Wysoka. Pielęgnują tradycje od pokoleń

RED

Wideo

Udostępnij:
Gminę i miasto Wysoka tworzą ludzie dumni, świadomi swoich korzeni i tradycji. Z pokolenia na pokolenie przekazywane i kultywowane są tutaj wartości, obyczaje i umiejętności, które powodują, że ciągłość w społeczeństwie jest zachowana.

Miasto i gmina Wysoka położone są na historycznych terenach Krajny, na północnych krańcach województwa wielkopolskiego. Pierwszy zapis dotyczący Wysokiej pochodzi z XIII wieku. W dokumencie z 1260 roku zapisano nazwę wsi - Visoka - którą książę wielkopolski Bolesław Pobożny podarował Mikołajowi z Gostynia, późniejszemu podkomorzemu poznańskiemu. Jednak samo miasto powstało znacznie później - dopiero w 1521 roku nastąpiła jego lokacja.

Gmina Wysoka położona jest w obszarze Wysoczyzny Krajeńskiej, na północnych krańcach województwa wielkopolskiego. Powierzchnia gminy wynosi 123,1 km2, z czego 97,3 km2 przypada na użytki zielone, 16,8 km2 na lasy, zaś miasto zajmuje powierzchnię 4,86 km2. Wysoką, położoną w środkowo-wschodniej części powiatu pilskiego, dzieli od miasta Piła odległość 30 km, czterokrotnie większa odległość, bo aż 110 km, dzieli ją od Poznania.

Pod względem gospodarczym gmina ma typowo rolniczy charakter. Nic więc dziwnego, że najpiękniejsze tradycje, które tutaj przekazywane są z pokolenia na pokolenie związane są właśnie z rolnictwem i dotyczą corocznego Święta Plonów. Niezwykle prężnie rozwija się tutaj rękodzielnictwo, które kultywuje umiejętności znane od pokoleń. Dzięki Wysockiemu Festiwalowi Rękodzielnictwa i Smaku mogą oni swoje dzieła zaprezentować szerokiej publiczności.