Zdalnie, czy w biurze – nowa rzeczywistość po Covid-19

Materiał powstał we współpracy z Primesoft Polska

Pandemia zmieniła naszą rzeczywistość nie tylko osobistą, rodzinną, społeczną, ale również w dużej mierze zawodową i biznesową. Przez ten rok nauczyliśmy się zupełnie innego funkcjonowania w świecie. Firmy różnej wielkości z wszystkich branż i krajów stanęły przed wyzwaniem – jak nauczyć się pracować i funkcjonować online? Jak dostosować siebie i firmę do nowego?

Obecnie wiemy już na pewno, że praca zdalna nie skończy się wraz z wyjściem z pandemii. Firmy, które będą chciały nadal konkurować na rynku (szczególnie w tej zmienionej rzeczywistości), będą musiały wdrożyć wiele narzędzi ułatwiających funkcjonowanie online.

Nowe okoliczności sprawiają, że przedsiębiorstwa szukają rozwiązań wspomagających ich funkcjonowanie w rzeczywistości wirtualnej. Większość firm nadal nie jest dostosowana do tego, co przyniósł Covid, nie są gotowe na zamknięcie biur i przeniesienie działalności operacyjnej do cyfrowej rzeczywistości. W tym momencie należałoby się zastanowić, gdzie szukać narzędzi wspomagających pracę w tej nowej rzeczywistości? Powstają pytania: Jakie to narzędzia? Jak zarządzać zespołem na odległość? W jaki sposób zdalnie zarządzać procesami biznesowymi oraz pozostałymi zasobami firmy, jak procesować dokumenty online i jak je przetwarzać poza biurem? W jakie narzędzia należy zainwestować, by dostosować swoją firmę do nowego?

Rozwiązaniem jest wsparcie w systemach informatycznych, które zagwarantują ciągłość pracy przedsiębiorstw i wyeliminują bariery towarzyszące ich funkcjonowaniu w wirtualnym świecie. Platformy softwarowe klasy BPM, DMS oraz Workflow to kluczowe elementy pracy zdalnej, które pozwolą każdej organizacji na płynne przeniesienie procesów biznesowych z biura na home office. Systemy elektronicznego obiegu dokumentów, systemy zarządzania procesami biznesowymi otworzą nam drzwi do cyfrowej rzeczywistości. To właśnie rozwiązania typu workflow zagwarantują w obecnej rzeczywistości odpowiednią komunikację, dobrze skoordynowany przepływ pracy, szybki dostęp do informacji oraz zwiększą wydajność i produktywność home office.

Przed automatyzacją procesów biznesowych, digitalizacją dokumentów i wprowadzaniem nowych, cyfrowych rozwiązań już nikt nie jest w stanie uciec, a do nowej codzienności musimy się przyzwyczaić. Analizując rynek w tym zakresie, widzimy, że jest wiele rozwiązań, które to umożliwiają. Platforma V-Desk klasy workflow/DMS/BPM oferowana przez Primesoft Polska to kompleksowe rozwiązanie w zakresie optymalizacji procesów biznesowych, implementacji systemu elektronicznego obiegu dokumentów i elektronicznej archiwizacji. Narzędzie umożliwia eliminację przetwarzania dokumentów w formie papierowej, sprawne procesowanie dokumentów online, bez konieczności bezpośredniego kontaktu pracowników oraz ich obecności w biurze. Platforma V-Desk to zdalny dostęp do dokumentów: sprawne procesowanie faktur, podpisywanie umów, zatwierdzanie pism urzędowych, obieg wniosków urlopowych, generowanie zamówień, obsługa delegacji, czy reklamacji oraz możliwość obsługi nieograniczonej ilości innych procesów biznesowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania firmy.

Jak wynika z raportu przygotowanego przez pracuj.pl „Praca w dobie koronawirusa” - 9 na 10 badanych chce pracować przynajmniej częściowo zdalnie po zniesieniu ograniczeń związanych z Covid-19. Większość respondentów w przeprowadzonym badaniu spodziewa się wzrostu znaczenia pracy zdalnej w przyszłości.

Na szczęście tryb home office to zalety nie tyle dla pracownika, co również dla całej firmy i pracodawcy: zmniejszenie fizycznej powierzchni biurowej, obniżenie kosztów związanych z obsługą biura (czynsze, rachunki za media, zaplecze socjalne, sprzęt, meble, sprzątanie etc.). Wszystkie te czynniki mogą w znaczący sposób wpłynąć na koszty firm. Natomiast właściwie dobrane narzędzia do pracy online zdecydowanie ułatwią wejście na drogę cyfrowego rozwoju przedsiębiorstwa po okresie pandemii.

Patrząc na korzyści, jakie widzą pracodawcy i pracownicy, możliwe, że nieszybko wrócimy do biur na stałe.

Dodaj ogłoszenie