Wyniki wyborów 2018 do rady miasta Milanówek

  Poniższa lista przedstawia oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2018. Źródło PKW.

  – kandydat otrzymał mandat

  Okręg 1

  Północna granica miasta Milanówka, ulica T. Kościuszki (numery nieparzyste 67 - 91 oraz numery parzyste 70 - 116) do ulicy Podgórnej, ulica F. Żwirki oraz ulica Wojska Polskiego nie wchodząca w skład okręgul.

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PIOTRA REMISZEWSKIEGO"

  kandydatliczba głosów

  1. 23 Aleksandra Mossakowska
   128 (27,89%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIESŁAWY KWIATKOWSKIEJ - DECYDUJMY RAZEM

  kandydatliczba głosów

  1. 26 Sylwester Paweł Zdrojewski
   134 (29,19%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAMIL BIALIK

  kandydatliczba głosów

  1. 30 Kamil Bialik
   136 (29,63%)

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  kandydatliczba głosów

  1. 10 Piotr Paweł Kuldanek
   61 (13,29%)

  Okręg 2

  Ulica F. Żwirki nie wchodząca w skład okręgu, ulica Podgórna (numery parzyste 14 - 76 oraz numery nieparzyste 9 - 33) od ulicy T. Kościuszki do ulicy Piasta, ulica Piasta nie wchodząca w skład okręgu do ulicy Dworcowej nie wchodzącej w skład okręgu, ulica Krakowska (numery nieparzyste 11 - 11z) do ulicy T. Kościuszki, ulica T. Kościuszki do ulicy Z. Krasińskiego, ulica Z. Krasińskiego (numery parzyste 20 - 34 oraz nieparzyste 43 - 71) do ulicy Wojska Polskiego oraz ulica Wojska Polskiego nie wchodząca w skład okręgul.

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PIOTRA REMISZEWSKIEGO"

  kandydatliczba głosów

  1. 23 Rafał Michał Wiencek
   85 (16,31%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROJEKT MILANÓWEK

  kandydatliczba głosów

  1. 24 Dorota Kowalska
   125 (23,99%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIE DLA LOTNISKA

  kandydatliczba głosów

  1. 25 Witold Zygmunt Mossakowski
   214 (41,07%)

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  kandydatliczba głosów

  1. 10 Agata Maria Gutowska
   97 (18,62%)

  Okręg 3

  Północno–wschodnia granica miasta Milanówka, ulica Owocowa, ulica Podgórna nie wchodząca w skład okręgu oraz ulica T. Kościuszki nie wchodząca w skład okręgul.

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PIOTRA REMISZEWSKIEGO"

  kandydatliczba głosów

  1. 23 Paweł Zygmunt Suchecki
   133 (22,06%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIESŁAWY KWIATKOWSKIEJ - DECYDUJMY RAZEM

  kandydatliczba głosów

  1. 26 Jolanta Nowakowska
   185 (30,68%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MILANOWIANIE

  kandydatliczba głosów

  1. 22 Marek Jefremienko-Przyłubski
   44 (7,30%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROJEKT MILANÓWEK

  kandydatliczba głosów

  1. 24 Joanna Różycka
   109 (18,08%)

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  kandydatliczba głosów

  1. 10 Marcin Tylczyński
   132 (21,89%)

  Okręg 4

  Wschodnia granica miasta Milanówka, ulica Krakowska (numery parzyste 2 - 10z) do ulicy Dworcowej, ulica Dworcowa, ulica Piasta (numery nieparzyste 1 - 21z oraz numery parzyste 2 - 16z) oraz ulica Owocowa nie wchodząca w skład okręgul.

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PIOTRA REMISZEWSKIEGO"

  kandydatliczba głosów

  1. 23 Leszek Wiesław Kołodziejski
   143 (26,93%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIESŁAWY KWIATKOWSKIEJ - DECYDUJMY RAZEM

  kandydatliczba głosów

  1. 26 Bożena Barbara Boryna
   109 (20,53%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MILANOWIANIE

  kandydatliczba głosów

  1. 22 Iwona Anna Młynarska
   100 (18,83%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROJEKT MILANÓWEK

  kandydatliczba głosów

  1. 24 Sylwia Anderson-Hanney
   121 (22,79%)

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  kandydatliczba głosów

  1. 10 Alicja Aneta Krajpowicz
   58 (10,92%)

  Okręg 5

  Zachodnia granica miasta Milanówka, ulica Wojska Polskiego (numery nieparzyste 37 - 121 oraz numery parzyste 42 - 140) do ulicy Św. U. Ledóchowskiej oraz ulica Św. U. Ledóchowskiej.

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PIOTRA REMISZEWSKIEGO"

  kandydatliczba głosów

  1. 23 Jaromir Stanisław Chojecki
   95 (23,23%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIESŁAWY KWIATKOWSKIEJ - DECYDUJMY RAZEM

  kandydatliczba głosów

  1. 26 Anna Haber
   94 (22,98%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MILANOWIANIE

  kandydatliczba głosów

  1. 22 Artur Ronald Grabarek
   27 (6,60%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA MILANÓWKA"

  kandydatliczba głosów

  1. 21 Anna Klimowicz
   72 (17,60%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIE DLA LOTNISKA

  kandydatliczba głosów

  1. 25 Joanna Ewa Dorn
   52 (12,71%)

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  kandydatliczba głosów

  1. 10 Paulina Agnieszka Kozieł
   69 (16,87%)

  Okręg 6

  Południowo-zachodnia granica miasta Milanówka, ulica Św. U. Ledóchowskiej nie wchodząca w skład okręgu, ulica Wojska Polskiego (numery parzyste 2 - 30 c oraz numery nieparzyste 1 - 35)

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PIOTRA REMISZEWSKIEGO"

  kandydatliczba głosów

  1. 23 Radosław Ireneusz Fastyn
   154 (27,85%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIESŁAWY KWIATKOWSKIEJ - DECYDUJMY RAZEM

  kandydatliczba głosów

  1. 26 Małgorzata Bożena Szklarska-Lewoń
   78 (14,10%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROJEKT MILANÓWEK

  kandydatliczba głosów

  1. 24 Jarosław Paweł Paćko
   92 (16,64%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA MILANÓWKA"

  kandydatliczba głosów

  1. 21 Piotr Tomasz Napłoszek
   156 (28,21%)

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  kandydatliczba głosów

  1. 10 Tadeusz Stanisław Kopeć
   73 (13,20%)

  Okręg 7

  Ulica Z. Krasińskiego nie wchodząca do składu okręgu do ulicy Kościuszki, ulica Kościuszki nie wchodząca w skład okręgu, ulica Krakowska (numery 12 - 25z), ulica Plantowa do granicy miasta Milanówka oraz ulica Wojska Polskiego nie wchodząca w skład okręgul.

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MILANOWIANIE

  kandydatliczba głosów

  1. 22 Marcin Dębski
   81 (15,17%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROJEKT MILANÓWEK

  kandydatliczba głosów

  1. 24 Kinga Monika Niedźwiecka-Reszczyk
   122 (22,85%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIE DLA LOTNISKA

  kandydatliczba głosów

  1. 25 Halina Krystyna Dybińska
   118 (22,10%)

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  kandydatliczba głosów

  1. 10 Paulina Aleksandra Nowak
   91 (17,04%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY GALIŃSKIEJ

  kandydatliczba głosów

  1. 27 Ewa Galińska
   122 (22,85%)

  Okręg 8

  Ulica Warszawska (numery nieparzyste 3 - 37a) od ulicy Piłsudskiego do ulicy Podwiejskiej, ulica Podwiejska nie wchodząca w skład okręgu, ulica Długa nie wchodząca w skład okręgu, ulica Królewska nie wchodząca w skład okręgu oraz ulica Piłsudskiego nie wchodząca w skład okręgul.

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIESŁAWY KWIATKOWSKIEJ - DECYDUJMY RAZEM

  kandydatliczba głosów

  1. 26 Monika Zielińska
   63 (11,58%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MILANOWIANIE

  kandydatliczba głosów

  1. 22 Kazimierz Wiktorowicz
   49 (9,01%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROJEKT MILANÓWEK

  kandydatliczba głosów

  1. 24 Bożena Elżbieta Osiadacz
   167 (30,70%)

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  kandydatliczba głosów

  1. 10 Monika Anna Garley
   108 (19,85%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARII SOBCZAK - ZAWSZE MILANÓWEK

  kandydatliczba głosów

  1. 31 Maria Sobczak
   157 (28,86%)

  Okręg 9

  Północna granica miasta Milanówka od ulicy Podwiejskiej wzdłuż torów PKP, wschodnia granica miasta Milanówka, ulica Brwinowska (numery 2b - 2d) do ulicy Królewskiej, ulica Królewska nie wchodząca w skład okręgu oraz ulica Długa.

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PIOTRA REMISZEWSKIEGO"

  kandydatliczba głosów

  1. 23 Zbigniew Siekierski
   193 (40,46%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA MILANÓWKA"

  kandydatliczba głosów

  1. 21 Henryk Marian Dąbek
   204 (42,77%)

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  kandydatliczba głosów

  1. 10 Sebastian Kozieł
   80 (16,77%)

  Okręg 10

  Południowo–zachodnia granica miasta Milanówka do ulicy Warszawskiej, ulica Warszawska (numery 38 - 58) do ulicy Piłsudskiego, ulica P. Skargi do południowo–zachodniej granicy miasta Milanówka.

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PIOTRA REMISZEWSKIEGO"

  kandydatliczba głosów

  1. 23 Hubert Tomasz Jarek
   187 (34,19%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROJEKT MILANÓWEK

  kandydatliczba głosów

  1. 24 Eliza Anna Dąbrowska
   113 (20,66%)

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  kandydatliczba głosów

  1. 10 Sylwia Weronika Michałowska
   124 (22,67%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PATRYCJA KANIEWSKA

  kandydatliczba głosów

  1. 29 Patrycja Dorota Kaniewska
   123 (22,49%)

  Okręg 11

  Południowo–zachodnia granica miasta Milanówka, ulica P. Skargi nie wchodząca w skład okręgu, ulica Piłsudskiego, ulica Królewska nie wchodząca w skład okręgu z wyłączeniem bloku przy ulicy Piłsudskiego 5 oraz Okólnej 7 do południowo–zachodniej granicy miasta Milanówka.

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PIOTRA REMISZEWSKIEGO"

  kandydatliczba głosów

  1. 23 Karolina Katarzyna Białecka
   200 (31,90%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIESŁAWY KWIATKOWSKIEJ - DECYDUJMY RAZEM

  kandydatliczba głosów

  1. 26 Szymon Adam Kalbarczyk
   130 (20,73%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROJEKT MILANÓWEK

  kandydatliczba głosów

  1. 24 Paweł Marek Zdanowicz
   148 (23,60%)

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  kandydatliczba głosów

  1. 10 Katarzyna Urszula Michałowska
   149 (23,76%)

  Okręg 12

  Ulica Królewska (numery parzyste 70 - 114 oraz numery nieparzyste 61a - 123a) od ulicy Nowowiejskiej do ulicy Grudowskiej, ulica Grudowska nie wchodząca w skład okręgu, ulica Urocza, ulica Cicha (numery parzyste 2a - 28 oraz numery nieparzyste 1 - 27a), ulica Wiatraczna nie wchodząca w skład okręgu, ulica Podkowiańska, ulica Kazimierzowska nie wchodząca w skład okręgu oraz ulica Nowowiejska nie wchodząca w skład okręgul.

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PIOTRA REMISZEWSKIEGO"

  kandydatliczba głosów

  1. 23 Jakub Piotrowski
   246 (37,50%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIESŁAWY KWIATKOWSKIEJ - DECYDUJMY RAZEM

  kandydatliczba głosów

  1. 26 Renata Pawłowska
   175 (26,68%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROJEKT MILANÓWEK

  kandydatliczba głosów

  1. 24 Krzysztof Franciszek Górski
   93 (14,18%)

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  kandydatliczba głosów

  1. 10 Ewa Marianna Pogorzelska
   142 (21,65%)

  Okręg 13

  Ulica Królewska (numery parzyste 4 - 68a oraz numery nieparzyste 3 - 61) od ulicy Grudowskiej do wschodniej granicy miasta Milanówka, wschodnia granica miasta Milanówka do ulicy Wiatracznej, ulica Wiatraczna, ulica Cicha nie wchodząca w skład okręgu, ulica Urocza nie wchodząca w skład okręgu oraz ulica Grudowska (numery parzyste 34 - 96 oraz numery nieparzyste 21 - 101) do ulicy Królewskiej.

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PIOTRA REMISZEWSKIEGO"

  kandydatliczba głosów

  1. 23 Waldemar Jan Parol
   284 (48,88%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIESŁAWY KWIATKOWSKIEJ - DECYDUJMY RAZEM

  kandydatliczba głosów

  1. 26 Alicja Zajączkowska
   136 (23,41%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MILANOWIANIE

  kandydatliczba głosów

  1. 22 Joanna Majewska
   95 (16,35%)

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  kandydatliczba głosów

  1. 10 Wojciech Eugeniusz Nadolny
   66 (11,36%)

  Okręg 14

  Południowo-zachodnia granica miasta Milanówka do ulicy Królewskiej, ulica Królewska (numery parzyste 118 - 146 oraz numery nieparzyste 125 - 127) do ulicy Nowowiejskiej wraz z blokiem przy ulicy Okólnej 7 oraz Piłsudskiego 5, ulica St. Okrzei nie wchodząca w skład okręgu oraz południowa granica miasta.

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PIOTRA REMISZEWSKIEGO"

  kandydatliczba głosów

  1. 23 Janina Stanisława Moława
   220 (42,55%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALEKSANDRY KRYSTEK

  kandydatliczba głosów

  1. 28 Aleksandra Anna Krystek
   207 (40,04%)

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  kandydatliczba głosów

  1. 10 Alicja Maria Michałowska
   90 (17,41%)

  Okręg 15

  Ulica St. Okrzei, ulica Nowowiejska od ulicy Królewskiej, ulica Kazimierzowska do wschodniej granicy miasta Milanówka, wschodnia oraz południowa granica miasta.

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PIOTRA REMISZEWSKIEGO"

  kandydatliczba głosów

  1. 23 Joanna Szorc
   107 (21,10%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MILANOWIANIE

  kandydatliczba głosów

  1. 22 Krzysztof Piotr Wiśniewski
   138 (27,22%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROJEKT MILANÓWEK

  kandydatliczba głosów

  1. 24 Justyna Maria Żelazowska
   103 (20,32%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIE DLA LOTNISKA

  kandydatliczba głosów

  1. 25 Mateusz Pitas
   92 (18,15%)

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  kandydatliczba głosów

  1. 10 Jolanta Małgorzata Michałowska
   67 (13,21%)