Wyniki wyborów 2018 do rady miasta Serock

  Poniższa lista przedstawia oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2018. Źródło PKW.

  – kandydat otrzymał mandat

  Okręg 1

  Granica okręgu biegnie od zbiegu ul. Pułtuskiej i ul. Zakroczymskiej w kierunku północnym wzdłuż ul. Pułtuskiej (od nr 2 do nr 24 - numery parzyste) dalej w kierunku wschodnim wzdłuż ul. Radzymińskiej (numery parzyste) do zbiegu ul. Radzymińskiej i ul. Rybaki, dalej w kierunku wschodnim do granicy miasta biegnącej wzdłuż Jeziora Zegrzyńskiego, dalej w kierunku południowym wzdłuż granicy miasta biegnącej wzdłuż Jeziora Zegrzyńskiego do granicy miasta, dalej w kierunku zachodnim wzdłuż granicy miasta w ciągu ul. Konstantego Radziwiłła do ronda 25 - lecia Samorządu Gminnego, dalej wzdłuż granic miasta w kierunku północno-zachodnim, a następnie w kierunku północnym do DK Nr 62, dalej wzdłuż DK Nr 62 w kierunku wschodnim w kierunku ul. Zakroczymskiej, ul. Zakroczymska po jej południowej stronie (numery nieparzyste).

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA SEROCK

  kandydatliczba głosów

  1. 21 Joanna Rutkowska
   127 (26,46%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA BORKOWSKIEGO

  kandydatliczba głosów

  1. 22 Sławomir Paweł Czerwiński
   304 (63,33%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WY TO MY

  kandydatliczba głosów

  1. 19 Magdalena Ewa Ważyńska
   49 (10,21%)

  Okręg 2

  Granica okręgu biegnie od zbiegu ul. Zakroczymskiej i ul. Ogrodowej w kierunku zachodnim do granicy miasta, dalej w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy miasta (ul. Graniczna, ul. Moczydło, ul. Leśnej), następnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy miasta z gminą Pokrzywnica dalej po granicy miasta Serock z gminą Pokrzywnica w kierunku południowo-wschodnim, następnie ul. Pobyłkowską do ul. Polnej. Następnie w kierunku południowym wzdłuż granicy miasta Serock z miejscowością Wierzbica do zbiegu ul. Polnej z ul. Pogodną, dalej w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż ul. Polnej (po jej zachodniej stronie) do ul. Nasielskiej. Następnie w kierunku zachodnim ul. Nasielską (po jej północnej stronie) do ul. Ogrodowej. ul. Ogrodową w kierunku południowym (po jej zachodniej stronie-od nr 2 do końca numery parzyste) do ul. Zakroczymskiej.

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA SEROCK

  kandydatliczba głosów

  1. 21 Magdalena Żołek
   104 (25,81%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA BORKOWSKIEGO

  kandydatliczba głosów

  1. 22 Krzysztof Edward Bońkowski
   267 (66,25%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WY TO MY

  kandydatliczba głosów

  1. 19 Mirosława Stanisława Beli
   32 (7,94%)

  Okręg 3

  Granica okręgu biegnie od zbiegu ul. Pułtuskiej i ul. Nasielskiej w kierunku południowym wzdłuż ul. Pułtuskiej (po jej zachodniej stronie – numery nieparzyste-od 27A do 1b) do zbiegu ul. Pułtuskiej z ul. Zakroczymską, następnie w kierunku zachodnim wzdłuż ul. Zakroczymskiej (po jej północnej stronie – od nr 2 do 22 numery parzyste) do ul. Ogrodowej. W kierunku północnym wzdłuż ul. Ogrodowej (po jej wschodniej stronie – numery nieparzyste) do ul. Nasielskiej, następnie wzdłuż ul. Nasielskiej (po jej południowej stronie – numery nieparzyste do ul. Pułtuskiej.

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA SEROCK

  kandydatliczba głosów

  1. 21 Marcin Andrzej Wójcik
   104 (28,26%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA BORKOWSKIEGO

  kandydatliczba głosów

  1. 22 Mariusz Rosiński
   242 (65,76%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WY TO MY

  kandydatliczba głosów

  1. 19 Michał Beli
   22 (5,98%)

  Okręg 4

  Granica okręgu biegnie od granicy miasta z miejscowością Wierzbica wzdłuż ul. Pułtuskiej (po jej zachodniej stronie – numery nieparzyste do 33 do ul. Nasielskiej, dalej w kierunku zachodnim wzdłuż ul. Nasielskiej (po jej północnej stronie – numery parzyste 2 – 4). Następnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż ul. Polnej (po jej wschodniej stronie – numery parzyste) do zbiegu ul. Polnej z ul. Pogodną. Dalej w kierunku wschodnim wzdłuż granicy miasta Serock z miejscowością Wierzbica (ul. Pogodna – po jej południowej stronie) do ul. Pułtuskiej.

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA SEROCK

  kandydatliczba głosów

  1. 21 Artur Brandebura
   71 (19,40%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA BORKOWSKIEGO

  kandydatliczba głosów

  1. 22 Gabriela Ewa Książyk
   239 (65,30%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WY TO MY

  kandydatliczba głosów

  1. 19 Mateusz Piotr Krzywicki
   56 (15,30%)

  Okręg 5

  Granica okręgu biegnie od ul. Pułtuskiej wzdłuż północnej granicy miasta Serock z miejscowością Wierzbica do Jeziora Zegrzyńskiego. Następnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy miasta do zbiegu ul. Radzymińskiej z ul. Rybaki. Dalej ul. Radzymińską (numery nieparzyste) do ul. Pułtuskiej. Następnie w kierunku północnym wzdłuż ul. Pułtuskiej (po jej wschodniej stronie-numery parzyste od nr 26 do końca) do granicy miasta Serock z miejscowością Wierzbica.

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA SEROCK

  kandydatliczba głosów

  1. 21 Marek Szajda
   162 (39,32%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKI OKTABA

  kandydatliczba głosów

  1. 20 Agnieszka Martyna Oktaba
   192 (46,60%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WY TO MY

  kandydatliczba głosów

  1. 19 Zdzisław Edmund Hirsz
   58 (14,08%)

  Okręg 6

  Wierzbica

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA SEROCK

  kandydatliczba głosów

  1. 21 Jacek Leszek Szuba
   41 (11,88%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA BORKOWSKIEGO

  kandydatliczba głosów

  1. 22 Bożena Danuta Kalinowska
   172 (49,86%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKI OKTABA

  kandydatliczba głosów

  1. 20 Iwona Gryc
   105 (30,43%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WY TO MY

  kandydatliczba głosów

  1. 19 Dariusz Marek Dułowicz
   27 (7,83%)

  Okręg 7

  Cupel, Gąsiorowo, Kania Nowa, Kania Polska, Łacha, Nowa Wieś

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA SEROCK

  kandydatliczba głosów

  1. 21 Leszek Gruszka
   119 (27,67%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA BORKOWSKIEGO

  kandydatliczba głosów

  1. 22 Krzysztof Zakolski
   217 (50,47%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WY TO MY

  kandydatliczba głosów

  1. 19 Dariusz Jarosław Stradomski
   94 (21,86%)

  Okręg 8

  Dębinki, Guty, Marynino, Szadki, Święcienica, Wola Kiełpińska, Wola Smolana, Zabłocie, Zalesie Borowe

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA SEROCK

  kandydatliczba głosów

  1. 21 Bernard Rulski
   131 (26,31%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA BORKOWSKIEGO

  kandydatliczba głosów

  1. 22 Teresa Urszula Krzyczkowska
   229 (45,98%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA WOLA” ŚWIĄTECKA KATARZYNA

  kandydatliczba głosów

  1. 24 Katarzyna Świątecka
   67 (13,45%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WY TO MY

  kandydatliczba głosów

  1. 19 Magdalena Nieckarz-Abram
   71 (14,26%)

  Okręg 9

  Bolesławowo, Dębe, Izbica, Ludwinowo Dębskie, Stanisławowo

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA SEROCK

  kandydatliczba głosów

  1. 21 Katarzyna Maria Werbanowska-Pierzchanowska
   91 (16,46%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA BORKOWSKIEGO

  kandydatliczba głosów

  1. 22 Jolanta Kaczmarska
   115 (20,80%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKI OKTABA

  kandydatliczba głosów

  1. 20 Wiesław Bogdan Winnicki
   232 (41,95%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WY TO MY

  kandydatliczba głosów

  1. 19 Iwona Krystyna Jończyk
   115 (20,80%)

  Okręg 10

  Karolino, Stasi Las

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA SEROCK

  kandydatliczba głosów

  1. 21 Agata Greta Langer
   101 (21,54%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA BORKOWSKIEGO

  kandydatliczba głosów

  1. 22 Józef Wojciech Lutomirski
   289 (61,62%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WY TO MY

  kandydatliczba głosów

  1. 19 Mateusz Łukasz Gmitrzak
   79 (16,84%)

  Okręg 11

  Jachranka

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA SEROCK

  kandydatliczba głosów

  1. 21 Małgorzata Wierzbicka
   43 (14,68%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA BORKOWSKIEGO

  kandydatliczba głosów

  1. 22 Włodzimierz Jacek Maciejewski
   122 (41,64%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WY TO MY

  kandydatliczba głosów

  1. 19 Aneta Rogucka
   128 (43,69%)

  Okręg 12

  Dosin, Skubianka

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA SEROCK

  kandydatliczba głosów

  1. 21 Paweł Tomczyk
   55 (13,19%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA BORKOWSKIEGO

  kandydatliczba głosów

  1. 22 Marek Jan Biliński
   232 (55,64%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WY TO MY

  kandydatliczba głosów

  1. 19 Jarosław Nowakowski
   130 (31,18%)

  Okręg 13

  Borowa Góra, Ludwinowo Zegrzyńskie

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA SEROCK

  kandydatliczba głosów

  1. 21 Rafał Robert Dmowski
   93 (17,13%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA BORKOWSKIEGO

  kandydatliczba głosów

  1. 22 Włodzimierz Tadeusz Skośkiewicz
   247 (45,49%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WY TO MY

  kandydatliczba głosów

  1. 19 Mieczysław Piecyk
   203 (37,38%)

  Okręg 14

  Jadwisin

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA SEROCK

  kandydatliczba głosów

  1. 21 Rafał Grzegorz Tyka
   133 (27,42%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA BORKOWSKIEGO

  kandydatliczba głosów

  1. 22 Jarosław Krzysztof Pielach
   268 (55,26%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WY TO MY

  kandydatliczba głosów

  1. 19 Katarzyna Bułynko
   84 (17,32%)

  Okręg 15

  Zegrze

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA BORKOWSKIEGO

  kandydatliczba głosów

  1. 22 Sławomir Ireneusz Osiwała
   240 (50,10%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MY MIESZKAŃCY

  kandydatliczba głosów

  1. 23 Monika Jadwiga Kamińska-Betka
   239 (49,90%)