej linią prostą przez punkt wspólny działek nr nr 969, 980, 981, punkt wspólny działek nr nr 1033/6, 1033/14 i 1024. Następnie wzdłuż granicy działek nr 1033/6 i nr 1033/15 do drogi gminnej oznaczonej nr 644/1, dalej granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż drogi oznaczonej nr 644/1 za skrzyżowaniem wzdłuż drogi ozn. nr 676. Na wysokości działki nr 703 granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż granicy działek nr 699 i nr 703 do punktu wspólnego działek nr nr 700, 701 i 712/3, dalej w linii prostej do punktu wspólnego działek nr nr 753/7, 751/2 i 751/3. Dalej wzdłuż granicy działek nr 751/3 i nr 753/7 przebiega przez drogę powiatową Szklary-Jerzmanowice i wzdłuż granicy działek nr 562/2 i nr 567/11 do punktu wspólnego działek nr nr 562/2, 567/6 i 567/11, następnie linią prostą do punktu wspólnego działek nr nr 1283/3, 1285/3 i 1285/9, wzdłuż granicy działek nr 1283/2 i nr 525/4, nr 526/2 i nr 525/1 do skrzyżowania dróg gminnych k. cmentarza i następnie drogą ozn. nr 442 do punktu początkowego tj. skrzyżowania drogi krajowej A94 z drogą powiatową Sąspów-Ojców.

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Maria Magdalena Adamczyk

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA GWIZDAŁY

  147 (31,68%)

  Damian Kamil Niedziółka

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA CHOCHÓŁ

  249 (53,66%)

  Adrian Emanuel Krzystanek

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  68 (14,66%)

  Okręg 3

  Sołectwo Jerzmanowice III. Granica okręgu nr 3 biegnie wzdłuż drogi krajowej A94 po granicy administracyjnej Jerzmanowic z Sąspowem od wysokości działki oznaczonej w ewidencji jako nr 905 w kierunku Krakowa, następnie biegnie po granicy administracyjnej obrębu Jerzmanowice z Bębłem, aż do granicy z Łazami, następnie wzdłuż drogi oznaczonej nr 1247 i nr 644/1 będące granicą administracyjną obrębu Jerzmanowice i obrębu Łazy do wysokości działki nr 1033/6. Następnie granica okręgu łamie się w kierunku północnym i biegnie po granicy działek nr 1033/6 i nr 1033/14 do punktu wspólnego działek nr nr 1033/6, 1033/14 i 1024. Z tego punktu linią prostą granica biegnie przez punkt wspólny działek nr nr 969, 980, 981, do punktu wspólnego działek nr nr 928, 929 i 931/1 i dalej wzdłuż granicy działek nr 905 i nr 907 do przecięcia się z drogą krajową A94.

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Konrad Stanisław Gzyl

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA GWIZDAŁY

  294 (67,12%)

  Stanisława Zofia Gzyl

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  144 (32,88%)

  Okręg 4

  Sołectwo Jerzmanowice IV. Granica okręgu nr 4 zaczyna się na granicy administracyjnej Jerzmanowic i Czubrowic na wysokości działki nr 81/6 i biegnie wzdłuż granicy między działkami oznaczonymi jako nr 81/5 i 82/3 do przecięcia się z droga gminną oznaczoną nr 36/1, dalej załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie po drodze ozn. nr 36/1 do skrzyżowania z drogą gminną ozn. nr 397, następnie po drodze ozn. nr 397 do skrzyżowania k. cmentarza. Dalej granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działek nr 526/2 i nr 525/4 oraz nr 1283/2 i nr 1285/3 do punktu wspólnego działek nr nr 1283/2, 1285/3 i 1285/9. Z tego punktu linią prostą granica okręgu biegnie do punktu wspólnego nr nr 562/2, 567/11 i 567/6 i następnie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim oraz biegnie wzdłuż działek nr 562/2 i nr 565, przechodzi przez drogę powiatową Szklary-Jerzmanowice. Następnie biegnie wzdłuż granicy działek nr 753/7 i nr 752, oraz nr 751/3 do punktu wspólnego działek nr nr 753/7, 751/3 i 751/2. Z tego punktu linią prostą granica okręgu biegnie do punktu wspólnego działek nr nr 712/3, 701 i 700, i dalej wzdłuż granicy działek nr 703 i nr 699 do działki nr 676, użytkowanej jako droga. Po tej drodze granica biegnie do skrzyżowania dróg gminnych oznaczonych jako działki nr 890 i nr 644/1, a następnie biegnie wzdłuż granic administracyjnych Jerzmanowic z Łazami, z Szklarami i z Czubrowicami do punktu początkowego tj. na wysokości działki nr 81/6.

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Grzegorz Mateusz Seweryn

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA GWIZDAŁY

  278 (64,06%)

  Bartłomiej Seweryn

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  156 (35,94%)

  Okręg 5

  Sołectwo Szklary. Okręg nr 5 obejmuje terytorialnie obręb Szklary w całości po granicy ewidencyjnej miejscowości Szklary

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Tomasz Paweł Chochół

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA CHOCHÓŁ

  195 (65,44%)

  Marcin Józef Szklarczyk

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  103 (34,56%)

  Okręg 6

  Sołectwo Łazy. Okręg nr 6 obejmuje terytorialnie obręb Łazy w całości po granicy ewidencyjnej miejscowości Łazy.

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Joanna Małgorzata Chałupka

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA GWIZDAŁY

  152 (56,51%)

  Władysław Kazimierz Sikorski

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  117 (43,49%)

  Okręg 7

  Sołectwo Sąspów I. Granica okręgu nr 7 biegnie od skrzyżowania drogi krajowej A94 z drogą powiatową Sąspów-Ojców, wzdłuż granicy administracyjnej Sąspowa z Gotkowicami, Sułoszową I, Wolą Kalinowską do skrzyżowania z drogą powiatową Sąspów-Ojców, a następnie wzdłuż tej drogi powiatowej w kierunku Jerzmanowic do skrzyżowania z drogą gminną oznaczoną nr 1086/3. Następnie granica biegnie wzdłuż drogi gminnej do wysokości działki nr 614/1 i załamuje się w kierunku południowo-zachodnim oraz biegnie granicami działek nr 614/1 i nr 615/1, nr 614/3 i nr 615/3, nr 318/1 i nr 317/1 do drogi krajowej A94. Z tego miejsca granica biegnie wzdłuż drogi krajowej w kierunku na Olkusz do punktu początkowego tj. skrzyżowania drogi krajowej A94 z drogą powiatową Sąspów-Ojców.

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Waldemar Dariusz Kowalczyk

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA GWIZDAŁY

  154 (40,74%)

  Renata Janina Kaczmarczyk-Rusek

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NA RZECZ ROZWOJU SĄSPOWA

  224 (59,26%)

  Okręg 8

  Sołectwo Sąspów II. Granica okręgu nr 8 biegnie od skrzyżowania drogi powiatowej Sąspów-Ojców z drogą gminną Sokolec-Kalinów wzdłuż granicy administracyjnej Sąspowa z Wolą Kalinowską, Ojcowem do granicy z Jerzmanowicami na drodze krajowej A94. Następnie granica przebiega wzdłuż drogi krajowej do wysokości działki nr 318/1. Dalej granica biegnie po granicy działek nr 318/1 i nr 317/1, nr 614/3 i nr 615/3, nr 614/1 i nr 615/1 do drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 1086/3, po drodze gminnej do drogi powiatowej Sąspów Ojców, następnie wzdłuż tej drogi powiatowej w kierunku Ojcowa do punktu początkowego tj. skrzyżowania drogi powiatowej Sąspów-Ojców z drogą gminną Sokolec-Kalinów.

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Wojciech Roman Szwajcowski

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA GWIZDAŁY

  235 (69,53%)

  Bogdan Paweł Szlachta

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  103 (30,47%)

  Okręg 9

  Sołectwo Przeginia I. Granica okręgu nr 9 biegnie od punktu wspólnego działek nr nr 298/1, 299/5 i 1261 wzdłuż granicy administracyjnej Przegini z Sułoszową II, Sułoszową I, Gotkowicami, Jerzmanowicami, Czubrowicami do wysokości działki nr 1090/2, a następnie wzdłuż granicy działek nr 1089 i nr 1090/4, nr 1133/6 i nr 1134/3, nr 1133/4 i nr 1134/1, przez drogę krajową wzdłuż granicy działek nr 298/26 i nr 299/7, nr 299/5 i nr 298/14 do punktu początkowego tj. punktu wspólnego działek nr nr 298/1, 299/5 i 1261.

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Robert Józef Bąbka

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA GWIZDAŁY

  220 (57,44%)

  Adam Ruszkowski

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  163 (42,56%)

  Okręg 10

  Sołectwo Przeginia II. Granica okręgu nr 10 biegnie od punktu wspólnego działek nr nr 206/2, 1260 wzdłuż granicy administracyjnej Przegini z Sułoszową II do punktu wspólnego działek nr nr 298/1, 299/5 i 1261, a następnie wzdłuż granicy działek nr 299/5 i nr 298/14, nr 299/7 i nr 298/26, przez drogę krajową i dalej wzdłuż granicy działek nr 1133/4 i nr 1134/1, nr 1133/6 i 1134/3, nr 1089 i nr 1090/4 do granicy z miejscowością Czubrowice przy końcu działki nr 1089, a następnie wzdłuż granicy administracyjnej Przegini z Czubrowicami do wysokości działki nr 935/14. Dalej granica biegnie wzdłuż granicy działek nr 936/3 i nr 935/13 do skrzyżowania drogi gminnej Przeginia-Zawada z drogą powiatową Krzeszowice-Przeginia, dalej wzdłuż drogi powiatowej do drogi krajowej A94, dalej wzdłuż drogi krajowej w kierunku Krakowa do wysokości działki nr 200/9. Następnie granica biegnie wzdłuż granicy działek nr 200/6 i nr 200/9, nr 200/4 i nr 200/7 do drogi oznaczonej nr 1260, wzdłuż tej drogi do punktu początkowego tj. punktu wspólnego działek nr nr 206/2, 1260.

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Kazimierz Józef Baran

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA GWIZDAŁY

  217 (56,36%)

  Paweł Mosurek

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  168 (43,64%)

  Okręg 11

  Sołectwo Przeginia III. Granica okręgu nr 11 biegnie od punktu wspólnego działek nr nr 206/2, 1260 wzdłuż drogi oznaczonej nr 1260, a następnie biegnie wzdłuż granicy działek nr 200/4 i nr 200/7, nr 200/6 i nr 200/9 do drogi krajowej, przez drogę krajową w kierunku Olkusza i skręca w kierunku Czubrowic po drodze powiatowej Krzeszowice-Przeginia do skrzyżowania z drogą gminną Przeginia-Zawada i dalej wzdłuż granicy działek nr 936/3 i nr 935/13 do końca działki nr 935/14. Następnie granica przebiega po granicy administracyjnej Przegini z Zedermanem, z Sułoszową II do punktu początkowego tj. punktu wspólnego działek nr nr 206/2, 1260.

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Barbara Mosurek

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA GWIZDAŁY

  212 (58,56%)

  Marianna Janina Kołodziejczyk

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  150 (41,44%)

  Okręg 12

  Sołectwo Czubrowice I. Granica okręgu nr 12 biegnie od punktu gdzie droga oznaczona w ewidencji gruntów nr 1260 dotyka granicy gminy Olkusz (miejscowość Zawada), następnie biegnie wzdłuż granicy administracyjnej Czubrowic z gminą Olkusz, następnie granicą Czubrowic z Przeginią , z Jerzmanowicami do wysokości działki nr 657. Dalej granica okręgu przebiega wzdłuż granic działek nr 661 i nr 657, nr 655/2 i nr 660/2, nr 654/2 i nr 659/2, w linii prostej do drogi powiatowej Krzeszowice-Przeginia, następnie około 70 m wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Przegini po to aby skręcić w drogę oznaczoną nr 1260, którą granica biegnie już do punktu początkowego, tj. miejsce gdzie droga nr 1260 dochodzi do granicy gminy Olkusz.

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Sabina Barbara Babiuch

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA GWIZDAŁY

  171 (63,10%)

  Paweł Mariusz Sołtysik

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  100 (36,90%)

  Okręg 13

  Sołectwo Czubrowice II. Granica okręgu nr 13 biegnie od punktu gdzie droga oznaczona w ewidencji gruntów nr 1260 dotyka granicy gminy Olkusz (miejscowość Zawada), następnie biegnie wzdłuż tej drogi w kierunku wschodnim do drogi powiatowej Krzeszowice-Przeginia, następnie około 75 m wzdłuż drogi powiatowej i dalej wzdłuż granicy działek nr 654/2 i nr 659/2, nr 655/2 i nr 660/2, nr 661 i nr 657 do granicy Czubrowic z obrębem Jerzmanowice. Dalej granica okręgu przebiega wzdłuż granicy administracyjnej Czubrowic z Jerzmanowicami, od południowej strony z Racławicami, od strony zachodniej z Zawadą (gm. Olkusz) do punktu początkowego.

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Jacek Marek Mitka

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA GWIZDAŁY

  168 (72,41%)

  Bożena Chochół

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  64 (27,59%)

  Okręg 14

  Sołectwo Racławice I. Granica okręgu nr 14 biegnie od punktu, gdzie droga oznaczona w ewidencji gruntów nr 2146 dotyka granicy gminy Olkusz (miejscowość Gorenice) wzdłuż granicy administracyjnej Racławic z sąsiednią gminą Olkusz, wzdłuż granicy z Czubrowicami, następnie wzdłuż granicy z Jerzmanowicami, z Szklarami na odcinku do wysokości działki nr 2010. W miejscu tym granica okręgu zakręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działek nr 2010 i nr 2009, nr 1528 i nr 1529, nr 1530 i nr 1527, nr 1531 i nr 1525, nr 1532/1 i nr 1524, przecina drogę powiatową Krzeszowice-Przeginia, a następnie wzdłuż granicy działek nr 686/1 i nr 758, nr 686/1 i nr 685, nr 681 i nr 687, nr 251/2 i nr 678/1, nr 243/5 i nr 251/3, nr 243/1 i nr 251/3 i następnie wzdłuż drogi nr 2144. Od końca drogi wzdłuż granicy działek nr 260 i nr 154/27 granica biegnie do drogi oznaczonej nr 2146, po niej do punktu początkowego tj. punktu gdzie droga oznaczona w ewidencji gruntów nr 2146 dotyka granicy gminy Olkusz.

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Paweł Bartłomiej Furman

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA GWIZDAŁY

  189 (57,62%)

  Mariusz Jan Chochół

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  139 (42,38%)

  Okręg 15

  Sołectwo Racławice II. Granica okręgu nr 15 biegnie od punktu, gdzie droga oznaczona w ewidencji gruntów nr 2146 dotyka granicy gminy Olkusz (miejscowość Gorenice) wzdłuż tej drogi w kierunku wschodnim około 300m, następnie wzdłuż granicy działek nr 260 i nr 154/27, około 100m po drodze oznaczonej nr 2144 , a następnie wzdłuż granic działek nr 243/1 i nr 251/3, nr 243/5 i nr 251/3, nr 251/2 i nr 678/1, nr 681 i nr 687, nr 686/1 i nr 685, nr 686/1 i nr 758 przecina drogę powiatową Krzeszowice-Przeginia, a następnie wzdłuż granicy działek nr 1532/1 i nr 1524, nr 1531 i nr 1525, nr 1530 i nr 1527, nr 1528 i nr 1529, nr 2010 i nr 2009 do końca działki nr 2008 tj. granicy ze Szklarami. Następnie granica okręgu przebiega po granicy administracyjnej Racławic ze Szklarami, z Paczółtowicami (gm. Krzeszowice), z Gorenicami (gm. Olkusz) do punktu początkowego.

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Rafał Grzegorz Izdebski

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA GWIZDAŁY

  163 (50,94%)

  Przemysław Łukasz Wadowski

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  157 (49,06%)